Z á p i s   č. 02-2017

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 14.02.2017 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Bc.Žielinský, Ing. Starý, Mgr. Vašinová,

Omluven:    Ing. Novák

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů -  odehrána první 3 kola odvetné části ve všech krajských soutěžích družstev mužů.

 

Utkání KP II. A  S. Horní Jiřetín A – B. Březenecká A, hosté se nedostavili k utkání, STK

uděluje pokutu 3000,- Kč v souladu s rozpisem soutěží. Termín úhrady: 28.02.2017.

 

Divize žen – bude uspořádán jednorázový turnaj, pořadatel TTC Litoměřice. Termín určí STK.

 

Přestupy schválené

 

Černý Jaroslav              z TTC Ústí n.L.             do TJ Trutnov-Poříčí    

Jiří Perlík ml.                z  TJ Smolnice              do Sever Žatec

 

 

KP j. mužů a žen 21.01.2017, účast 32 + 5, výsledky:

 

1. Lev Lukáš                 TTC LT                         1. Munková Irena                      S. Terezín

2. Pinka Jan                 TTC LT                         2. Dosedělová Michaela           B. Břez.

3. Tschakert Tomáš      TTC LT                         3. Chuchlová Jana                    TTC LT

    Hruška Václav          TTC LT                         4. Houdková Helena                 SKST B. MO

                                                                       5. Ajdini Tereza                         TJ Krupka

1. Pinka, Tschakert       TTC LT

 

Nominace na M ČR (3.-5.3.2017 Frýdlant n.Ostr.), kvóta 2+4

1. Kacálková Kristýna  SKST Děčín,  2. Dosedělová Michaela B. Břez., 3. Munková Irena  S. Terezín, 4. místo neobsazujeme. Malý Michal   B. Břez, 2. místo neobsazujeme.

 

VV rozhodl, že bude proplacena doprava – 1 auto, ved. výpravy Ing. Starý.

 

2. Zpráva komise mládeže

                                                                                 

KP družstev dorostu, 22.01.2017, TTC Litoměřice (7 + 2)

 

Dorostenci                               Dorostenky

1. SKST Teplice                       1. SKST Děčín

2. Sever Žatec                          2. TTC Litvínov

3. SKST B. Most

 

4. BT MŽ, 28.01.2017                TTC Litvínov    

1. Vítů Václav                           TJ Krupka

2. Dosedělová Michaela           B. Břez.

3. Vondráček Filip                    SKST B. Most

4. Boči Lukáš                           B. Chodov

 

4. BT dorostu, 12.02.2017         KST Jirkov

1. Malý Michal                          B. Břez.

2. Mít Michal                            SKST Teplice

3. Grubr Vojtěch                       SKST DC

4. Kacálková Kristýna               SKST DC

 

Další akce mládeže

18.02.2017        KT SŽ  Most

19.02.2017        KP dr. SŽ  Litoměřice

05.03.2017        KT dorostu

01.-02.04.2017  MČR dr. SŽ a dorostu

01.-02.04.2017  HBO Liberec

08.04.2017        KP j. dorostu

09.04.2017        KP j. SŽ

22.04.2017        KT MŽ

22.-23.04.2017  MČR dorostu - Praha

29.-30.04.2017  MČR SŽ - Hostinné

06.05.2017        KP j. MŽ

13.05.2017        KP dr. MŽ

20.-21.05.2017  MČR MŽ - Havířov

KP j. NŽ   ???

 

 

3. Zpráva komise rozhodčích

                                                                                              

Školení rozhodčích licence K se uskutečnilo 21.1.2017 v Litoměřicích při KP j. mužů a žen. Účast: 20. Absolventi školení mohou působit jako rozhodčí a vrchní rozhodčí v soutěžích řízených KSST nebo RSST.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.01.2017:   173.738,18  .

Evidenční poplatky k 31.01.2017:    117.490,- Kč

 

Byla vydána směrnice č.1/2017 o poskytování cestovních náhrad v rámci ČAST. VV rozhodl, že výše stravného členům na území ČR bude platná i pro KSSTÚK,z.s., tj. 5-12 hodin  72,- Kč, 12-18 hodin 109,- Kč a více než 18 hodin 171,- Kč. Směrnice je přílohou tohoto zápisu.                    

 

5. Různé

 

Konference ČAST, termín 8.4.2017 (nebo 9.4.), účast předseda svazu V. Zajíček. VV připraví návrhy na změnu SŘ (počet střídavých startů, namísto 3 návrh 2).

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  úterý 14.03.2017 od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.    

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl