Z á p i s   č. 05-2018

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 22.05.2018 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Starý, Mgr. Vašinová,  Bc. Žielinský, Mgr. Sekyra

Omluven:   Ing. Novák

 

1.  Zpráva STK

 

KSST obdržel doporučenou poštou odvolání oddílu Sokol Trnovany proti rozhodnutí RSST Teplice ve věci kontumace utkání RP I. třídy S. Trnovany A – S. Bořislav B ve prospěch hostujícího družstva.

VV projednal odvolání na dnešní schůzi a na základě šetření rozhodl ponechat výsledek dosažený na stolech, t.j. 14:4 ve prospěch Sokola Trnovany A.

 

 

Přestupy schválené

 

Bencs Ladislav             z SKST Baník Most                  do TTC Litvínov

 

Návrh krajského žebříčku 2017-18 mužů a žen zpracoval předseda STK. VV schvaluje žebříček mužů, možno zveřejnit. Po doplnění schvaluje i žebříček žen.

 

Přihlášky do krajských soutěží družstev mužů a žen, termín 22.06.2018 vč. úhrady startovného. Výše startovného zůstává stejná jako v uplynulé sezóně. Pokud se týká družstev žen, nabízí se možnost hrát krajskou soutěž společně s Libereckým krajem, kde startují dvoučlenná družstva.

Evidenční poplatky, termín 15.06.2018. Zvyšují se o 50% (300 a 150), poplatky za ostatní členy zůstávají 30,- Kč.

 

Postupující družstva z OP do KP II.

 

Děčín:              Přeborníkem je Sn. Varnsdorf, postupující je v jednání

Chomutov:       B. Březenecká B

Litoměřice:       SK Štětí C

Louny:              TJ Smolnice B

Most:               TTC Litvínov D

Teplice:                        S. Trnovany A

Ústí n.L.:          S. Dolní Zálezly A

 

V návaznosti na vydanou termínovou listinu ČAST, byly určeny termíny pro krajské soutěže družstev mužů pro soutěžní období 2018-2019:

 

KP I. třídy (termíny shodné s ligou)

29.09, -  30.09.2018                  12.01. – 13.01.2019

13.10. – 14.10.2018                   26.01. – 27.01.2019

27.10. – 28.10.2018                  09.02.2019  dvojice

10.11. – 11.11.2018                  23.02. – 24.02.2019

24.11. – 25.11.2018                  09.03. – 10.03.2019

08.12.2018  dvojice                  23.03. – 24.03.2019

 

Divize

06.10. – 07.10.2018                  20.01.2019  dvojice

20.10. – 21.10.2018                  02.02. – 03.02.2019

03.11. – 04.11.2018                  16.02. – 17.02.2019

17.11. – 18.11.2018                  02.03. – 03.03.2019

01.12. – 02.12.2018                  16.03. – 17.03.2019

15.12.2018  dvojice                  30.03. – 31.03.2019

 

19.01.2019 m- KP j. mužů a žen

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Výsledky odehraných turnajů:

 

4. BT NŽ   29.04.2018  Krupka

1. Kabelka Jakub  (TTC ÚL)                                                       

2. Vašina Václav  (TTC ÚL)                                                    

3. Čmerda Tomáš  (TTC LV)                                    

4. Růžičková Barbora   (TTC LV)

 

KP dr. dorostu   29.04.2018  Litoměřice

1. SKST B. Most                                                                      družstva dorostenek nestartovala

 

PON NŽ   08.05.2018  Krupka

1. Nechyba Radim  (TTC ÚL)                                                     7. Brožková Dominika  (T Krupka)

2. Vršovský Tadeáš  (TTC ÚL)                                                   9. Kárová Karolína  (KST Jirkov)

3. Loefner Martin  (TTC LV)                                                        10. Bervídová Denisa  (TTC LV)

 

 

KP dr. SŽ     12.05.2018     Most

1.Sever Žatec

2. SKST B. Most

3. SKST Děčín                                                                         družstva st. žákyň nestartovala

 

KP NŽ        19.05.2018       Krupka

1. Nechyba Radim  (TTC ÚL)                                                     1. Fedorovičová Petra  TTC LT

2. Vršovský Tadeáš  (TTC ÚL)                                                   2. Růžičková Barbora   TTC LV

3. Čmerda Tomáš  (TTC LV                                                       3. Kárová Karolína       KST Jirkov

 

Čtyřhra:  1. Nechyba, Vršovský                                 1. Fedorovičová, Dudová   TTC LT, KST Kalich LT

 

V termínu 15.-17.06.2018 připravuje KM soustředění mládeže v rámci KCTM. Projednáno s Ing. Brothánkem, ČÁST bude akci financovat, jedná se o částku max. 20 tis. Kč.

 

M ČR staršího žactva v Ústí n.L. proběhlo ke všeobecné spokojenosti, poděkování oddílu TTC Ústí n.L., především Karlu Seibertovi.

 

MČR dr. SŽ a D se uskuteční 02.-03.06.2018 v Ostravě.

 

 

Letní soustředění mládeže se uskuteční v Žatci, termín 28.07.-04.08.2018. Cena pro účastníka 3200,- Kč. Cena je vyšší oproti r. 2017 z důvodu zdražení poskytovaných služeb. Poplatky zasílat na účet č. 203755243/0600. Přihlášky směrovat přímo na Ing. Jiřího Nováka e-mailem nebo na tel č. 728 525 763. Sraz účastníků v sobotu 28.7. ve 14:00 hodin, ukončení v sobotu 4.8. po závěrečném turnaji (po obědě). Spacáky není nutné brát. Na tuto akci opět navazuje soustředění, které organizuje SKP Ústí n.L., termín: 04.08.-11.08.2018, přihlášky taktéž na J. Nováka.

 

Přehled oddílů, které v soutěžním období  2017-18 neplnily podmínky v oblasti mládeže a návrh pokut připraví předseda KM.

 

 

3. Zpráva TMK

 

Přehled oddílů, které v soutěžním období  2017-18 neplnily podmínky v oblasti trenérů a rozhodčích a návrh pokut připraví předseda TMK po 15.06.2018. Do tohoto termínu mají oddíly ještě možnost doplnit si potřebné rozhodčí  licence C.

 

 

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Na základě rozhodnutí ČAST, dvojnásobek EP za ostatní členy za období 2017-18 vrátí oddílům krajské svazy. VV rozhodl, že částky zašle na jednotlivé RSST a ty je následně rozdělí příslušným oddílům. Zde je přehled:

 

RSST Děčín                 14 členů x 60,-              840,-

RSST Chomutov           22                               1320,-

RSST Litoměřice           24                               1440,-

RSST Louny                 13                                780,-

RSST Most                  13                                780,-

RSST Teplice                 6                                360,-

RSST Ústí n.L.                8                                480,-

KSSTÚK celkem         100                                6000,-

 

 

Přílohou zápisu je platná tabulka odstupného při přestupech.

 

5. Různé

 

Konference KSSTÚK se uskuteční dne 26.06.2018 od 17:00 hodin v Motorestu Trnovany u Litoměřic.

Pozvánky rozešle sekretář.

Upozornění:

Jedna osoba může na konferenci vykonávat maximálně 3 hlasy. Více než jeden hlas na konferenci  může jedna osoba vykonávat pouze v případě, kdy zastupuje více osob, které jsou oprávněny  účastnit se konference s hlasem rozhodujícím. Toto oprávnění musí doložit písemným zmocněním.

 

Informace pro RSST a oddíly:

Na základě platnosti zákona o ochraně osobních údajů, je na úvodní  straně registru ČAST zveřejněn průvodní dopis k dané problematice a vzorový formulář ke zpracování osobních údajů (GDPR).

 

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:   19.06.2018 od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 PřílohaOdstupné při přestupech platné od 15.5.2011 pro Ústecký kraj:

 

 

 

muži a „21“

ženy a „21“

dorostenci

dorostenky

st. žáci

st. žákyně

ml. žáci a NŽ

ml. žákyně a NŽ

1.-5.

30.000

12.000

13.200

5.400

9.000

3.600

6.000

2.400

6.-10.

24.000

  9.600

  9.000

3.600

6.000

2.400

4.200

1.650

11.-20.

18.000

  7.200

  6.000

xxx

4.200

xxx

3.000

xxx

21.-30.

13.000

  5.400

  4.200

xxx

3.000

xxx

1.800

xxx

31.-40.

10.000

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

41.-50.

  8.000

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

51.-70.

  7.000

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

71.-100.

  5.000

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx