Zápis ze schůze komise mládeže Ústeckého kraje

 

Datum a místo konání: 2. srpna 2018 v Žatci

 

Přítomní:         Ladislav Starý, Jindřich Samek, Vladimír Zajíček, Milan Knebl, Jiří Novák,

                        Martin Merker, Helena Houdková

Omluveni:       Alena Brožová, Miroslav Brožek

 

Komise mládeže projednala následující body:

1.      Organizace turnajů mládeže v soutěžním roce 2018/19

-          Vzhledem k nízkému počtu hráčů kategorie starších žáků a dorostu, nabité termínové listině a pravidelné účasti těch nejlepších v soutěžích mužů a žen se komise mládeže rozhodla pro sloučení kategorie starších žáků a dorostu do jediné kategorie. Mimo krajských přeborů se budou turnaje těchto kategorií hrát jako společný turnaj.

-          Bodovací turnaje kategorie starších žáků a dorostu budou rozděleny na dva samostatné turnaje A a B, kdy se turnaje A zúčastní 12 nejlepších, zbytek hráčů bude hrát turnaj B. Turnaj A se bude hrát formou, kterou se dosud hráli turnaje PON, tedy dvě základní skupiny po 6 hráčích, do finálové skupiny postoupí tři nejlepší, zbylí tři hráči budou hrát o 7. – 12. místo. Turnaj B se bude hrát dvoustupňově jako dosud, po základních skupinách bude progresivní finálový pavouk a pavouk útěchy. Dva nejlepší hráči z turnaje B si zajistí na příštím bodovacím turnaji účast v turnaji A.

-          Kontrolní turnaj je určen pro změření sil těch nejlepších. Proto bude účast omezena na max. 8 hráčů, kteří spolu budou hrát stylem každý s každým. Počet náhradníků bude omezen do maximálně 12. místa krajského žebříčku.

-          Pro kategorii mladších a nejmladších hráčů se nic nemění. Bodovací turnaje se budou hrát dvoustupňově, po základních skupinách bude progresivní finálový pavouk a pavouk útěchy.

2.      Termínovou listinu mládežnických turnajů. Termínová listina byla stanovena pro sloučenou kategorii starších žáků a dorostu a pro kategorii mladších žáků. Bodovací turnaje nejmladších žáků si mohou určovat oddíly dle svého uvážení. Koordinací pořádání turnajů nejmladších žáků byla pověřena Helena Houdková. Termínová listina je přílohou tohoto zápisu.

3.      Organizační zajištění bodovacích turnajů.

-          Startovné na bodovací turnaje bylo stanoveno na 100,- Kč za hráče. Krajský svaz bude dále přispívat částkou 3000,- Kč na jeden turnaj.

-          Organizátor turnaje má povinnost zajistit odpovídající prostředí (šatny, sprchy, občerstvení) a zajistit vrchního rozhodčího minimálně s licencí C nebo B.

-          Pro tři nejlepší chlapce a děvčata z každé kategorie zajistí hodnotné ceny a diplomy.

4.      Letní olympiáda mládeže v roce 2019.

-          Příští rok se uskuteční olympiáda mládeže, jejímž pořadatelem je Liberecký kraj.

-          Mezi vybranými sporty opět nechybí stolní tenis.

-          Z každého kraje se zúčastní 2 mladší žáci a 2 mladší žákyně, 2 starší žáci a 2 starší žákyně. Kritéria pro nominaci na olympiádu budou ještě stanovena.

-          Termín olympiády: 23. – 27. června 2019

 

 

V Žatci 2. srpna 2018

zapsal: Ladislav Starý