Z á p i s   č. 8-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 6.9.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Ing. Starý, Pavlík, Mgr. Šondová, Bc.Žielinský, Ing. Novák

 

 

1.  Zpráva STK

 

Rozlosování vč adresáře a rozpis krajských soutěží družstev mužů rozeslal vedoucí soutěží. Dokumenty jsou umístěny na web. stránkách krajského svazu.

 

Přihlášky do divize žen:               TTC Litoměřice,

   KST Jirkov - startovné uhrazeno, chybí přihláška

Termín přihlášek:             30.11.2016

 

 

Přestupy schválené

Kalivoda Petr               z  SKST B. Most           do  S. Třebívlice

Marinič Štefan              z  OÚ Výškov               do KST Most

 

 

Střídavé starty schválené

Kadlec  Matěj                z .S. Žatec                    do  SKP Ústí n.L.

Grubr Vojtěch               z  SKST Děčín              do  SKP Ústí n.L.

Stárek Adam                z  SKST Děčín              do  SKP Ústí n.L.

 

Hostování

Běhounek Michal          z Sj. Ústí n.L.                do SKP Ústí n.L.

Chuchlová Jana            z TTC Litoměřice           do KST Kalich Litoměřice

 

 

VV KSSTÚK podpořil návrh STK a odsouhlasil jednokolový systém v KP2 již ve všech skupinách od ročníku 2017/18. Družstva si budou moci vybrat hrací den pondělí až sobota s doporučenými časy v pracovní dny 18:00 a 10:00 – 16:00 v sobotu. Neděle budou programově blokovány.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

VV schvaluje materiál KM ohledně metodiky a organizace turnajů mládeže pro sezónu 2016-17.

 

BT pro podzimní část:

 

17.09.2016        1. BT SŽ           KST Litoměřice  (Memoriál M. Vostrého)

24.09.2016        1. BT MŽ          SKST B. Most

28.09.2016        1. BT D            SKST Teplice

08.10.2016        2. BT SŽ

22.10.2016        2. BT MŽ

28.10.2016        2. BT D

05.11.2016        3. BT SŽ

12.11.2016        3. BT MŽ

17.11.2016        3. BT D

03.12.2016        PON D

04.12.2016        PON SŽ

17.12.2016        PON MŽ

 

Informaci o průběhu soustředění mládeže v Žatci podal Jiří Novák.

 

 

3. Zpráva o hospodaření

 

Chybí:  startovné do ČP 100,-  od TTC Roudnice n.L.

 

Pokuty za mládež 2015-16, zatím žádná úhrada, termín 30.9.2016.

 

ČAST schválila dotaci na KCTM za 1. pololetí 2016 ve výši 30.000,-  Kč.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.08.2016:   242.852,62  Kč.

Evidenční poplatky k 31.08.2016:    111.120,- Kč

 

 

4. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  13.10.2016 od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

                                             

                                          

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl