Z á p i s   č. 02-2018

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 20.02.2018 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Novák, Ing. Starý, Mgr. Vašinová, Bc. Žielinský

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů.

KP II. – S. Terezín se nedostavil k utkání s SKST Teplice B, kontumace, pokuta 1000,-. Kč. Termín úhrady 15.3.2018.

 

KP mužů a žen 20.01.2018, pořadatel TTC Litoměřice:

1. Polanský Jan (SKST DC – SRN)                                           1. Meidlová Iva  (SKST DC)

2. Červený Miroslav (TTC ÚL – SRN))                                        2. Dosedělová Michaela (KST Jirkov)

3. Karásek Vít (TTC ÚL)                                                            3. Ajdini Tereza (TJ Krupka)

    Lev Lukáš (TTC LT)

 

Čtyřhry: 1. Bartošek, Hervert (TTC LT), 1. Meidlová, Dosedělová

 

M ČR dospělých se uskuteční v termínu 02.-04.03.2018, hala OAZA, Praha 4, Jeremenkova ul.

Kvóta pro Ústecký kraj – 4 muži a 4 ženy.

Nominace:  Karásek Vít (TTC ÚL), Hruška Václav, Hervert Josef, Skokan Viktor (TTC LT),

Meidlová Iva (SKST DC), Dosedělová Michaela (KST Jirkov), Ajdini Tereza (TJ Krupka), Petržílková Eliška (TTC LT).               

 

Vedoucí soutěží Tomáš Žielinský připravil návrh Směrnice KSSTÚK - č. 1/2018 - Pravidla pro sestavení žebříčku mužů Ústeckého kraje. VV souhlasí s použitím koeficientů ELO. Problematika se bude projednávat na zasedání VV ČAST dne 17.3.2018, zúčastní se předseda V. Zajíček.

 

Reorganizace ligových soutěží bude projednávána na konferenci ČAST dne 8.4.2018 v Praze. Předseda STK Petr Pavlík osloví zástupce ligových oddílů Ústeckého kraje a shromáždí jejich návrhy.

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Výsledky odehraných turnajů:

 

2. BT NŽ  13.01.2018, TTC ÚL                                                   3. BT NŽ  03.02.2018, Litvínov

1. Nechyba Radin (TTC ÚL),                                                      1. Čmerda Tomáš (TTC Litv.)

2. Vašina Václav (TTC ÚL)                                                        2. Vašina Václav (TTC ÚL)       

3. Vršovský Tadeáš (TTC ÚL)                                                    3. Loefner Martin (TTC Litv.)

4. Čmerda Tomáš (TTC Litv.)                                                     4. Kabelka Jakub (TTC ÚL)

 

4. BT dorostu  10.02.2018,  KST Kalich LT                                 4. BT MŽ 11.02.2018, Litvínov

1. Grubr Vojtěch (SKST DC)                                                     1. Čmerda Ondřej (TTC Litv.)

2. Skokan Viktor (TTC LT)                                                         2.  Kmoníčková Petra (SKP ÚL)

3. Stárek Adam (SKST DC)                                                       3. Najman Petr (SKST TP)

4. Kopecký Filip (TTC LT)                                                         4. Vršovský Tadeáš (TTC ÚL)

 

4. BT SŽ  17.02.2018, Most 

1. Vondráček Filip (SKST B. MO)

2. Fencl Jakub (TTC Litv.)

3. Sebránek Jan (SKST B. MO)

4. Novák Ondřej (SKST DC)

 

Další akce:

KT SŽ              03.03.2018     SKST Děčín

KT dorostu      10.03.2018     KST Jirkov

KT MŽ             11.03.2018     TTC Ústí n.L.

KP dorostu      25.03.2018

KP MŽ             07.04.2018

KP SŽ             15.04.2018

KP dr. dor.       28.04.2018

KP dr. SŽ        12.05.2018

HBO                14.-15.04.2018

 

Letní soustředění mládeže se uskuteční v Žatci, termín 28.07.-04.08.2018. Cena pro účastníka 3200,- Kč. Cena je vyšší oproti r. 2017 z důvodu zdražení poskytovaných služeb. Přihlášky směrovat přímo na Ing. Jiřího Nováka e-mailem nebo na tel č. 728 525 763. Na tuto akci opět navazuje soustředění, které organizuje SKP Ústí n.L., termín: 04.08.-11.08.2018, přihlášky taktéž na J. Nováka.

 

Mezinárodní turnaj mládeže Linz se uskuteční v termínu 31.03. – 03.04.2018. KSST uhradí startovné pro 7 hráčů z KCTM (z dotace od ČAST).

 

 

3. Zpráva o hospodaření

 

VV rozhodnul, že pro  sezónu 2017-18 se zvyšuje částka za nájem u KT mládeže na 2500,- Kč (dosud 2100,-). Důvodem je větší rozsah těchto turnajů oprati minulosti. Rovněž částka za míčky se upravuje na 400,- Kč (dosud 300,-).

Tabulka náhrad pro soutěžní období 2017-18 je v příloze tohoto zápisu.

 

V zápisu z minulé schůze bylo uvedeno, že RSST Chomutov nevyužil možnosti získat dotaci od ČAST ve výši 5000,- Kč. Dle sdělení předsedy RSST Chomutov doklady byly zaslány. Dodatečně bylo zjištěno, že peníze na účet RSST Chomutov došly. Žádost RSST Teplice byla zamítnuta jako nedostatečná. RSST Děčín a RSST Ústí n.L. o dotaci nepožádaly.

 

 

4. Různé

 

Řádná konference ČAST se uskuteční v neděli 8. dubna 2018 od 10:30 hodin v sídle ČUS v Praze Na Strahově.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  20.03.2018 od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paušální náhrady za uspořádání přeborů a turnajů v soutěžním období 2017-2018

kategorie

nájem

rozhodčí

medaile

poháry

plakety

fin. odm.

diplomy

míčky

KP mužů a žen

4000

2100

 

 

1200

3800

160

500

KP dorostu

2500

2100

1600

 

 

 

160

400

KP staršího žactva

2500

2100

1600

 

 

 

160

400

KP mladšího žactva

2500

2100

1600

 

 

 

160

400

KP nejmladšího žactva

2500

2100

1600

 

 

 

160

400

KP družstev dorostu

2500

1200

 

600

 

 

 

400

KP družstev staršího žactva

2500

1200

 

600

 

 

 

400

KP družstev mladšího žactva

2500

1200

 

600

 

 

 

400

PON dorostu

2500

2100

 

1700

 

 

 

400

PON staršího žactva

2500

2100

 

1700

 

 

 

400

PON mladšího žactva

2500

2100

 

1700

 

 

 

400

PON nejmladšího žactva

2500

2100

 

1700

 

 

 

400

KT dorostu

2500

1200

 

 

 

 

 

400

KT staršího žactva

2500

1200

 

 

 

 

 

400

KT mladšího žactva

2500

1200

 

 

 

 

 

400

KT nejmladšího žactva

2500

1200

 

 

 

 

 

400

V tabulce jsou uvedeny i ostatní náklady, které hradí KSST.

Oddíly, které budou pořádat jednotlivé akce, musí vyfakturovat stanovenou částku za nájem a

míčky nejpozději do 1 měsíce po skončení akce. Při prodlení bude náhrada krácena o 10 %.

Podmínkou uspořádání je herna s min. 4 stoly. Vyúčtování rozhodčích se provádí na zvláštním formuláři.

Pozn.:  KP j. a PON - VR 1200, ZVR 900

           KP dr. a KT - VR 1200