Směrnice KSST ÚK - č. 1/2019

Pravidla pro sestavení žebříčku mužů Ústeckého kraje

 

 1. Určení bodové hodnoty
  1. Relativní pořadí
   Algoritmus pro určení bodové hodnoty a tím tedy určení i relativního pořadí hráčů žebříčku je stanoven metodikou výpočtu systému ELOST, který je zveřejněn na webu https://www.elost.cz/st/metodika . Určující hodnotou pro stanovení relativního pořadí je hodnota elo - trend po skončení soutěžního období všech soutěžních tříd řízených ČAST, KSST ÚK a všech RSST v Ústeckém kraji.

 

  1. Hodnocení výsledků KP jednotlivců dospělých
   Bonifikace za výsledky krajského přeboru jednotlivců dospělých bude v období určení žebříčkového pořadí připočítána k hodnotě elo - trend., tj. po skončení soutěžního období všech soutěžních tříd (výše upřesněno). Bonifikaci získá pouze hráč umístěn na 1. - 8. místě konečného pořadí krajského přeboru jednotlivců dospělých. Výše bonifikace bude určena z hodnoty elo - trend vydělené 100 u nejvýše umístěného hráče zařazeného do krajského žebříčku. Dále je tato hodnota úměrně ponížena dle výsledkové listiny krajského přeboru jednotlivců dospělých, tj. 1. místo získá 100% hodnoty, 2. místo 60% hodnoty, 3.-4. místo 40% hodnoty, 5. - 8. místo 20% hodnoty.
  2. Výsledky soutěžních tříd zahrnutých v systému ELOST ovlivňující relativní pořadí dle bodu 1a. této směrnice
   Do výpočtu hodnoty elo - trend se započítávají výsledky základní části a také z různých stupňů soutěží (play-off, play-out, různé formy nadstaveb a kvalifikací či baráží) a Českého poháru, a to tedy pouze pod podmínkou, jsou-li výsledky zveřejněny v systému STIS. Zveřejnění výsledků v systému STIS jiných svazů než KSST ÚK je závislé čistě na daném svazu a KSST ÚK za jejich zveřejnění nezodpovídá.

 

 

 

 1. Určení podmínek zařazení hráče

Zařazeni do žebříčku KSST ÚK jsou pouze ti hráči, kteří sehrají minimální počet dvouher v soutěžních třídách řízených KSST ÚK nebo ČAST (ligové soutěže, divize, KP1, KP2). Minimální počet je stanoven na 15 dvouher pro soutěže hrané do 10.bodu a 25 dvouher pro soutěže hrané na 18 zápasů.
Do stanoveného minima se započítávají všechny stupně soutěží (play-off, play-out, baráž a jiné formy nadstavby).
Pro určení plnění této podmínky se nepřihlíží k odehraným dvouhrám v Českém poháru, přestože je systém ELOST započítává.

 1. Dodatečné zařazení hráčů neuvedených v žebříčku
  1. Všichni tito hráči jsou uvedeni jako “nezařazení”.
  2. Hráči startující v zahraničí  (schváleno ČAST) mohou požádat o dodatečné zařazení pouze pokud  splní podmínku sehrání minimálního počtu 15 dvouher v zahraničních soutěžích. Při podání žádosti o zařazení musí takový hráč (oddíl) dodat STK patřičné podklady (odkaz apod.).
  3. Hráč, který přestoupil z oddílu působícího v jiném kraji (KSST) a není uveden na celostátním žebříčku ČAST, musí taktéž před přestupem  v rozhodujícím období  splnit minimální počet  odehraných dvouher dle bodu 2 pro dodatečné zařazení do žebříčku.
  4. Neuvedený hráč na žádném žebříčku v ČR, ani zahraničním při žádosti o dodatečné zařazení do žebříčku ÚK.
   Pokud oddíl (klub) prokáže v novém soutěžním  ročníku výkonnost tohoto hráče během prvních pěti kol dlouhodobé mistrovské soutěže a to minimálně v 8 dvouhrách (u hráčů, kteří jsou pouze na soupiskách družstva, která hrají soutěže do 10. bodu) nebo minimálně v 10 dvouhrách (u ostatních hráčů), získají, na základě žádosti oddílu (klubu) a po posouzení STK, žebříčkové pořadí pro potřeby zařazení na soupisky. Do minimálního počtu odehraných zápasů se započítávají pouze dvouhry z utkání v prvních 5 kolech soutěží dle rozlosování ( nezapočítávají se předehrávky z dalších kol a odvetné části ).
   Žádost o dodatečné zařazení musí oddíl (klub) podat nejpozději do termínu šestého kola dlouhodobé mistrovské soutěže na adresu předsedy STK KSST ÚK. Následně musí oddíl (klub) sestavit a předložit ke schválení nové soupisky.
  5. Úprava bodu 3d - v případě, že hráč nemá z předešlých soutěžních období v systému ELOST minimální počet 15 libovolných výsledků dvouher (nový hráč) potřebných pro dostatečně přesný matematický výpočet dle metodiky https://www.elost.cz/st/metodika , bude mu stanovena žebříčková hodnota dle uvážení STK KSST ÚK.
 2. Zrušení platnosti směrnice 1/2009 .
 3. Platnost této směrnice počíná dne 1.1.2019.

 

 

 

předkládá komise STK KSST ÚK