Z á p i s   č. 05-2017

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 18.05.2017 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Starý, Mgr. Vašinová, Ing. Novák, Bc. Žielinský

 

Na dnešní schůzi pozvala STK zástupce družstev, startujících v  divizi mužů.

Přítomni: Beneš Jiří – SKP Ústí n.L., Samek Jindřich – Sever. Žatec, Skokan Jiří – TTC Litoměřice, Tauš Jiří – SKST DC.

V první části schůze proběhla diskuse se zástupci divizních oddílů ohledně uplynulé sezóny a následujícího soutěžního období (kupování, ovlivňování výsledků utkání, hrací systém, play-off, počet zápasů, delegace rozhodčích, atd.) Oddíly, které se nezúčastnily schůzky, zaslaly připomínky pásemně. Diskusi vyhodnotí vedoucí soutěží.

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů dohrány, vítězem nadstavbové části je družstvo Slavoje Severotuk Ústí n.L. B a postupuje do 3. ligy.

 

Chybí sehrát poslední utkání divize žen SKP Ústí n.L. B – KST Jirkov B, vzhledem k tomu, že ženy TTC Litoměřice obě utkání vyhrály, STK utkání oboustranně kontumuje, pokuta se neuděluje.

 

Kvalifikace družstev žen o 2. ligu. TTC Litoměřice vyhrály kvalifikační skupinu B a postupují do 2. ligy.

 

Kvalifikace z 10. míst skupin KP II. třídy: 1. S. Terezín B, 2. OÚ Blažim A Tygři, 3, TJ Smolnice B – sestupuje do OP.

 

Žádost o převody soutěží:

 

Sokol  Libochovice A – SKST Teplice

TTC Litvínov B – TJ Smolnice A

TTC Litvínov D – SK Štětí B

 

VV schvaluje krajský žebříček mužů 2016/17, tak jak jej předložil předseda STK. Do příští schůze ukládá zpracovat krajský žebříček žen.

 

Přihlášky do krajských soutěží družstev vč. úhrady startovného, termín 30.6.2017. Výše startovného: Divize 1000,- Kč. KP I. 800,- Kč, KP II. 600,- Kč, divize ženy 300,- Kč za 1 družstvo.

 

Evidenční poplatky zašlou oddíly na účet KSST v termínu do 15.06.2017 v souladu se SŘ.

 

2. Zpráva komise mládeže

 

KT MŽ,  22.04.2017, Děčín

1. Dosedělová Michaela           B. Břez. CV

2. Vítů Václav                           TJ Krupka

3. Piskáček Ondřej                   Horní Jiřetín

 

KP MŽ, 06.05.2017, SKST Děčín

1. Vondráček Filip                    SKST B. MO                1. Dosedělová Michaela           B. Břez.

2. Vítů Václav                           TJ Krupka                    2. Brandtlová Sára                    S. Černčice

3. Fencl Jakub                         TTC Litv.                       3. Petržílková Eliška                 TTC LT

4. Piskáček Ondřej                   S. H. Jiřetín                 

 

1. Vítů, Vondráček                   

 

Nominace MŽ na MČR   (20.-21.05.201 Havířov):

Vítů Václav, Piskáček Ondřej, Brandtlová Sára

 

KP NŽ, 13.05.2017,    Litoměřice

1. Fajfr Josef                           TJ Krupka                    1. Petržílková Eliška                 TTC LT

2. Čmerda Ondřej                     TTC Litv.                      2. Černá Michaela                     TJ Krupka

3. Jedlička Karel                       TTC ÚL                         3. Kmoníčková Petra                SKP ÚL

4. Kaplan Richard                     TJ Krupka                    4. Trejbalová Eliška                  TJ Krupka

 

1. Jedlička, Nechyba                TTC ÚL                         1. Petržílková, Fedorovičová     TTC LT

 

Do příští schůze vyhodnotí předseda KM plnění podmínek v oblast mládeže za uplynulou sezónu a navrhne případné pokuty za neplnění.

 

Letní soustředění mládeže, Žatec 29.07.-05.08.2017. Přihlášky na Jiřho Nováka, e-mailem nebo tel. 728 525 763. Cena 3000,- Kč pro účastníka. V ceně je pitný režim a plná penze, nocleh, pronájem sportovišť, návštěva koupaliště. Nutno vzít spacák, popř. vlastní deku. Nástup 29.7.2017 v 10:00 hodin. Ukončení 5.8.2017 po odehrání závěrečného turnaje, kolem 14 hodiny.

Příspěvky rodičů zasílat nejdříve 1.6.2017 na účet č. 203755243/0600.

 

Na tuto akci opět navazuje soustředění, které organizuje SKP Ústí n.L., termín 05.08.-12.08.2017.

 

Vzhledem k nepříznivé finanční situaci, způsobené pozastavením finančních dotací pro sportovní svazy, bude činnost KCTM při TTC Ústí n.L. ukončena k 31.5.2017.

 

3. Zpráva komise rozhodčích

 

Oddíly měli možnost zajistit si, v případě potřeby, kvalifikované  rozhodčí licence C, proškolením přes internet, formou  learningového kurzu. Termín byl 15.05.2017. Předseda KR vyhodnotí plnění podmínek a případně navrhne udělení pokut.

 

 

                                                                                              

4. Zpráva o hospodaření

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 30.04.2017:   48.227,37  Kč.

Evidenční poplatky k 30.04.2017:    118.390,- Kč

 

Pokuty udělené STK:    Sokol Spořice              200,-     uhrazena

                                   SKST B. Most B           500,-     neuhrazena

                                   SKST B. Most C           300,-     neuhrazena

Termín úhrady:  17.05.2017

Neuhrazené pokuty se zvyšují o 100%, poslední termín 31.05.2017. Pokud pokuty nebudou uhrazeny, družstva nemohou startovat v následující sezóně v krajských soutěžích.

 

 

5. Různé

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  čtvrtek 08.06.2017 od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.    

 

Konference KSSTÚK se uskuteční 15.06.2017 v Litoměřicích.

 

Mimořádná konference ČAST se uskuteční v termínu max. do 8.8.2017, v souladu se stanovami. VV deleguje předsedu svazu Vladimíra Zajíčka, jako náhradníka předsedu KK  Mgr. Jiřího Sekyru.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl