Z á p i s   č. 09-2018

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 25.10.2018 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík

Omluveni:  Mgr Vašinová, Ing. Novák, Ing. Starý, Bc. Žielinský

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže

 

Český pohár –  vítězná družstva  KST Libědice  A a  TTC Duchcov A, obě družstva  mají právo účasti ve  II. stupni.

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

 

Koutská Marie              ST Baroni Třebívlice      181.-200.N

Žatečka Ladislav          Sn. Varnsdorf               201.-250.N

Oliva Michal                 SK Štětí                       101.-120.N

 

Přestupy schválené

 

Beneš Jiří                     z SKP Ústí n.L.             do  SKST Děčín

 

Střídavý start

 

Líska Tomáš ml.           z TTC Roudnice n.L.      do  TTC Litoměřice ( dr. C)

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Termínová listina do konce  roku 2018

 

27. října 2018                            2. BT NŽ Litvínov

 

10. listopadu 2018                    3. BT dorostu

11. listopadu 2018                    3. BT NŽ   Roudnice n.L.

17. – 18. listopadu 2018            BTM ČR Blansko, Hustopeče

24. listopadu 2018                    3. BT mladších žáků

 

1. prosince 2018                       ŽT ČR starších žáků

15. prosince 2018                     PON mladších žáků

15. prosince 2018                     ŽT ČR dorostu

16. prosince 2018                     PON dorostu

16. prosince 2018                     ŽT ČR mladších žáků

Výsledky BT

 

1. BT MŽ  22.09.2018 Jirkov

1. Nechyba Radim        KST Apollo ÚL

2. Jedlička Karel           KST Apollo ÚL

3. Vršovský Tadeáš      KST Apollo ÚL

4. Kaplan Richard         TJ Krupka

 

 

1. BT NŽ  28.09.2018 Jirkov

1. Čmerda Tomáš         TTC LV

2. Loefner Martin          TTC LV

3. Kabelka Jakub          KST Apollo ÚL

4. Vašina Václav           SKP ÚL

                  

2. BT dorostu (+ SŽ)  06.10.2018 Děčín

1. Skokan Viktor           TTC LT

2. Ajdini Tereza             TJ Krupka

3. Keller Filip                S. Žatec

 

2. BT MŽ 13.10.2018  Litvínov

1. Kabelka Jakub          KST Apollo ÚL

2. Čmerda Tomáš         TTC LV

3. Rada Filip                            SKP ÚL

4. Merxbauer Martin      KST Jirkov

 

VC Havířova 21.10.2018, nejmladší žactvo – 1. místo Karel Jedlička z KST Apollo Ústí n.L., 5.-8. Tadeáš Vršovský, gratulujeme.

 

Tréninkový kemp HBO se uskuteční 12.-13.01.2019 v Liberci, druhý pak v březnu či dubnu 2019 v Litoměřicích.

 

V termínu 1.-2.12.2018 se uskuteční v Děčíně původně plánovaný podzimní kemp HBO a to jen v rámci Ústeckého kraje. Nominaci rozeslal předseda KM. KSST uhradí nájem, trenéry (Knebl, Štika) a obědy.

 

KSST předběžně projednal účast na mezinárodním turnaji MŽ a NŽ v Budapešti v lednu  2019. Nominováni by byli hráči z KCTM. KSST by hradil cestovné (1 auto) a startovné (zahrnuje ubytování a stravování).

 

3. Zpráva TMK

 

Pokuty – viz zpráva o hospodaření.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Neuhrazené pokuty za trenéry a rozhodčí:

TTC Ústí n.L.,, Sokol Dobroměřice, KST Most, OÚ Blažim.  Poslední termín byl 30.09.2018.

 

Neuhrazené pokuty za mládež:

S. Lenešice, KST Most, S. Bořislav, S. Dobroměřice, B. Březenecká, OÚ Blažim. SKST Bechlín, SK Horní Jiřetín, TJ Klášterec n.O., ST Kopisty. Termín byl 30.09.2018.

 

Zaurguje sekretář.

 

5. Různé

 

Setkání Rady krajů a zástupců VV se koná 3.11.2018 v 10.30 v Praze na Strahově.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  22.11.2018 v Ústí n.L., .

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl