Z á p i s   č. 01-2019

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 17.01.2019 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:           Zajíček, Kincl, Pavlík, Mgr Vašinová, Ing. Novák, Bc. Žielinský

Omluveni:          Ing. Starý

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže

Zahájena odvetná část.

Zneplatněné soupisky – celkem v 6 případech.

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček:

Holáň Jan         SKST B.Most   1.N

 

KP jedn. mužů a žen se uskuteční 19.1.2019 v Litoměřicích, pro účel účasti se zařazují tito hráči:

 

Červený Miroslav - 2.N. (TTV Bernburg/TTC ÚL)

Lev Lukáš - 2.N. (VFB Legenfeld/TTC Litoměřice)

Polanský Jan - 3.N. (TTV Bernburg/SKST Děčín)

Luaščuk Josef - 4.N. (TTV Bernburg/SKST B.Most)

 

 

MČR se uskuteční 1.3.-3.3.2019 v Teplicích, kvóta pro ÚL kraj 4 muži a 4 ženy.

 

Jelikož před odesláním zápisu byly známy výsledky KP mužů a žen, uvádíme:

 

1. Polanský Jan                       SKST DC                     1. Prášilová Petra         KST Kalich LT

2. Lev Lukáš                 TTC LT                         2. Kacálková Kristýna   SKST DC

3. Pinka Jan                 TTC LT                         3. Ajdini Tereza             TJ Krupka

    Hruška Václav          TTC LT                         4. Brandtlová Sára        S. Černčice

 

1.Polanský, Červený  (DC, TTC ÚL)                   1. Ajdini, Kacálková   (Kr, DC)

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Termínová listina na 1. pololetí 2019

 

26. ledna 2019              4. BT mladších žáků, Litvínov

 

2. – 3. února 2019         BTM ČR Hostinné, Jaroměř

16. února 2019              4. BT dorostu

 

2. března 2019              KP dorostu jednotlivci

16. – 17. března 2019    BTM ČR Valtice, Hluk

30. – 31. března 2019    MČR dorostu jednotlivci

 

6. dubna 2019              KP starších žáků jednotlivci

13. dubna 2019             KT mladších žáků

14. dubna 2019             KT ČR mladších žáků

 

1. května 2019              KP mladších žáků jednotlivci

5. – 6. května 2019       MČR starších žáků

18. – 19. května 2019    MČR mladších žáků

24. – 26. května 2019    Velká cena Prahy

 

1. – 2. června 2019       MČR družstev starších žáků a dorostu Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON MŽ, 15.12.2018     Jirkov

1. Vršovský Tadeáš      KST Apollo ÚL                         4. Vobrubová Zuzana    TTC LV

2. Kabelka Jakub          KST Apollo ÚL                         6. Růžičková  Barbora   TTC LV

3. Čmerda Tomáš         TTC LV                                    9. Fedorovičová Petra  TTC LT

 

 

PON dorostu, 16.12.2018  Litoměřice

1. Skokan Viktor           TTC LT                                     4. Kacálková Kristýna   SKST DC

2. Vondráček Filip        SKST B. MO                            6. Ajdini Tereza             TJ Krupka

3. Vítů Václav               TJ Krupka

 

KT dorostu, 13.01.2019  Litoměřice

1. Vítů Václav               TJ Krupka

2. Kopecký Filip                       TTC LT

3. Kacálková Kristýna   SKST DC

4. Ajdini Tereza             TJ Krupka

5. Keller Filip                S. Žatec

6. Schmoranz Pavel      SKST B. MO

7. Novák Ondřej           SKST DC

 

 

Turnaj NŽ v Budapešti 3.1.-6.1. 2019, účast -  Jedlička Karel, Nechyba Radim, Vršovský Tadeáš, Kabelka Jakub.

 

Tréninkový kemp HBO se uskutečnil 12.-13.01.2019 v Liberci bez účasti Ústeckého kraje, nebyl zájem. Dle rozhodnutí KSST budou kempy v budoucnu pořádány pouze v rámci ÚL kraje.

 

Czech Junior&Cadet Open – Hodonín 13.-17.02.2017, v nominaci kadetů je i Filip Vondráček. Gratulujeme.

 

3. Zpráva TMK

 

Pokuty – viz zpráva o hospodaření.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Byla vydána směrnice č.1/2019 o poskytování cestovních náhrad v rámci ČAST. VV rozhodl, že výše stravného členům na území ČR bude platná i pro KSSTÚK,,z.s. tj. 5-12 hodin 82,- Kč, 12-18 hodin 124,- Kč a více než 18 hodin 195,- Kč. Směrnice je přílohou tohoto zápisu.                    

 

Pro účast na tradičním turnaji v Linci uvolní KSST částku 40 tis. Kč.

 

Neuhrazené pokuty za rozhodčí:

TTC Ústí n.L. 250,-

 

 

5. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK: 21.02.2019 v Ústí n.L., .     

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl