Z á p i s   č. 06-2019

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 16.07.2019 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:           Zajíček, Kincl, Pavlík, Bc. Žielinský, Ing. Starý, Ing. Novák, Mgr. Sekyra

Omluveni:          Mgr. Vašinová  

              

 

1.  Zpráva STK

 

Je k dispozici termínová listina ČAST, zatím na 1. polovinu soutěžního období 2019-2020.

 

Termíny Divize 2019-2020:

05.10.-06.10.2019

19.10.-20.10.2019

02.11.-03.11.2019

16.11.-17.11.2019

30.11.-01.12.2019

14.12.2019 - dvojice

 

Termíny KP I. třídy 2019-2020:

28.09.2019 - dvojice

12.10.-13.10.2019

26.10.-27.10.2019

09.11.-10.11.2019

23.11.-24.11.2019

07.12.-08.12.2019

 

Termíny pro 2. polovinu budou známé až po zveřejnění termínové listiny ČAST pro druhou polovinu ligových soutěží, tj. po 27.7.2019.

 

 

Los Divize (dvojice)

1a KST Jirkov A                                   1b B. Březenecká Chomutov A 

2a SKP Sever Ústí n.L. A                      2b KST Apollo Ústí n.L. A

3a TTC Litvínov A                                 3b SKST B. Most C

4a SKST Děčín B                                 4b Sokol Filipov A

5a TJ Krupka A                                    5b SKST Teplice A

6a SK Štětí A                                       6b Sokol Lenešice - Dobroměřice A

 

Los KP I. třídy (dvojice

1a TTC Litvínov B                                 1b SKST B. Most D

2a Sever Žatec B                                 2b Sp. Lubenec A

3a TTC Duchcov A                               3b TJ Krupka B

4a KST Jirkov B                                   4b KST Jirkov C

5a Sokol Lenešice - Dobroměřice B      5b Sever Žatec A

6a TTC Litoměřice C                             6b Sj. Krásné Březno INPEKO A

 

KP II. třídy – VV souhlasí s rozdělením do skupin, STK provede losování.

Celé losování vč. KP II. a ČP bude ještě přiloženo k zápisu.

 

Český pohár 1. stupeň, přihlášeno 15 družstev, při tomto počtu postupují do 2. stupně 4 družstva.

Rozlosování provede STK, nasazena budou 4 družstva, odshora Štětí, Filipov, Krupka, Litvínov. Termíny - 07.09., 14.09., 21.09. (so od 15 hod.) a 29.09. (ne) finále.

 

Postupující družstva do 2. stupně ČP z minulé sezóny (Libědice, Duchcov), nahlásí předseda STK (zadání do registru ČAST) , termín 8.8.2019.

 

 

Schválené přestupy

 

Držálek Jan                  z Sp. Lubenec              do B. Březenecká Chomutov

Dráždil Milan                z SK Cítoliby                do Sokol Janov

Mašek Petr                   z Sokol Trnovany          do SKST Sokol Trnovany         přesun při sluč. oddílů

Kadlec Aleš                  z. Sokol Trnovany         do SKST Sokol Trnovany         přesun při sluč. oddílů

Vysoudil Jan                z SKP Sever Ústí n.L.   do Sj. Kr. Březno INPEKO

Bayer Jiří                      z TJ Krupka                  do SK Dubí

Skopec Pavel               z ASK Lovosice                       do Sj. Kr. Březno INPEKO        s návratem

Brhovský Václav          z TTC Roudnice n.L.      do TTC Litoměřice

Steif Richard                z ASK Lovosice                       do TTC Litoměřice

Vondráček Filip                        z SKST B. Most                       do HB Ostrov

Mach František             z Sokol Trnovany          do TJ Krupka

Boháč Dominik             z TTC Litoměřice           do KST Apollo Ústí n.L.

Vyskočil Michal                        z TTC Roudnice n.L.      do AC Sparta Praha

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Informace o účasti na LODM v Liberci – Starý, Zajíček. Výprava Ústeckého kraje získala 2 bronzové

medaile, mix SŽ Vondráček, Dosedělová a družstvo st. žáků (Vondráček, Fencl).

 

Přehled oddílů, které neplnily podmínky v oblasti mládeže za soutěžní období 2018-2019 vč. výše pokut, připravil předseda KM. V souladu s usnesením konference KSSTÚK 2018, nejsou pokutovány oddíly, které působí v obcích s méně než 2000 obyvateli. Případné připomínky směrovat přímo na předsedu KM. Termín úhrady: 31.07.2019, č. účtu 203755243/0600.

 

Předseda KM připraví závěrečné žebříčky a následně redukované.

 

27. ročník seriálu turnajů mládeže Joola Satellite Tour 2019, účast 2 družstev (2 x 3) ÚL kraje. KSST přispěje částkou 3.000,- Kč na účastníka, tj. celkem 18.000,- Kč.

Jedná se o turnaje 11.-12.08. v Senci, 14.-15.08. v Havířově a 17.-18.08. v Hluku.

 

3. Zpráva TMK

 

Pokuty za trenéry a rozhodčí, termín úhrady byl 30.06.2019. K dnešnímu dni neuhradilo 13 oddílů. Zaurguje sekretář.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

VV ČAST schválil částku 160 tis. Kč pro spolufinancování projektu soutěžní a tréninkové činnosti mládeže v rámci Ústeckého kraje v roce 2019. Smlouva byla zaslána k podpisu.

 

 

5. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     2. pol. srpna 2019 v Ústí n.L., bude upřesněno. 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl