Z á p i s   č. 11-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 15.12.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Bc.Žielinský, Ing. Starý

Omluveni:   Mgr. Vašinová, Ing. Novák

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, tento týden bude odehrána 1. polovina všech soutěží. Výsledky na STIS.

 

Předseda STK provede kontrolu soupisek pro 2. polovinu soutěží, ve smyslu čl. 330.25 SŘ.

 

Přihlášky do divize žen – TTC Litoměřice A, KST Jirkov B, SKP Ústí n.L. B, uzávěrka přihlášek  byla 30.11.2016. Bude uspořádán 1 turnaj, termín navrhne STK a vyzve zájemce o pořadatelství. Soupisky je třeba zadat do 31.1.2017.

 

Střídavé starty schválené

 

Kadlec Daniel               z SKST Teplice             do  KST Most

 

Na příští schůzi předloží předseda STK návrh koeficientů pro sestavení krajského žebříčku 2016-17.

 

2. Zpráva komise mládeže

                                                                                 

3. BT MŽ, 12.11.2016                Litvínov

1. Vítů Václav                           TJ Krupka

2. Vondráček Filip                    SKST B. Most

3. Fencl Jakub                         TTC Litvínov

4. Čmerda Ondřej                     TTC Litvínov

 

2. BT NŽ, 20.11.2016                TJ Krupka

1. Čmerda Ondřej                     TTC Litv.

2. Jedlička Karel                       TTC ÚL

3. Fajfr Josef                           TJ Krupka

4. Nechyba Radim                    TTC ÚL

 

3. BT dorostu, 17.11.2016         SKST TP

1. Mít Michal                            SKST TP

2. Skokan Viktor                      TTC LT

3. Nováková Martina                 Hr. Král.

4. Chuchel Martin                      TTC LT

 

PON MŽ, 03.12.2016                TTC ÚL

1. Vondráček Filip                    SKST B. MO

2. Vítů Václav                           TJ Krupka

3. Dosedělová Michaela           B. Břez.

4. Fencl Jakub                         TTC Litv.

14. Hauznerová Zuzana TTC ÚL

18. Černá Michaela                   TJ Krupka

 

PON dorostu, 04.02.2016          TTC LT

1. Skokan Viktor                       TTC LT

2. Mít Michal                            SKST TP

3. Malý Michal                          B. Břez.

5. Kacálková Kristýna               SKST DC

21. Ajdini Tereza                       TJ Krupka

 

V turnajích PON hráli společně chlapci a děvčata, oceněni byli nejlepší tři(dvě) v každé kategorii.

 

Další akce mládeže

17.12.2016        PON SŽ           Děčín

18.12.2016        3. BT NŽ           Krupka

07.01.2017        PON NŽ           TTC Ústí n.L.

14.01.2017        4. BT SŽ

22.01.2017        KP dr. dorostu  TTC LT

28.01.2017        4. BT MŽ

 

Na žebříčkové turnaje ČR se z našeho kraje nominovali následující hráči:

Sára Allertová (SKST Baník Most), Viktor Skokan (TTC Litoměřice), Filip Vondráček (SKST Baník Most), Michaela Dosedělová (Baník Březenecká)

Všem nominovaných blahopřejeme.

 

 

3. Zpráva komise rozhodčích

 

Školení rozhodčích licence K se uskuteční 21.1.2017 v Litoměřicích při KP j. mužů a žen. 8:00 – 9:00 hod. teorie, dále praxe při rozhodování zápasů KP. Po skončení přeboru vyhodnocení. Absolventi školení mohou působit jako vrchní rozhodčí v krajských soutěžích družstev.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Všechny pokuty uhrazeny.

 

Veškeré dotace za rok 2016 byly vyúčtovány a zaslány na ČAST.

 

Dle směrnice ČAST č. 6/2016 došlo v jednorázových soutěžích ke zvýšení náhrad vrchnímu rozhodčímu a zástupci vrchního rozhodčího.  KSSTÚK akceptuje tyto změny pro krajské soutěže s platností od 1.12.2016 s tím, že k 1.1.2017 připraví vlastní pravidla pro jednorázové soutěže v rámci kraje.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 30.11.2016:   238.118,73  Kč.

Evidenční poplatky k 30.11.2016:    115.220,- Kč

 

5. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  úterý 17.01.2017 od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.    

 

VV KSSTÚK přeje všem příznivcům stolního tenisu příjemné vánoční svátky a v roce 2017 hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví.                

                       

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl