Z á p i s   č. 06-2018

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 19.06.2018 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Starý, Bc. Žielinský, Ing. Novák

Omluveni:  Mgr Vašinová

 

1.  Zpráva STK

 

Převody soutěží schválené

Sokol Dobroměřice                  do        B. Březenecká Chomutov A

KST Most B                             do        Sokol Bořislav A

KST Jirkov C                            do        Sp. Lubenec B

TJ Smolnice A                          do        SK Cítoliby

TTC Ústí n.L.                            do        KST Apollo Ústí n.L.  (nový oddíl)

SKST B. Most E                       do        Sokol Horní Jiřetín

SK Štětí A                                do        Sokol Filipov A

Sokol Filipov                           do        TJ Krupka B

 

Přestupy schválené

 

Vajgl Lukáš                  ze  S. Terezín                           do  TTC Litoměřice

Cipro Petr                    z B. Březenecká Chomutov       do  KST Jirkov

Sander Miroslav           z SKST Teplice                         do  TTC Duchcov

Malý Michal                  z KST Jirkov                            do B. Březenecká - návrat po př.s návratem

Jedlička Karel               z TTC Ústí n.L.                          do KST Apollo Ústí n.L.

Vršovský Tadeáš          z TTC Ústí n.L.                          do KST Apollo Ústí n.L.

Nechyba Radim            z TTC Ústí n.L.                          do KST Apollo Ústí n.L.

Kmoníček Martin st.      z SKP Ústí n.L.                         do KST Apollo Ústí n.L.

                                                                      

Hostování

 

Kmoníčková Petra        z  SKP Ústí n.L.                                     do SKST Děčín,  zatím zaplacen pouze

                                                                                  poplatek 200,- Kč.

 

Přechod družstva

KST Most A přechází do SKST B. Most, bude označeno jako SKST B. Most D. Schválené přestupy:

Hofmann Martin st.

Ruta Vladimír

Městka Petr

 

Přesun při slučování oddílů

 

Baláž Josef                              ze S. Dobroměřice                   do  S. Lenešice

Fencl Pavel                              ze S. Dobroměřice                   do  S. Lenešice

Reichl Jaroslav ml.                  ze S. Dobroměřice                   do  S. Lenešice

Verner David                             ze S. Dobroměřice                  do  S. Lenešice

 

STK KSST ÚK zařazuje na základě žádosti oddílu INPEKO Krásné Březno dodatečně do žebříčku ústeckého kraje 2017-18 hráče Brázdu Zdeňka na 121.-140.N. Hráč byl zařazen na základě metodiky žebříčku dle hodnoty ELLO 1561 po přestupu z karlovarského kraje (TJ Slovan Karlovy Vary).

 

 

Postupující družstva z OP do KP II.

 

Děčín:  Sn. Varnsdorf potvrzen jako poslední postupující

 

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

V termínu 15.-17.06.2018 proběhlo soustředění mládeže v rámci KCTM v Žatci .Účast 13 dětí, trenéři a sparing – 9. Akce byla úspěšná, hodnocena kladně.

 

Letní soustředění mládeže se uskuteční v Žatci, termín 28.07.-04.08.2018. Cena pro účastníka 3200,- Kč. Cena je vyšší oproti r. 2017 z důvodu zdražení poskytovaných služeb. Poplatky zasílat na účet č. 203755243/0600. Přihlášky směrovat přímo na Ing. Jiřího Nováka e-mailem nebo na tel č. 728 525 763. Sraz účastníků v sobotu 28.7. ve 14:00 hodin, ukončení v sobotu 4.8. po závěrečném turnaji (po obědě). Spacáky není nutné brát. Na tuto akci opět navazuje soustředění, které organizuje SKP Ústí n.L., termín: 04.08.-11.08.2018, přihlášky taktéž na J. Nováka.

 

Přehled oddílů, které v soutěžním období  2017-18 neplnily podmínky v oblasti mládeže a návrh pokut připraví  předseda KM.

 

 

3. Zpráva TMK

 

Přehled oddílů, které v soutěžním období  2017-18 neplnily podmínky v oblasti trenérů a rozhodčích a návrh pokut připraví předseda TMK.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Hospodář předložil zprávu o hospodaření svazu za uplynulé období a návrh rozpočtu na 2018-19. VV schvaluje, bude předloženo konferenci.

 

 

5. Různé

 

Konference KSSTÚK se uskuteční dne 26.06.2018 od 17:00 hodin v Motorestu Trnovany u Litoměřic.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:   srpen .2018 v Ústí n.L., termín bude oznámen dodatečně.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl