Z á p i s   č. 08-2017

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 24.08.2017 v Ústí n. L.

 

´

 

Přítomni:    Zajíček, Mgr. Vašinová, Kincl, Pavlík, Ing. Starý, Bc. Žielinský, Ing. Novák, Mgr. Sekyra

 

 

1.  Zpráva STK

 

Rozpis a rozlosování krajských soutěží družstev mužů 2017-18 vč. Českého poháru rozeslal vedoucí soutěží.

 

Přestupy schválené

Boháč Dominik             z KST Kalich Litoměřice             do TTC Litoměřice      

Hrnčál Miroslav             z Sever Žatec                           do KST Jirkov

Krejčí Karel                   z TJ Krupka                              do Sever Žatec

Eisnerová Heda            z TTC Litoměřice                       do KST Kalich Litoměřice        

Šmidílek Pavel             z KST Libořice                          do Sever Žatec                      

Beránek Václav            z TTC Litvínov                          do S. Lenešice

           

Střídavé starty schválené

Chuchel Martin              z TTC Litoměřice                       do KST Kalich Litoměřice

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

 

Bartošek Vít     TTC Litoměřice         11.N        

Lazar Martin      S. Spořice        121.-140.N

 

Předseda svazu informoval o průběžném stavu členské základny, oproti minulé sezóně zatím chybí 8 oddílů a 200 členů.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Jiří Novák informoval o průběhu soustředění mládeže v Žatci.

 

KM souhlasí s uspořádáním BT mládeže v termínu 23.9.2017 – pořadatel KST Kalich Litoměřice. Kategorie bude upřesněna.

 

 

                                                                                              

3 Zpráva o hospodaření

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.07.2017:   298.015,48  Kč.

                                                          

Evidenční poplatky k 31.07.2017:   111.680,- Kč

 

Všechny pokuty za mládež: byly uhrazeny.

 

Neuhrazené pokuty za rozhodčí:   TJ Krupka 200, S. Filipov 333, S. Dobroměřice 500, OÚ Libořice 500, S. Horní Jiřetín 500,

 

Poslední termín pro úhradu pokut byl 15.08.2017. Je nutné, aby oddíly měly před zahájením soutěží vyrovnané všechny pohledávky vůči řídícímu svazu.

 

 

 

 

4. Různé

 

VV obdržel odvolání KST Kalich Litoměřice proti udělené pokutě od KM  za neplnění podmínek v oblasti aktivní mládeže za soutěžní období 2016-17. Odvolání bylo projednáno, žádosti bylo částečně vyhověno. Stanovisko vč. návrhu řešení zašle sekretář.

 

 

Náhradní termín konference KSSTÚK:  19.09.2017 od  17:00 hodin, místo -  Motorest Trnovany, 3 km za  Litoměřicemi, směr Č. Lípa.

V minulých dnech oslavili dva členové  VV životní jubileum, Vladimír Zajíček 60 let a Jiří Novák 50 let věku. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  19.10.2017 od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl