Z á p i s   č. 03-2018

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 20.03.2018 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Novák, Ing. Starý, Mgr. Vašinová, Bc. Žielinský

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů.

Losování, zda se v divizi  bude hrát play-off či nikoli, se uskuteční v neděli 8.4.2018 v Teplicích, v 10:00 hodin (před utkáním SKST Teplice – SKST Děčín). Zúčastní se předseda STK Petr Pavlík.

 

Pokuta pro Sever Žatec ve výši 1000,- Kč, za nedostavení se k odloženému utkání divize se Sokolem Filipov. Termín úhrady: 15.04.2018.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Výsledky odehraných turnajů:

 

KT SŽ  03.03.2018, SKST Děčín                                                KT dorostu  10.03.2018,  KST Jirkov

1. Vítů Václav  (TJ Krupka)                                                       1. Schmoranz Pavel (SKST B.MO)

2. Kadlec Matěj  (S. Žatec)                                                       2. Keller Filip (S. Žatec)

3. Ajdini Tereza  (TJ  Krupka)                                                    3. Kadlec Matěj (S. Zatec)

 

 

KT MŽ 11.03.2018   TTC Ústí n.L.

1. Petržílková Eliška  (TTC Litv.)

2. Fajfr Josef (TJ Ktupka)

3. Čmerda Ondřej  (TTC Litv.)

 

Další akce:

KP dorostu      25.03.2018     Jirkov

KP MŽ             07.04.2018     TTC ÚL

KP SŽ             15.04.2018      SKST DC

KP dr. dor.       28.04.2018

KP dr. SŽ        12.05.2018

HBO                14.-15.04.2018, Litoměřice

 

Letní soustředění mládeže se uskuteční v Žatci, termín 28.07.-04.08.2018. Cena pro účastníka 3200,- Kč. Cena je vyšší oproti r. 2017 z důvodu zdražení poskytovaných služeb. Přihlášky směrovat přímo na Ing. Jiřího Nováka e-mailem nebo na tel č. 728 525 763. Na tuto akci opět navazuje soustředění, které organizuje SKP Ústí n.L., termín: 04.08.-11.08.2018, přihlášky taktéž na J. Nováka.

 

 

3. Zpráva o hospodaření

 

KP II. – S. Terezín se nedostavil k utkání s SKST Teplice B, byla udělena pokuta 1000,-. Kč. Termín úhrady byl 15.3.2018. Dosud neuhrazeno. Poslední termín 31.3.2018.

 

 

 

4. Různé

 

VV KSSTÚK obdržel doporučenou poštou odvolání TJ Sokol Bořislav proti rozhodnutí RSST Teplice o přeložení utkání RP I. Sokol Trnovany A – Sokol Bořislav B. Jedná se o utkání 12. kola ze dne 1.3.2018. VV se seznámil s okolnostmi případu a potvrzuje rozhodnutí RSST Teplice, tj. souhlasí s odložením utkání. Termín určí STK RSST Teplice.

 

 

Dále VV KSSTÚK obdržel dne 1.3.2018 e-mailem odvolání KST Kalich Litoměřice proti rozhodnutí STK ve věci porušení Pravidel ST v utkání KP II. C  dne 22.2.2018 (neregulérní pálka hráčky Pavelkové). Jelikož odvolání  nesplnilo požadavky dle  čl. 113.10 SŘ, považuje se za nepodané a neprojednává se.

 

Předseda svazu V. Zajíček podal informaci ze zasedání VV ČAST ze dne 17.3.2017. Kromě jiného, projednáván návrh na zvýšení evidenčních poplatků o 50 % (150 a 300), Dále návrh, aby evidenční poplatky oddílů, jejichž družstva startují v ligových soutěžích nebyly odváděny ČÁST, ale zůstaly krajům. Pokud se týká reorganizace ligových soutěží, 3. liga by měla zůstat v současné podobě. Všechny návrhy musí ještě odsouhlasit konference.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  17.04.2018 od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl