Z á p i s   č. 11-2017

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 12.12.2017 v Ústí n. L.

 

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Novák, Ing. Starý, Bc. Žielinský

Omluven:   Mgr. Vašinová

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, odehrána 1. polovina.

V. Zajíček, jako komisař, navštívil utkání Divize, B. Most B – S. Filipov a  TJ Krupka – S. Lenešice. Podal informaci o průběhu.

Divize žen – přihlášen pouze SKST Děčín, startovné ve výši 300,- Kč stále neuhrazeno.

 

Pokuta pro TTC Roudnice n.L. B za opakované pozdní zadání výsledku v KP II. B – 100,- Kč.

 

 

Střídavý start schválený

Mach František             z S. Trnovany   do  S. Bořislav

 

 

Námitka oddílu B. Meziboří proti soupisce KST Libědice A v soutěži KP II. sk. A.

Přestože námitka měla být směrována spíš na RSST Chomutov, vyřídí předseda STK Petr Pavlík. VV KSST rozhoduje až jako orgán II. instance. Poplatek 300,- Kč bude případně vrácen.

 

KP mužů a žen 20.01.2018, pořadatel TTC Litoměřice, je třeba připravit kvóty.

 

Koeficienty pro sestavení krajského žebříčku 2017-18 připraví na příští schůzi předseda STK.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Zbývající akce podzimní části:

 

16. prosince - PON dorostu (TTC LT)

 

Výsledky odehraných turnajů:

 

1. BT NŽ  25.11.2017, Jirkov                                                     3. BT D 26.11.2017, Most

1. Vašina Václav (TTC ÚL)                                                        1. Stárek Adam (SKST DC)

2. Růžičková Barbora (TTC Litv.)                                               2. Grubr Vojtěch (SKST DC)

3. Čmerda Tomáš (TTC Litv.)                                                     3. Skokan Viktor (TTC LT)

4. Loefner Martin (TTC Litv.)                                                      4. Mít Michal (TTC ÚL)

 

PON MŽ  02.12.2017, TTC ÚL

1. Fajfr Josef (TJ Krupka)                                                         5. Petržílková Eliška (TTC LT)

2. Jedlička Karel (TTC ÚL)                                                         6. Kmoníčková Petra (SKP ÚL)

3. Nechyba Radim (TTC ÚL)                                                      8. Černá Michaela (TJ Krupka)

 

PON SŽ  10.2.2017, SKST DC

1. Skokan Viktor (TTC LT)                                                         6. Kacálková Kristýna (SKST DC)

2. Vondráček Filip (SKST B.MO)                                                 13. Petržílková Eliška (TTC LT)

3. Keller Filip (S. Žatec)                                                               14. Černá Michaela (TJ Krupka)

 

Informaci o účasti na ŽT ČR st. žactva v Havířově, 2.12.2017 podal předseda KM Ing. Starý.

 

V roce 2019 proběhne Letní olympiáda dětí a mládeže v Liberci. Stolní tenis byl na letošní olympiádě hodnocen velice kladně, proto byl zařazen i na program následující olympiády v Liberci.

 

3. Zpráva o hospodaření

 

Pokuta – viz zpráva STK, TTC Roudnice n.L.B  - 100,- Kč. Termín úhrady: 31.12.2017.

 

 

4. Různé

 

Mimořádná konference ČAST se uskutečnila 9.12.2017 v Praze, zúčastnil se předseda výkonného výboru Vladimír Zajíček, usnesení je k dispozici na stránkách ČAST.

 

VV KSSTÚK přeje všem příznivcům stolního tenisu příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2018 hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:   16.01.2018 od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl