Z á p i s   č. 01-2017

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 17.01.2017 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Bc.Žielinský, Ing. Starý, Mgr. Vašinová, Ing. Novák

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů -  zahájena druhá polovina soutěží (KP I.)

 

Návrh rozdílových koeficientů mezi soutěžemi pro sestavení krajského žebříčku mužů 2016/2017:

 

KP II.         KP I.          Divize           3. liga            2. liga            1. liga            

         25             30                30                  30                 30                

 

Minimální počet zápasů pro zařazení do žebříčku – 15 zápasů v divizi, 18 zápasů v KP I. a 24 zápasů v KP II.

 

KP j. mužů a žen 21.01.2017 - vrchní rozhodčí V. Zajíček informoval o stavu přihlášek.

VV rozhodl, že v případě nenaplnění kvót mužů jednotlivými okresy, budou na uvolněná místa zařazeni nejlepší dorostenci dle aktuálního žebříčku.

 

 

Výkonný výbor KSSTÚK na dnešní schůzi projednal odvolání TTC Roudnice n.L.  proti rozhodnutí STK KSSTÚK ve věci udělení pokuty ve výši 500,- Kč ( potrestání hráče Václava Brhovského za nevhodné chování během utkání - uděleny 3 ŽK). Jednalo se o utkání 11. kola KP II. C  mezi domácím KST Kalich Litoměřice a TTC Roudnice n.L. B.

Původní rozhodnutí STK bylo zrušeno s odvoláním na ustanovení Pravidel stolního tenisu 3.5.2.3a (karty může udělovat pouze rozhodčí delegovaný KSSTÚK). Rozešle sekretář.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

                                                                                 

PON SŽ, 17.12.2016                 SKST DC

1. Kadlec Matěj                        S. Žatec

2. Kacálková Kristýna               SKST DC

3. Grubr Vojtěch                       SKST DC

4. Vítů Václav                           TJ Krupka

9. Žáčková Zdeňka                   TTC Litv.

10. Ajdini Tereza                       TJ Krupka

 

3. BT NŽ, 18.12.2016                TJ Krupka

1. Fajfr Josef                           TJ Krupka

2. Lošťáková Tereza                 Jiskra Aš

3. Jedlička Karel                       TTC ÚL

4. Nechyba Radim                    TTC ÚL

 

PON NŽ,  07.01.2017                TTC Ústí n.L.

1. Fajfr Josef                           TJ Krupka

2. Čmerda Ondřej                     TTC Litv.

3. Jedlička Karel                       TTC ÚL

7. Petržílková Eliška                 TTC LT

12. Němečková Adéla               TTC Litv.

13. Vobrubová Zuzana              TTC Litv.

 

 

 

4. BT SŽ, 14.01.2017                SKST DC

1. Kopecký Filip                                   TTC LT

2. Stárek Adam                        SKST DC

3. Skokan Viktor                      TTC LT

4. Grubr Vojtěch                       SKST DC

 

 

Další akce mládeže

22.01.2017        KP dr. dorostu  TTC LT

28.01.2017        4. BT MŽ          TTC Litvínov

12.02.2017        4. BT dorostu

18.02.2017        KT SŽ

19.02.2017        KP dr. SŽ

04.03.2017        KT dorostu

 

 

 

3. Zpráva komise rozhodčích

                                                                                              

Školení rozhodčích licence K se uskuteční 21.1.2017 v Litoměřicích při KP j. mužů a žen. Absolventi školení mohou působit jako rozhodčí a vrchní rozhodčí v soutěžích řízených KSST nebo RSST.

Po vyhodnocení školení budou uděleny případné pokuty. Informaci všem oddílům zaslal sekretář.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Dle směrnice ČAST č. 6/2016 došlo v jednorázových soutěžích ke zvýšení náhrad vrchnímu rozhodčímu a zástupci vrchního rozhodčího.  KSSTÚK přijal k 1.1.2017 vlastní pravidla pro jednorázové soutěže v rámci kraje. V příloze zápisu je tabulka paušálních náhrad pro soutěžní období 2016-17, v níž jsou obsaženy změny náhrad rozhodčím.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.12.2016:   205.623,54  Kč.

Evidenční poplatky k 31.12.2016:    115.420,- Kč

 

 

5. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  úterý 14.02.2017 od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.    

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl