Z á p i s   č. 10-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 10.11.2016 v Ústí n. L.

 

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Bc.Žielinský, Ing. Novák, Ing. Starý, Mgr. Vašinová

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, odehráno 7 kol.

 

Pokuta za pozdní zadání výsledku utkání – B. Březenecká Chomutov B  200,- Kč (2 x 100,-). V případě opakování STK přistoupí k výraznějším sankcím.

RSST Děčín stále nepoužívá zadávání na STIS.

 

Přihlášky do divize žen – TTC Litoměřice A, KST Jirkov B, SKP Ústí n.L. B, uzávěrka přihlášek  30.11.2016.

 

Přestupy schválené

Leska Vojtěch              z KST Libořice              do S. Žatec

 

Střídavé starty schválené

Keller Filip                    ze S. Žatec                   do SKP Ústí n.L.

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

Smolka Michael                        TTC Litvínov                 91.- 100.N

Ladislav Cimerman       TTC Litvínov                121.- 140.N

 

Před sezónou 2017/18 svolá STK schůzku předsedů STK jednotlivých RSST k vyjasnění problémů ohledně soupisek, atd.

Další informace STK – viz Zpravodaj KSSTÚK – 10/2016.

 

2. Zpráva komise mládeže

                                                                                  

2. BT MŽ, 22.10.2016                Ústí n.L.

1. Vítů Václav                           TJ Krupka

2. Vondráček Filip                    SKST B. MO

3. Dosedělová Michaela           B. Břez.

4. Rada Kvido                          Lomnice

 

1. BT NŽ, 23.10.2016                TJ Krupka

1. Čmerda Ondřej                     TTC Litv.

2. Jedlička Karel                       TTC ÚL

3. Mašek Jan                           Kr Březno

4. Fajfr Josef                           TJ Krupka

 

2. BT dorostu, 28.10.2016         Litoměřice

1. Malý Michal                          B. Břez.

2. Mít Michal                            SKST TP

3. Kopecký Filip                                   TTC LT

4. Kadlec Daniel                       SKST TP

 

3. BT SŽ, 05.11.2016                Most

1. Skokan Viktor                      TTC LT

2. Stárek Adam                        SKST DC

3. Kacálková Kristýna               SKST DC

4. Grubr Vojtěch                       SKST DC

 

 

Další akce mládeže

12.11.2016        3. BT MŽ          Litvínov

17.11.2016        3. BT D            Teplice

20.11.2016        2. BT NŽ           Krupka

03.12.2016        PON MŽ           Ústí n.L.

04.12.2016        PON D             Litoměřice

17.12.2016        PON SŽ           Děčín

 

Podzimní kemp HBO se uskutečnil v hale SKST Děčín, 15.-16.10.2016 společně s Libereckým krajem.

 

Komise mládeže připraví návrh na změnu SŘ ohledně vyššího počtu střídavých startů.

 

Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 – VV KSST potvrzuje účast:  2 ml. žáci, 2 ml. žákyně, 2 st. žáci, 2. st žákyně a 2 dospělí.

 

 

3. Zpráva o hospodaření

 

Přehled úhrad oddílům za uspořádání BT mládeže v rámci dotace 50.000,- od ČAST:

 

KST Kalich Litoměřice               3.000,-

SKST Teplice                           6.000,-

TTC Litoměřice                         3.000,-

TTC Ústí n.L.                            3.000,-

SKST Děčín                             3.000,-

TTC Litvínov                             3.000,-

SKST B. Most                          6.000,-

TJ Krupka                                9.000,-

Celkem                                   36.000,-

 

Jedná se o úhradu za pronájem hracích místností. Dalších 12.000,- Kč je pak určeno pro náhrady rozhodčím (600,- VR, 400,- ZVR). Úhrady jsou průběžně prováděny, zbývá vyúčtovat posledních pět BT.

 

Pokuty za mládež 2015-16, k dnešnímu dni chybí TJ Smolnice a Sn. Varnsdorf. Zaurguje sekretář.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.10.2016:   273.106,65  Kč.

Evidenční poplatky k 31.10.2016:    115.020,- Kč

 

4. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  15.12.2016 od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.                     

                       

Zapsal:  Vlastimil Kincl