Z á p i s   č. 7-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 2.8.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Ing. Starý, Pavlík, Mgr. Šondová, Bc.Žielinský

Omluven:   Ing. Novák

 

 

1.  Zpráva STK

 

Přihlášky do krajských soutěží družstev 2016/17 – namísto  ST Kopisty zařazeno do KP II. družstvo GPD Benešov n.Pl. Chemička Ústí n.L. odhlásila jedno družstvo z KP II. po uzávěrce přihlášek.

Uvolněné místo bylo nabídnuto družstvu TTC Roudnice n.L. D.

Dále se z KP II. odhlásilo družstvo Sn. Varnsdorf, dohodli se na přenechání soutěže Sokolu Terezín. STK souhlasí, nutno dodatečně zaslat dohodu na předepsaném formuláři. S. Terezín zaplatí poplatek ve výši 1000,- Kč.

Oddílům Chemička Ústí a  a Sn. Varnsdorf uložena pořádková pokuta ve výši 600,- Kč, uhrazeno bude tím způsobem, že nebude vráceno startovné do soutěže.

Evidenční poplatky, které zaslal Sn. Varnsdorf na kraj, budou zaslány na RSST Děčín.

 

Do Českého poháru se přihlásilo 16 družstev.

 

 

Přestupy schválené

 

Jan Držálek        Sever Žatec                do  Sp. Lubenec          

Jaroslav Šich      Chemička Ústí n.L.      do  Sokol Vesec

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček mužů

Michal Sklenář       Sj. Severotuk Ústí n.L.         20.N   (návrat ze zahraničí)

 

 

Losování krajských soutěží družstev mužů, termíny, dvojice

 

Ligové soutěže byly rozlosovány 22.7.2016 (ze tří navržených byla vylosována varianta A).

 

Termíny Divize a KP II. třídy sk. A:

                                    dvojice 01.10.2016                               22.01.2017                              

                                      1. kolo           08.10.-09.10.2016                     04.02.-05.02.2017                    

2. kolo 22.10.-23.10.2016                     18.02.-19.02.2017                    

                                   3. kolo  05.11.-06.11.2016                     04.03.-05.03.2017

                                   4. kolo  19.11.-20.11.2016                     18.03.-19.03.2017        

                                   5. kolo  03.12.-04.12.2016                     01.04.-02.04.2017

                                  

Nadstavbová část:       SF  22.04.-23.04.2017, příp.  29.04.2017

                                   F    06.05.-07.05.2017,  příp. 13.05.2017

Příp. kvalifikace v KP II.      nejdříve 22.04.-23.04.2017

 

 

Los divize:                   1a  SKP Ústí n.L. A                  1b  SKST Teplice A

2a  SKST B. Most B                 2b  Sever Žatec A

                                   3a  SKST Děčín A                     3b  Sokol Filipov A

                                   4a  SKST Teplice B                  4b  Sj. Ústí n.L. B

                                   5a  TTC Litvínov A                    5b  SKST B. Most C

                                   6a  TTC Roudnice n.L. A           6b  SK Štětí A

 

 

 

 

Los KP II., sk. A:          1a  TJ Krupka C                       1b  SKST Teplice D

                                   2a  SKST B. Most E                 2b  TTC Litvínov C

                                   3a  TJ Smolnice B                    3b  OÚ Libořice A

                                   4a  B. Březenecká A                 4b  Sokol Horní Jiřetín A

                                   5a  Sokol Bořislav A                 5b  TTC Duchcov A

                                   6a  TTC Roudnice D                 6b  SKP Sever Ústí n.L. D       

 

Los KP II., sk.  B a C – losování bude provedeno pro 12 účastníků, hrací dny dle požadavků družstev.

 

Termíny (uvedeno vždy pondělí):

 

2016:  26.09., 03.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 07.11., 14.11., 21.11., 28.11., 05.12.

2017:  16.01., 23.01., 30.01., 06.02., 13.02., 20.02., 27.02., 06.03., 13.03., 20.03., 27.03.

 

Vylosovaná čísla družstev pro losování:

 

KP II. B:                                                           KP II. C:

8  KST Libědice A                                            2  Chemička Ústí n.L. A

1  TJ Klášterec n.O. A                                      6  Sokol Terezín B

5  KST Most B                                                 11  SKP Ústí n.L. B

7  Sp. Lubenec B                                             4  TTC Roudnice n.L. B

4  Baník Meziboří A                                          12  Sokol Filipov B

11  TTC Litvínov D                                           8  KST Kalich Litoměřice A

2  SKST B. Most D                                          1  SK Markvartice A

6  SKP Sever Ústí n.L. C                                  3  SK Štětí B

3  OÚ Blažim A                                                9  GPD Benešov n. Pl. A

12 Sokol Třebívlice A                                       7 Sokol Terezín A

9  Sokol Lenešice A                                         5  INPEKO Krásné Březno A

10 Baník Březenecká B                                     10 TTC Roudnice n.L. C

 

 

Termíny KP I. třídy:       

                                     1. kolo  24.09.-25.09.2016                    14.01.-15.01.2017

                                    2. kolo  15.10.-16.10.2016                    28.01.-29.01.2017        

                                    3. kolo  29.10.-30.10.2016                    11.02.-12.02.2017

                                    4. kolo 12.11.-13.11.2016                    25.02.-26.02.2017

                                    5. kolo 26.11- 27.11.2016                    11.03.-12.03.2017

                                    6. kolo  10.12.-11.12.2016                    25.03.-26.03.2017

                                    7. kolo  17.12.-18.12.2016                    08.04.-09.04.2017

 

Dvojice se budou hrát v termínech, kdy mají příslušná družstva volno.

 

Los KP I. třídy:             1a  TTC Litoměřice C                1b  KST Most A

                                   2a  Sp. Lubenec A                    2b  Sever Žatec B

                                   3a  ASK Lovosice A                 3b  SKST Děčín B

                                   4a  KST Jirkov  B                     4b  KST Jirkov C

                                   5a  SKST Teplice C                  5b  TJ Krupka B

                                   6a  Sokol Dobroměřice A         6b  TJ Smolnice A

                                   7a  volno                                 7b  volno                    

                                   8a  TTC Litvínov B                    8b  Sokol Spořice A    

 

Český pohár, termíny:   10.09.2016, 17.09.2016.02.10.2016.

 

KP jedn. mužů a žen  21.01.2017

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Schůze komise mládeže se uskutečnila 14.7.2016 v Litoměřicích. Zápis vč. termínové listiny pro po 1. polovinu sezóny rozeslal předseda KM.

Milan Knebl rezignoval na členství v komisi mládeže, namísto něj byla kooptována paní Alena Brožová.

 

Termíny BT pro podzimní část:

 

17.09.2016        1. BT SŽ           KST Litoměřice  (Memoriál M. Vostrého)

24.09.2016        1. BT MŽ

28.09.2016        1. BT D

08.10.2016        2. BT SŽ

22.10.2016        2. BT MŽ

28.10.2016        2. BT D

05.11.2016        3. BT SŽ

12.11.2016        3. BT MŽ

17.11.2016        3. BT D

03.12.2016        PON D

04.12.2016        PON SŽ

17.12.2016        PON MŽ

 

Termíny BT ČR:

 

10.-11.09.2016

01.-02.10.2016

19.-20.11.2016

 

 

Krajské soustředění mládeže Žatec,  30.7. - 6.8.2016, přihlášeno 25 dětí.

 

Pokuty za mládež 2015-2016:

 

Oddíl - klub

pokuta

SKP Sever Ústí n.L.

              375,-

SK Štětí

1500.-

TJ Smolnice

1000.-

Chemička Ústí n/L

1500.-

Sokol Lenešice

1500.-

TTC Roudnice n.L.

750.-

KST Most

750.-

TTC Duchcov

500.-

Sokol Bořislav

250,-

OÚ Libořice

1000.-

KST Libědice

1000.-

Sokol Spořice

1000.-

TJ Klašterec n/O

750,-

Sokol Třebívlice

1000.-

Sp. Lubenec

1000.-

Sokol Terezín

1500.-

GPD Benešov n/Pl.

1000.-

Sn. Varnsdorf

1000.-

OÚ Výškov

1000.-

 

Pokud oddíly neplnily podmínky částečně, pokuta byla úměrně snížena.

Námitky do 31.08.2016, termín úhrady  30.09.2016. 

 

3. Zpráva TMK

 

Doškolení trenérů všech licencí se uskuteční dne 3.9.2016 v Olomouci (Sportovní hala University Palackého) v rámci World Tour Czech Open, 13-18 hod. Bližší informace na stránkách ČAST.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Chybí:  startovné do ČP 100,-  od TTC Roudnice n.L., EP od B. Březenecká.

 

 

Dotace od ČAST ve výši 69.000,- Kč již byla připsána na účet krajského svazu.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.07.2016:  335.744,14  Kč.

Evidenční poplatky k 31.07.2016:   108.110,- Kč

 

 

5. Různé

 

Konference KSSTÚK,z.s. se uskutečnila dne 21.06.2016 v Litoměřicích. Zápis a usnesení jsou na web. stránkách svazu. Po konferenci se sešel Výkonný výbor za účelem zvolení funkcí. Pro následující období tedy:

 

Předseda – Vladimír Zajíček

Místopředseda – Mgr. Karina Šondová Ph.D.

Sekretář a hospodář – Vlastimil Kincl

Předseda STK – Petr Pavlík

Předseda KM – Ing. Ladislav Starý

Vedoucí soutěží – Bc. Tomáš Žielinský

Předseda TMK a KR – Ing. Jiří Novák

 

Příští schůze VV KSSTÚK:   úterý 6. září 2016 od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

                                              

                                          

 

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl