Z á p i s   č. 05-2019

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 23.05.2019 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:           Zajíček, Kincl, Pavlík, Mgr. Vašinová, Bc. Žielinský, Ing. Starý, Ing. Novák

                 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev dohrány. Postupující a sestupující v jednotlivých soutěžích:

 

Divize:              1.SKST B. Most B -  postup do 3. ligy

                       10.Sever  Žatec A, 11. Sp. Lubenec A, 12. TTC Litoměřice C  - sestup do KP I.

 

KP I. třídy:        1. B. Březenecká Chomutov A   -  postup do divize

                        8. SKST Teplice B, 9. SKST B. Most D, 10. TTC Roudnice n.L. A, 11. TJ Krupka B,

                       12. KST Libědice A – sestup do KP II.

 

KP II. A:           1. KST Jirkov C  -  postup do KP I.

                       10. S. H. Jiřetín A, 11. B. Březenecká CV C, 12. ST Kopisty A – sestup do OP

 

KP II. B:           1. S. Lenešice-Dobroměřice  B  -  postup do KP I.

                       10. SK Cítoliby A, 11. S. Trnovany A, 12. SKST Teplice D – sestup do OP

 

KP II. C:           1. Sj. Kr. Březno INPEKO A  -  postup do KP I.

                       10. SK Štětí C, 11. S. Filipov B, 12, TJ Dolní Zálezly A – sestup do OP

 

Kvalifikace o udržení ve třetí lize se uskutečnila v termínu 3.-5.5.2019, družstvo SK Štětí skončilo na posledním místě a sestupuje tedy ze 3 ligy.

 

Sestupy z divize, KP I, a KP II. tedy dle varianty  D.

 

Přihlášky do krajských soutěží družstev – termín 15.06.2019.

 

Přebornická družstva jednotlivých okresů

Děčín:              SK Malá Veleň A

Chomutov:       KST Kadaň A

Litoměřice:       Sokol Brozany A

Louny:              Sokol Lenešice-Dobroměřice C

Most:               TTC Litvínov D

Teplice:                        SK Dubí A

Ústí n.L.:          Sj. Kr. Březno INPEKO B

 

Uvedená družstva postupují do KP II. třídy.

 

Schválené přestupy

 

Fencl Jakub                 z TTC Litvínov               do  SKST B. Most

Peterka Milan ml.          ASK Lovosice              do  SKP Ústí n.L.

 

Předseda STK Petr Pavlík vypracoval návrh krajského žebříčku mužů a žen 2018-2019. Výkonný výbor souhlasí, je možno je zveřejnit.

 

Je k dispozici termínová listina ČAST, zatím na 1. polovinu soutěžního období 2019-2020. STK předpokládá termíny zahájení KP I. třídy 28.-29.09.2019 a divize 05.-06.10.2019.

 

VV se seznámil se zněním rozhodnutí STK ve věci neoprávněného startu hráčky TJ Krupka Terezy Ajdini (byla uvedena celkem na 4 soupiskách vč. hostování ve 2. lize, nastupovala neoprávněně v jedné krajské soutěži).

Byla kontumována všechna její utkání v KP I. a družstvu TJ Krupka udělena pořádková pokuta. VV souhlasí s postupem STK.

 

VV obdržel doporučenou poštou odvolání proti tomuto rozhodnutí od oddílu stolního tenisu TJ Sever Žatec. Požadují kontumaci zápasů Terezy Ajdini ve všech krajských soutěžích, následkem toho by z divize nesestoupil Sever Žatec, ale TJ Krupka. Podání tohoto odvolání se jeví jako sporné. Sever Žatec neobdržel žádné rozhodnutí, není účastníkem řízení mezi oddílem TJ Krupka a STK, není ani provinilým oddílem, který by mohl odvolání podat. Odvolání se jeví spíše jako účelové a souvisí se skutečností, že družstvo SK Štětí neuspělo v kvalifikaci a sestoupilo z 3. ligy do divize. VV se přesto rozhodl reagovat a zašle oddílu Sever Žatec stanovisko.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

KP MŽ, 28.04.2019  Jirkov

Mladší žáci:                                                     Mladší žákyně:

1. Nechyba Radim        KST Apollo ÚL             1. Petržílková Eliška     TTC LT

2. Vršovský Tadeáš      KST Apollo ÚL              2. Vobrubová Zuzana    TTC LV

3. Kabelka Jakub          KST Apollo ÚL             3. Fedorovičová Petra  TTC LT

 

Čtyřhry:  1. Vršovský, Kabelka                         1. Petržílková, Fedorovičová

 

KP družstev dorostu  04.05.2019 Litoměřice

Dorostenci:                                                     Dorostenky:

1. SKST B. Most                                              1.SKST Děčín

2. Sever Žatec                                                 2. TTC Litoměřice

3. KST Apollo Ústí n.L.                                     3. Sokol Bořislav

 

KP družstev SŽ  18.05.2019  Most

Starší žáci:                                                      Starší žákyně:

1. SKST B. Most                                              1. KST Jirkov

2. SKST Děčín                                                 2. TTC Litvínov

3. TTC Litvínov                                                 3. TJ Krupka

 

Termínová listina

 

24.-26.05.2019              Velká cena Prahy

01.06.2019                   KP dr. MŽ

01.-02.06.2019              MČR družstev starších žáků a dorostu Ostrava

24.-26.06.2019              LODM Liberec

07.-16.07.2019              ME juniorů Ostrava

 

Připomínáme č. účtu KSSTÚK, na které budou zasílány příspěvky na letní soustředění mládeže v Žatci – 203755243/0600. Platby zasílat nejdříve 1.6.2019.

 

Přehled oddílů, které neplnily podmínky v oblasti mládeže za soutěžní období 2018-2019 vč. výše pokut, připraví předseda KM.

 

3. Zpráva TMK

 

Přehled oddílů, které neplnily podmínky v oblasti trenérů a rozhodčích za soutěžní období 2018-2019, připravil předseda komise Jiří Novák. Příslušným oddílům rozešle sekretář. Případné připomínky směřujte na předsedu komise.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

VV rozhodl, že s v souladu s plánovanými výdaji, bude všem RSST zaslána dotace z prostředků krajského svazu. Bude rozdělena částka ve výši 30.000,- Kč a to na základě aktuálního stavu členské základny za období 2018-2019. V následující tabulce je přehled.

 

RSST

počet členů

částka

Děčín

178

3.412

Chomutov

244

4.677

Litoměřice

344

6.594

Louny

239

4.582

Most

184

3.527

Teplice

199

3.815

Ústí nad Labem

177

3.393

Celkem

1565

30.000,-

 

 

 

5. Různé

 

 

Konference KSSTÚK - 18.06.2019 od 17:00 hodin, Motorest v Trnovanech u Litoměřic.

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  v 1. polovině července 2019 v Ústí n.L., bude ještě upřesněno.      

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl