Z á p i s   č. 11-2018

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 13.12.2018 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:           Zajíček, Kincl, Pavlík, Mgr Vašinová, Ing. Starý

Omluveni:         Ing. Novák, Bc. Žielinský

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže

 

První polovina KP I. odehrána,  divize a KP II. budou v polovině tento týden.

 

KP jedn. mužů a žen se uskuteční 19.1.2019 v Litoměřicích. Kvóty pro jednotlivé okresy:

LT 12, ÚL 6, CV 2, DC 4, MO 5, TP 2, LN 1.

Náhr.: ÚL 1.,2.,3.,5., DC 4.,LT 6.

 

 

Předseda STK Petr Pavlík předložil návrh směrnice – metodika žebříčku ÚK a dodatečné zařazení.

VV souhlasí. Platnost od 1.1.2019.

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Termínová listina do konce  roku 2018

 

15. prosince 2018                     PON mladšího žactva, Jirkov

16. prosince 2018                     PON dorostu, Litoměřice

 

Výsledky akcí mládeže

 

3. BT MŽ  24.11.2018 Litvínov

1. Nechyba Radim        KST Apollo ÚL

2. Vršovský Tadeáš      KST Apollo ÚL                                    

3. Čmerda Tomáš         TTC LV

4. Kabelka Jakub          KST Apollo ÚL

 

PON NŽ, 08.12.2018     Štětí

1. Vašina Václav           SKP ÚL                        1. Martinová Amálie      SKST DC

2. Loefner Martin          TTC LV                         2. Kubánková Katrřina   SKST DC

3. Řezáč Jáchym          TTC LT                         3. Škapová Alžběta      KST Jirkov

 

PON SŽ, 09.12.2018     Děčín

1. Vítů Václav               TJ Krupka                    1. Petržílková Eliška     TTC LT

2. Piskáček Ondřej       H. Jiřetín                      2. Pourová Dina           TTC LV

3. Nechyba Radim        KST Apollo ÚL             3. Brožková Dominika   TJ Krupka

 

 

 

 

Nominace na turnaj NŽ v Budapešti v lednu 2019:  Jedlička Karel, Nechyba Radim, Vršovský Tadeáš, Kabelka Jakub.

 

 

 

 

 

 

 

3. Zpráva TMK

 

Druhá část školení trenérů licence C proběhne v rámci tréninkového kempu HBO, který se uskuteční v termínu 12.-13.01.2019 v Liberci.

 

Pokuty – viz zpráva o hospodaření.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Neuhrazené pokuty za trenéry a rozhodčí:

TTC Ústí n.L. 250,-.

 

Neuhrazené pokuty za mládež:

SK Horní Jiřetín 500,-.

 

Pokud nebudou pokuty uhrazeny do 31.12.2018, hrozí pozastavení činnosti.

 

 

5. Různé

 

VV KSSTÚK přeje všem příznivcům stolního tenisu příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2019 hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví.

 

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  17.01.2019 v Ústí n.L., .     

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl