Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

 

                                                           v y p i s u j e

 

Pohár olympijských nadějí kategorie nejmladší žáci

 

1. Pořadatel :                                  Z rozhodnutí VV KSSTÚK pověřen uspořádáním turnaje SK Štětí

 

   2. Datum :                                       sobota 8. prosince 2018

 

   3. Místo :                                         Herna stolního tenisu SK Štětí,

U tržnice 2, Štětí, GPS: 50°27'9.616"N, 14°22'35.871"E

 

   4. Ředitel turnaje                             Libor Novák

       Vrchní rozhodčí :                         Vladimír Zajíček

       Zást. vrchního rozhodčího :        Ing. Antonín Hrádek

    

   5. Účastníci :                                   12 nejmladších žáků a žákyň nominovaných komisí mládeže.

 

Omluvenky poslat nejpozději do 5. 12. 2018 na e-mail stary@ekodat.cz, jinak pokuta 100 Kč.

                                                          

    6. Losování :                                  Losování bude provedeno před zahájením turnaje

                                                                                             

7. Úhrada nákladů :                       KSST hradí náklady na technicko-organizační uspořádání přeboru v souladu s přijatými pravidly.

     

    8. Systém soutěže :                       Hráči hrají ve dvou šestičlenných skupinách 1.stupně. První tři z každé skupiny utvoří novou šestičlennou finálovou skupinu o umístění na 1 až 6. místě, stejně tak 4., 5. a 6. hráči základních skupin utvoří skupinu o 7. až 12. místo. Vzájemné zápasy se započítávají.

 

9. Předpis :                                     Hraje se podle Pravidel stolního tenisu a podle Soutěžního řádu vč. dodatků a podle ustanovení tohoto rozpisu. Míčky dodá pořadatel.

                                                                                  

    10. Časový pořad :                        Zahájení v 9:00 hodin.

 

    11. Rozhodčí :                                Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní

                                                          rozhodčí.

 

    12. Ceny:                                       První 3 závodníci v každé kategorii obdrží poháry.

           

V Ústí n.L. 27. 11. 2018

 

Za Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

 

Vladimír Zajíček                                 Ladislav Starý                                      Vlastimil Kincl                                                                                                      předseda svazu                                  předseda  KM                                          sekretář