Z á p i s   č. 09-2017

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 19.10.2017 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Mgr. Vašinová, Kincl, Pavlík, Bc. Žielinský, Ing. Novák

Omluven:   Ing. Starý

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, odehráno   Divize, KP II. 3 kola, KP I. 6 kol.

SKP Ústí n.L. má do konce roku uzavřenou hernu, probíhá rekonstrukce. Odehrání domácích utkání je v  řešení STK.

 

Divize žen – přihlášen pouze SKST Děčín, termín se prodlužuje do konce roku 2017.

 

Český pohár I. stupeň, dohráno:  KST Most, TTC Litvínov – mají právo účasti ve 2. stupni v r. 2018.

 

Přestupy schválené

Gono Milan                   z Sever Žatec                           do Sp. Lubenec          

Smejkal Vít                   z TTC Litvínov                          do B. Meziboří             s návratem

Smolka Michael                        z TTC Litvínov                          do B. Meziboří             s návratem

Váňa Hynek                  z TTC Litvínov                           do B. Meziboří             s návratem

 

Hanuš Jiří                     z SK Markvartice                      do GPD Benešov n.Pl

Přestupní poplatek chybně zaslán na účet RSST Děčín, je třeba jej poslat na účet KSST.

           

Střídavé starty schválené

Štěpnička Michal          z Sever Žatec                           do KST Most

Městka Petr                  z KST Most                              do Sever Žatec

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

Vízek Martin, SK Štětí               121.-140.N

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Termínový kalendář akcí pro podzimní část:

 

16. září - 1. BT mladších žáků (Děčín)

23. září - 1. BT starších žáků (Litoměřice)

28. září - 1. BT dorostu (Most)

7. října - 2. BT  mladších žáků (Jirkov)

15. října - 2. BT starších žáků (Děčín)

28. října - 2. BT dorostu (Děčín)

4. listopadu - 3. BT starších žáků (Meziboří)

11. listopadu - 3. BT mladších žáků (TTC ÚL)

25. listopadu  - 3. BT dorostu

2. prosince - PON mladších žáků

9. prosince - PON starších žáků

16. prosince - PON dorostu

 

Výsledky odehraných BT:

 

1. BT MŽ 16.09.2017, Děčín                                                      1. BT SŽ 23.09.2017, KST LT

1. Fajfr Josef (TJ Krupka)                                                         1. Skokan Viktor (TTC LT)

2. Nykl Jiří (Chodov)                                                                 2. Kacálková Kristýna (SKST DC)

3. Petržílková Eliška (TTC LT)                                                    3. Stárek Adam (SKST DC)

4. Jedlička Karel (TTC ÚL                                                          4. Vítů Václav (TJ Krupka)

1. BT  D 28.09.2017, Most                                                        2. BT MŽ 07.10.2017, KST Jirkov

1. Mít Michal (TTC ÚL)                                                              1. Dosedělová Michaela (KST Jirkov)

2. Skokan Viktor (TTC LT)                                                         2. Čmerda Ondřej (TTC Litv.)

3. Grubr Vojtěch (SKST DC)                                                     3. Nechyba Radim (TTC ÚL)

4. Kacálková Kristýna (SKST DC)                                             4. Fajfr Josef (TJ Krupka)

 

2. BT SŽ 15.10.2017, Děčín

1. Kacálková Kristýna (SKST DC)

2. Stárek Adam (SKST DC¨)

3. Fencl Jakub ‚(TTC LV)

4. Piskáček Ondřej (H. Jiřetín)

 

V termínu 14.-15.10.2017 proběhl v Kamenickém Šenově tréninkový kemp mládeže HBO.

V nejbližší době bude svolána  KM (termíny pro jarní polovinu, pořadatelé PON…).

 

3. Zpráva TMK

 

Školení a doškolení trenérů licence C proběhne jako dvoudenní při tréninkovém kempu mládeže HBO, na jaře v roce 2018.

Školení a doškolení rozhodčích licence C se uskuteční při KP mužů a žen v termínu 20.01.2018.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Dotace u Fondu ÚK na LODM 2017 – závěrečnou zprávu vč. vyúčtování vypracoval hospodář a byla odeslána v termínu společně s příslušnými doklady na Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

5. Různé

 

V rámci doplnění chybějícího člena Dozorčí rady ČAST, dostal nabídku  předseda svazu Vladimír Zajíček. Výkonný výbor KSSTÚK souhlasí s jeho kooptací do uvedeného orgánu, schválen bude na nejbližší konferenci ČAST.

 

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  16.11.2017 od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl