Metodika žádostí na projekty mládeže KSST a RSST

Každá žádost by měla obsahovat následující základní informace:

1)      Cíl (-e) projektu:

Uvézt slovně cíle, kterých chceme projektem dosáhnout – konkrétně, měřitelně. Aktivit (subprojektů) může být více, a pak uvézt konkrétně cíl u každé aktivity.

Příklad:

1.       Zajistit letní soustředění mládeže pro 20 dětí z celého kraje vybraných komisí mládeže.

2.       Uspořádání šesti bodovacích turnajů mládeže pro všechny věkové kategorie (celkem 18 turnajů) s předpokládanou účastí průměrně 30 dětí

 

2)      Aktivity a jejich termíny

Uvézt krátký popis aktivit (měl by poukázat na hlavní náklady) a předpokládaný termín

 

Příklad:

1.       Letní soustředění zaměřené na fyzickou a herní přípravu zajištěné 3 trenéry, 5 sparingpartnerů, místo konání Nový Bor – sportovní areál ZŠ, předpokládaný termín 1.8 až 11.8 (10 dní),

2.       Turnaje pořádány po kategoriích mladší+nejmladší a starší+dorost, v různých městech kraje, pořadatel zajišťuje organizaci, občerstvení, ceny s příspěvkem svazu. Turnaje probíhají 1/2018 až 12/2018 dle krajského termínového kalendáře.

 

3)      Náklady projektu

Náklady projektu je vhodné vyčíslit v přehledné tabulce (např. MS Excel) a dodržet podmínky popsané v zadání výzvy k podání projektů, pokud jsou nějaké stanoveny (např. dodržet požadovaný % poměr nákladů (např. Náklady pro SCM musí být v poměru trenéři 80 %, zbytek 20%). Členění nákladů uváděných v rozpočtu bude podle jednotlivých druhů nákladů, případně dle zadání:

·         Mzdy (odměny) trenérů

·         Materiál

·         Pobytové náklady (ubytování, stravování)

·         Nájemné sportovních prostor

·         Činnost rozhodčích, organizátorů

·         Zdravotní zabezpečení, rehabilitace, vyšetření

·         Atd, atd, atd.

Příklad:

                Letní soustředění:

Náklady celkem:                                             163.000,- Kč                       z toho:

Služby: - ubytování                                        42.000,- (28x10x150,-)

- strava                                                               56.000,- (28x10x200,-)

- nájem haly a vybavení              10.000,- (10x1.000,-)

                Materiál: - -míčky                                           5.000,- (200 ks)

                Mzdy: - trenéři                                                 30.000,- (3x10.000,-)

- sparing                                             20.000,- (5x400,-)

Příjmy celkem: (poplatek hráči)              80.000,-Kč  (20x4.000,-)

Žádost o dotaci:                                              83.000,- Kč

 

Turnaje mládeže:

Náklady celkem:                                             99.900,-Kč          z toho:

Služby: - nájem                                                               54.000,-Kč (2-4 tis. dle velikosti haly a turnaje)

- rozhodčí                                           14.400,-Kč (18 x 800,-Kč)

Materiál: - míčky                                            13.500,-Kč (30ks/turnaj * 25,-Kč/ks)

- ceny věcné (sportovní mater.)               18.000,-Kč (18 x 1.000,-Kč)

PŘÍJMY celkem:                                              0,-Kč

Na uvedených akcích nemá KSST žádné příjmy. Startovné v minimální výši (30,-Kč/dítě) na KBT zůstává pořadatelům, kteří za ně zajišťují organizační zabezpečení a občerstvení.

Žádost o dotaci                                                               115.900,- Kč

 

Bilance:

NÁKLADY CELKEM:                         262.900,-

Služby                                                  176.400,-

Mzdy a osobní náklady                            50.000,-

Materiál                                                             36.500,-

PŘÍJMY CELKEM                                80.000,

Žádost o dotaci celkem                    182.900,-Kč

 

4)      Závěr

1.       Uvést požadovanou částku, zda se projekt bude realizovat, pokud nebude k dispozici částka v požadované výši a povinně ZPŮSOB ČERPÁNÍ finanční podpory. Čerpání schválené finanční podpory na může probíhat dvěma způsoby nebo oba způsoby lze kombinovat:

a.       Přímou fakturací od dodavatele KSST/RSST, odběratelem na faktuře bude ČAST (tedy např. vydaná faktura od dodavatele za sportovní materiál, za nájem sport. prostor, apod.),

b.      Přefakturací, kdy dodavatelem bude KSST/RSST a odběratelem ČAST s tím, že vydaná faktura KSST/RSST bude podložena kopiemi přefakturovaných dokladů a částka na faktuře bude odpovídat nejvýše součtu částek na kopiích přefakturovaných dokladů.

 

Uplatňované doklady musí mít datum uskutečnění zdanitelného plnění v období 1.1.2018 – 31.12.2018 včetně, tzn. lze uplatnit i výdaje uskutečněné od začátku roku před podáním projektu.

Příklad:

Dotaci bychom chtěli čerpat formou fakturace za projekt, kdy dodavatelem bude KSST (var.b)).

Uvítáme i případnou nižší podporu a projekty budeme realizovat, i když třeba v částečně omezeném rozsahu.

                                                                              Zpracoval: Veselka, Brothánek, 7/2018