Z á p i s

 

z Konference Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s., konané dne 19.9.2017 v Trnovanech

 

Přítomno 29 delegátů s hlasem rozhodujícím, jako host předseda VV ČAST Zbyněk Špaček.

Prezenční listina je založena v dokumentaci z konference i v účetnictví.

 

 1. Zahájení provedl předseda  svazu p. Zajíček. Přivítal předsedu VV ČAST Ing. Zbyňka Špačka a ostatní přítomné, sdělil důvod přesunutí termínu konference z června, nechal schválit program, jednací řád a dal zvolit pracovní předsednictvo ve složení:  Karina Vašinová – předseda, V. Zajíček, P. Pavlík - členové.
 2. Do mandátové a návrhové  komise byli navrženi a zvoleni:

Karina Vašinová – předseda, Ivan Štěpánek,  Antonín Hrádek – členové,

 1. Zprávu o činnosti svazu za uplynulé období přednesl předseda Vladimír Zajíček. Zmínil činnost KCTM, poděkoval TTC Ústí n.L. a trenérovi M. Merkerovi. Dále KP mužů a žen, slabá účast žen, jakož i v divizi. Informoval o stavu členské základny, počty klubů a členů, klesající tendence. Zhodnotil účast družstev mužů a žen v ligových soutěžích, informoval o účasti na Letní olympiádě dětí a mládeže v Brně.
 2. Předseda STK Petr Pavlík zhodnotil mistrovské soutěže družstev dospělých, Český pohár a krajské přebory jednotlivců. Problém ohledně utkání, která se nehrají, systém ELO žebříčku, případ odvolání S. Žatec k rozměrům herny v Lovosicích a z toho vyplývající závěry ohledně HM pro soutěžní období 2017-18.
 3. Zprávu komise mládeže přednesl její předseda Ing. Ladislav Starý. Zhodnotil uspořádané turnaje, sloučení kategorie chlapců a dívek v BT, spolupráce s Karlovarským krajem, nedostatek dětí, trenérů, 13. místo v ČR v čl. základně dětí, problémy jsou od ročníku 2007, kempy HBO, soustředění Žatec, KCTM, účast na mezinárodním turnaji Linz, LODM v Brně, poděkování všem, kteří pracují s mládeží.
 4. Mgr. Jiří Sekyra informoval o kontrole vedení účetnictví svazu za období 06/2016 – 05/2017. Žádné nedostatky nebyly zjištěny, vše vedeno dle předpisů.
 5. Hospodář svazu pan Kincl vypracoval zprávu o hospodaření za období 2016-17 a návrh rozpočtu na období 2017-18. Tento materiál byl poskytnut všem delegátům v písemné podobě.
 6. Zpráva mandátové komise: z 56  pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 29  delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 51,8%, konference je schopná přijímat usnesení.
 7. Přestávka, večeře.
 8. Jako delegát na konferenci ČAST v roce 2018 i případnou mimořádnou konferenci, byl zvolen Vladimír Zajíček.
 9. Předání pohárů  krajským přeborníkům družstev dospělých (vítězům divize) – muži Sj. Ústí n.L. B, ženy TTC Litoměřice. Dále byly předány poháry vítězi KP I. třídy – TTC Litoměřice C a vítězným družstvům KP II. třídy skupin A ,B a C, tj. SKST Teplice D, SKST B. Most D a TTC Roudnice n.L. B. Tím byl splněn bod usnesení konference z roku 2016.
 10. Diskuse

-       Ing. Špaček – stav financování z MŠMT, dotace až 4.9.2017 na rok 2017, předpokládá se zvýšení dotací na mládež, 2019 MEJ v Ostravě, úspěch LODM v Brně, 226 členských asociací ST na světě, informace o reorganizaci 3. ligy v budoucnu

-       T. Tschakert – pozvání zástupce TTC Litoměřice na schůzi VV do Ústí n.L., k diskuzi ohledně účasti mládeže v KCTM (Skokan, Kopecký) a souvisejících problémů

-       Otázka schvalování HM v kraji

-       Otázka delegace rozhodčích v KP II.

-       Problém jednotných dresů v divizi

 

13. Návrh na usnesení přednesla Karina Vašinová, delegáti schválili.

 

14. Závěr provedl předseda svazu pan Vladimír Zajíček.

 

 

 

Zapsal:   Vlastimil Kincl