Z á p i s   č. 06-2017

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 08.06.2017 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Starý, Bc. Žielinský, Mgr. Sekyra

Omluveni:  Mgr. Vašinová, Ing. Novák

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže 2017-2018

Závěry z hodnocení soutěží, systém divize - play-off – 7x pro zrušení, 4x pro zachování, 1x los.

V předposledním kole se bude losovat, zda play-off ano či ne.

Hodnocení utkání – Vítězství 4 body, remíza 2 body, porážka 1 bod, kontumace 0.

Na divizi bude provedena delegace rozhodčích ve spolupráci s KR.

Rozhodčí pro divizi – licence B,C,K, pro KP I. a KP II. – licence C,K.

Utkání družstev ze stejného oddílu musí být sehrána do začátku soutěží (odvetné části).

Pokuta za nedostavení se k utkání se snižuje na 1000,- Kč.

KP I. – zvýší se počet sestupujících, vzhledem ke snížení počtu na 12 družstev. Utkání do 10. bodu.

KP II. – všech 18 zápasů.

Další informace a podmínky v rozpisu soutěží, bude vydán do konce června.

 

Losování ligových soutěží se uskuteční 14.07.2017.

 

Schválené žádosti o převody soutěží:

Divize - z SK Štětí A na KST Jirkov (A)

KP1 - z SKST Teplice C na Sokol Spořice (A) 

           z TJ Smolnice A na TTC Litvínov (B)

KP2 - z Sokol Spořice A na SKST Teplice (E)

z SKST Teplice E na Sokol Libochovice (A)  

z TTC Litvínov D na SK Štětí (B)

z TTC Litvínov B na TJ Smolnice (A)

 

Došlo ke sloučení oddílů TJ Slavoj Severotuk Ústí n.L a TTC Ústí n.L.,z.s.. Na TTC ÚL se převádí všechny soutěže s právem startu v období 2017-2018.

 

Předseda STK zpracoval návrh krajského žebříčku žen. VV schvaluje.

 

Přihlášky do krajských soutěží družstev vč. úhrady startovného, termín 30.6.2017, platí i pro divizi žen. Výše startovného: Divize 1000,- Kč. KP I. 800,- Kč, KP II. 600,- Kč, divize ženy 300,- Kč za 1 družstvo.

Startovné do ČP – 100,- Kč za 1 družstvo.

 

Přestupy schválené

 

Michal Malý                  z B. Březenecká           do KST Jirkov               s návratem

Jan Filín                       z TJ Smolnice               do S. Lenešice

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Předseda KM vyhodnotil plnění podmínek v oblasti mládeže za uplynulou sezónu. Navržené pokuty za neplnění jsou v příloze zápisu. Z tabulky byly vyřazeny oddíly, které již pokutu uhradily. Podmínky jsou uvedeny v rozpisu soutěží 2016-17, bod 11. Termín úhrady: 30.06.2017.

Připomínky směrovat přímo mna předsedu KM.

 

Letní soustředění mládeže, Žatec 29.07.-05.08.2017. Přihlášky na Jiřho Nováka, e-mailem nebo tel. 728 525 763. Cena 3000,- Kč pro účastníka.

Příspěvky rodičů zasílat na účet č. 203755243/0600.

 

Na tuto akci opět navazuje soustředění, které organizuje SKP Ústí n.L., termín 05.08.-12.08.2017.

3. Zpráva TMK

 

Předseda TMK vyhodnotil plnění podmínek v oblasti trenérů a rozhodčích a navrhl udělení pokut.

Termín úhrady:  30.06.2017, č. účtu 203755243/0600. Případné připomínky směrovat na Ing. Jiřího Nováka. Příslušné oddíly  byly informovány, úhrady již probíhají.

 

                                                                                              

4. Zpráva o hospodaření

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.05.2017:   12.994,44  Kč.

 

Všechny pokuty udělené STK (viz minulý zápis) byly uhrazeny.   

 

Informace od RSST Chomutov – schválena žádost KST Libědice o přijetí do soutěží řízených RSST Chomutov (dosud RSST Louny).

Ústecký kraj schválil žádost o dotaci na LODM z Fondu ÚK, smlouva je uzavřena, v nejbližších dnech bude částka 15.000,- Kč převedena na účet KSST. Částka bude použita na nákup triček pro reprezentaci kraje a na přípravu účastníků. Dále byla kladně vyřízena žádost o poskytnutí dotace pro KCTM z programu Sport 2017, z původního požadavku na  50.000,- Kč nám bude poskytnuto 30.000,- Kč.

 

5. Různé

 

Vzhledem k situaci, která nastala ohledně rozdělování dotací pro sportovní svazy, zatím není známo s jakou finanční částkou může krajský svaz počítat a co všechno bude možné z rozpočtu hradit. VV není schopen předložit konferenci ke schválení rozpočet na období 2017/18, tak jak nám to ukládají stanovy spolku.
VV KSSTÚK se proto rozhodl odložit termín konání konference na září 2017(původně 15.06.) s tím, že datum bude upřesněno.

Mimořádná konference ČAST se uskuteční v termínu 24.06.2017 v Praze.

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  termín bude dodatečně určen a včas oznámen.

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Příloha zápisu č. 06-2017

 

 

Pokuty za mládež 2016/17

Oddíl

Divize

KP1

KP II A

KP II B

KP II C

družstev

dětí na turnajích

Pokuta

SK Štětí

1

0

0

0

1

2

0

1500

TJ Slavoj Severotuk

1

0

0

0

0

1

7

0

SKST Děčín

1

1

0

0

0

2

13

0

SKST Baník Most

2

0

1

1

0

4

10

0

SKST Teplice

2

1

1

0

0

4

20

0

TTC Litvínov

1

1

1

1

0

4

14

0

TTC Roudnice

1

0

1

0

2

4

2

750

TJ Sever Žatec

1

1

0

0

0

2

2

750

SKP Sever Ústí n/L

1

0

1

1

1

4

4

0

TTC Litoměřice

0

1

0

0

0

1

10

0

TJ Sokol Dobroměřice

0

1

0

0

0

1

0

1000

KST Jirkov

0

2

0

0

0

2

4

0

TJ Spartak Lubenec

0

1

0

1

0

2

0

1500

TJ Krupka

0

1

1

0

0

2

16

0

TJ Smolnice

0

1

1

0

0

2

0

1500

KST Most

0

1

0

1

0

2

0

1500

TJ Sokol Spořice

0

1

0

0

0

1

0

1000

TTC Duchcov

0

0

1

0

0

1

0

1000

Sokol Horní Jiřetín

0

0

1

0

0

1

4

0

Baník Březenecká

0

0

1

1

0

2

4

0

TJ Sokol Bořislav

0

0

1

0

0

1

4

0

TJ Sokol Lenešice

0

0

0

1

0

1

0

1000

TJ Sokol Třebívlice

0

0

0

1

0

1

0

1000

KST Libědice

0

0

0

1

0

1

0

1000

TJ Klášterec nad Ohří

0

0

0

1

0

1

0

1000

TJ Baník Meziboří

0

0

0

1

0

1

0

1000

OÚ Blažim

0

0

0

1

0

1

3

250

TJ Slavoj Krásné Březno

0

0

0

0

1

1

3

250

KST Kalich Litoměřice

0

0

0

0

1

1

1

750

TJ Chemička Ústí n/L

0

0

0

0

1

1

0

1000

TJ Sokol Terezín

0

0

0

0

2

2

0

1500

SK Markvartice

0

0

0

0

1

1

0

1000

GPD Benešov nad Ploučnicí

0

0

0

0

1

1

0

1000