Z á p i s   č. 10-2018

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 22.11.2018 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:           Zajíček, Kincl, Pavlík, Mgr Vašinová, Ing. Starý

Omluveni:         Ing. Novák,  Bc. Žielinský

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže

Předseda KR provedl kontrolu vrchních rozhodčích. V divizi nebyly zjištěny nedostatky, v KP I. chyběli VR v těchto případech: Sever Žatec 5x, SKST B. Most 1x, KST Jirkov 2x, TJ Krupka 2x, TTC Duchcov 1x. VV bude řešit případné postihy po 1. polovině soutěží.

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

 

Hykyš Jiří         TJ Klášterec n.O.          201.-250.N

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Termínová listina do konce  roku 2018

 

24. listopadu 2018                    3. BT mladších žáků, Litvínov

  8. prosince 2018                     PON nejml. žactva, Štětí

  9. prosince 2018                     PON staršího žactva, Děčín

15. prosince 2018                     PON mladšího žactva, Jirkov

16. prosince 2018                     PON dorostu, Litoměřice

 

Výsledky BT

 

2. BT NŽ  27.10.2018 Litvínov

1. Kabelka Jakub          KST Apollo ÚL

2. Čmerda Tomáš         TTC LV                                               

3. Vašina Václav           SKP ÚL

4. Loefner Martin          TTC LV

 

 

3. BT dorostu (+ SŽ)  10.11.2018 Jirkov

1. Keller Filip                S. Žatec

2. Čáp Stanislav           SKST TP

3. Podlucký Jan                       SKST TP

4. Novák Ondřej           SKST DC

 

3. BT NŽ 11.11.2018  Roudnice n.L.

1. Čmerda Tomáš         TTC LV

2. Loefner Martin          TTC LV

3. Řezáč Josef             TTC Rce

4. Martinová Amálie      SKST DC

 

Předseda svazu se dne 21.11.2018 zúčastnil porady na Krajském úřadu v Ústí n.L., ohledně LODM 2019, kterou pořádá Liberecký kraj. Termín 23.06.-28.06.2019, soutěže ve stolním tenisu jsou na programu ve dnech 24.-.26.06.2019. Účast – 2 ml. žákyně, 2 ml. žáci, 2 st. žákyně, 2 st. žáci + 2 vedoucí, celkem 10 osob. Závaznou přihlášku předal předseda na poradě.

 

3. Zpráva TMK

 

Druhá část školení trenérů licence C proběhne v rámci tréninkového kempu HBO, který se uskuteční v termínu 12.-13.01.2019 v Liberci.

 

Pokuty – viz zpráva o hospodaření.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Neuhrazené pokuty za trenéry a rozhodčí:

TTC Ústí n.L. 250,-. Poslední termín byl 15.11.2018.

 

Neuhrazené pokuty za mládež:

SK Horní Jiřetín 500,-, ST Kopisty 1000.-. Termín byl 15.11.2018.

 

Pokud nebudou pokuty uhrazeny do 31.12.2018, hrozí pozastavení činnosti.

 

Do 30.11.2018 je třeba zaslat na ČAST požadavky na projekty vč. financí na rok 2019. Zajistí předseda a hospodář.

 

Na stránkách ČAST je k nahlédnutí zápis ze schůze KM ze dne 19.10.2018. V rámci spolufinancování činnosti oddílů talentované mládeže navrhla KM finanční částky pro oddíly – v rámci Ústeckého kraje, SKST Děčín 15.000,- Kč, TTC Litoměřice 15.000,- Kč, SKST B. Most 15.000,- Kč, KST Apollo Ústí n.L. 30.000,- Kč. Dále jsou  uvedeny dotace pro kluby dle umístění mládeže na celostátním žebříčku.

 

 

5. Různé

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  13.12.2018 v Ústí n.L., .     

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl