Z á p i s   č. 01-2018

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 16.01.2018 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Novák, Ing. Starý, Mgr. Vašinová

Omluven:   Bc. Žielinský

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, zahájena odvetná část.

Předseda STK oznámí oddílům, že je možné po dohodě odložení příslušných utkání s ohledem na termíny jarních prázdnin. Utkání je nutno odehrát do 14 dnů po termínu jarních prázdnin.

 

Předseda STK informoval o zneplatnění soupisek – Sever Žatec A, TTC Roudnice n.L. A (divize), Sp. Lubenec (KP I.). S. Terezín (KP II. B)

Divize žen – přihlášen pouze SKST Děčín, startovné ve výši 300,- Kč stále neuhrazeno, termín 31.01.2018.

 

Střídavý start schválený

Kopecký Filip               z TTC Litoměřice           do  ASK Lovosice

 

Byla provedena kontrola střídavých startů za 1.pol.soutěží - bez závad, u všech splněna podmínka nastoupení  max. v 50% utkání.

 

Námitka oddílu B. Meziboří proti soupisce KST Libědice A v soutěži KP II. sk. A., STK svým rozhodnutím zamítla.

 

KP mužů a žen 20.01.2018, pořadatel TTC Litoměřice, kvóty:

Muži: LT 11, ÚL 8, MO 6, CV 3, DC 2, LN 1, TP 1. Náhr.:  ÚL  1.,2.,4., DC 3.,5.

Ženy: bez omezení

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček (pro start na KP):   Červený Miroslav (SRN)  3.N.

                                                                                        Polanský Jan (SRN)        4.N

 

Přímá účast (základ ligových soupisek) – Pinka, Lev (TTC LT), Nováková, Schneiderová, Hojková (SKST DC).

 

M ČR dospělých se uskuteční v termínu 02.-04.03.2018, hala OAZA, Praha 4, Jeremenkova ul.

Zatím nejsou k dispozici propozice ani kvóty.

 

Vedoucí soutěží Tomáš Žielinský připravil návrh Směrnice KSSTÚK - č. 1/2018 - Pravidla pro sestavení žebříčku mužů Ústeckého kraje. VV souhlasí s použitím koeficientů ELO. Návrh směrnice bude ještě projednán na příští schůzi. Žebříček žen vytvoří STK dle úspěšnosti v soutěžích.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Výsledky odehraných turnajů:

 

PON dorostu  16.12.2017, TTC LT

1. Skokan Viktor (TTC LT)                                                         8. Kacálková Kristýna (SKST DC)

2. Grubr Vojtěch (SKST DC)                                                       15. Kmoníčková Petra (SKP ÚL)

3. Vondráček Filip (SKST B.MO)                                                           

 

Další akce:

3. BT NŽ          03.02.2018  Litvínov

4. BT dorostu  10.02.2018   Litoměřice

4. BT MŽ         11.02.2018   Litvínov

4. BT SŽ          17.02.2018   Most 

Předseda KM zpracoval přehlednou tabulku o počtu dětí a mládeže v oddílech Ústeckého kraje.

 

Informace z jednání komise mládeže ČAST dne 15.12.2017 – do Projektu podpory oddílů talentované mládeže byly zařazeny SKST Děčín , TTC Litoměřice a  TTC Ústí n.L. Každý oddíl obdrží dotaci ve výši 60.000,- Kč. KM ČAST doporučuje, aby minimálně 50% prostředků bylo určeno na trenérské zajištění tréninkového procesu.

 

Kromě toho ve 2. pololetí 2017 obdržely od ČAST dotaci na mládež oddíly TTC Litoměřice (30 tis.) a TJ Krupka (25 tis.).

KSST pak obdržel na 2. pololetí 2017 částku 30 tis. na provoz KCTM.

 

Na provoz KCTM při TTC Ústí n.L. byla schválena dotace na 1. pololetí 2018 ve výši 30.000,- Kč.

 

 

3. Zpráva TMK

 

Školení rozhodčích licence K se uskuteční 20.1.2018 v Litoměřicích při KP j. mužů a žen. 8:00 – 9:00 hod. teorie (v klubovně), dále praxe při rozhodování zápasů KP u stolu. Po skončení přeboru vyhodnocení. Absolventi školení obdrží průkaz a mohou působit jako vrchní rozhodčí nebo rozhodčí v soutěžích řízených KSST nebo RSST. 
Poplatek za školení 100,- Kč, sebou přezuvky, blok, psací potřeby. Oddíly si mohou účastí svých členů na tomto školení splnit podmínky v oblasti rozhodčích pro soutěžní období 2017-2018.

Tato informace již byla zaslána všem oddílům.

V zápisu č. 10-2017 bylo chybně uvedeno, že se jedná o školení licence C. Omlouváme se.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Chybí pokuta TTC Roudnice n.L.B  - 100,- Kč. Termín úhrady 31.01.2018.

 

VV rozhodl, že s ohledem na příznivou finanční situaci, bude nad rámec rozpočtu  všem RSST zaslána dotace z prostředků krajského svazu. Bude rozdělena částka ve výši 30.000,- Kč a to na základě aktuálního stavu členské základny za období 2017-2018.

 

RSST

počet členů

částka

Děčín

179

3.592

Chomutov

208

4.174

Litoměřice

307

6.161

Louny

226

4.535

Most

199

3.993

Teplice

190

3.813

Ústí nad Labem

186

3.732

Celkem

1495

30.000,-

 

 

VV dále rozhodl, že pořadatelům BTM v roce 2018 bude poskytnuta částka ve výši 3000,- a to na základě zaslané faktury.

 

Byla vydána směrnice č.1/2018 o poskytování cestovních náhrad v rámci ČAST. VV rozhodl, že výše stravného členům na území ČR bude platná i pro KSSTÚK,,z.s., tj. 5-12 hodin  78,- Kč, 12-18 hodin 119,- Kč a více než 18 hodin 186,- Kč.                

 

Jak již bylo uvedeno v zápisu č. 10-2017, VV ČAST na svém řádném jednání dne 1.11.2017 schválil všem RSST příspěvek na činnost mládeže ve výši 5000,- Kč. Podmínkou bylo vyúčtování (zaslání dokladů) do 14.12.2017.Tuto možnost využily a příspěvek obdržely RSST:

 

Most                5.000,-, 

Litoměřice        5.000,-,

Louny               7.000,-,

Teplice (ještě v jednání).

RSST Chomutov, Děčín a Ústí n.L. možnost nevyužily.

 

 

5. Různé

 

Řádná konference ČAST se uskuteční v neděli 8. dubna 2018 od 10:30 hodin v sídle ČUS v Praze Na Strahově.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  20.02.2018 od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl