Z á p i s   č. 10-2017

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 16.11.2017 v Ústí n. L.

 

 

 

Přítomni:    Zajíček, Mgr. Vašinová, Kincl, Pavlík, Ing. Novák, Ing. Starý, Seibert, Mgr. Sekyra

Omluven:   Bc. Žielinský

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, do konce 1. poloviny chybí odehrát 4 utkání.

V. Zajíček, jako komisař, navštívil utkání KP I. třídy Lovosice- Krupka B. Podal informaci o průběhu.

Divize žen – přihlášen pouze SKST Děčín, je třeba uhradit startovné ve výši 300,- Kč.

 

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

Petra Prášilová  (KST Kalich LT)            121.-140.N

Heda Eisnerová (KST Kalich LT)            161.-180.N

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Zbývající akce podzimní části:

 

25. listopadu  - 3. BT dorostu

2. prosince - PON mladších žáků (TTC ÚL)

10. prosince - PON starších žáků (SKST DC)

16. prosince - PON dorostu (TTC LT)

 

Výsledky odehraných BT:

 

2. BT  D 28.10.2017, Most                                                        3. BT SŽ 04.11.2017, Meziboří

1. Grubr Vojtěch (SKST DC)                                                     1. Stárek Adam (SKST DC)

2. Stárek Adam (SKST DC)                                                       2. Kacálková Kristýna (SKST DC)

3. Keller Filip (S. Žatec)                                                            3. Kadlec Matěj (S. Žatec)

4. Fencl Radek (TTC Litv.)                                                         4. Keller Filip (S. Žatec)

 

3. BT MŽ 11.11.2017, TTC ÚL

1. Fajfr Josef (TJ Krupka)

2. Čmerda Ondřej (TTC Litv.)

3. Nechyba Radim (TTC ÚL)

4. Novák Ondřej (SKST DC)

 

Karel Seibert informoval o přípravách na MČR st. žactva, které uspořádá v roce 2018 TTC Ústí n.L. Termín: 5.5.-6.5.2018. Diskutována činnost střediska mládeže v nastávajícím období. Dále návrh na zvýšení startovného na BTM na 100,- Kč, VV souhlasí.

 

3. Zpráva TMK

 

Školení a doškolení trenérů licence C proběhne jako dvoudenní při tréninkovém kempu mládeže HBO, na jaře v roce 2018.

Školení a doškolení rozhodčích licence C se uskuteční při KP mužů a žen v termínu 20.01.2018.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Poplatek za přestup Jiřího Hanuše z SK Markvartice do GPD Benešov n.Pl. chybně zaslán na účet RSST Děčín, dosud nebyl poslán na účet KSST.

 

VV ČAST na svém řádném jednání dne 1.11.2017 schválil všem RSST příspěvek na činnost mládeže ve výši 5000,- Kč.

 

 

5. Různé

 

Mimořádná konference ČAST se uskuteční 9.12.2017 v Praze, zúčastní se V. Zajíček, v souladu s usnesením krajské konference.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  úterý 12.12.2017 od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl