Z á p i s   č. 9-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 13.10.2016 v Ústí n. L.

 

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Bc.Žielinský, Ing. Novák

Omluveni:   Ing. Starý, Mgr. Vašinová

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, odehrána 3 kola.

VV se zabýval problémem vrchních rozhodčích v KP I.a KP II. Rozhodl, že v těchto soutěžích má pořádající oddíl povinnost zajistit jednoho rozhodčího s licencí. Zatím bude tolerováno, pokud tento rozhodčí nastoupí v utkání jako hráč.

J. Novák uplatní na ČAST požadavek, aby seznam rozhodčích na STIS byl uspořádán dle oddílů. Účelem je snadnější a rychlejší vyhledávání při kontrole vrchních rozhodčích uvedených v zápisu.

 

RSST Děčín – chybí evidenční seznam i evidenční poplatky od SKST Česká Kamenice. Stále nejsou zadávány výsledky do STIS. Je možno souběžně používat pinec-info, ale pro potřeby kraje je vedení ve STIS  nezbytné. Tento problém je třeba již vyřešit, jinak budou okresu Děčín pozastaveny dotace z úrovně KSST.

 

Český pohár, do II. stupně postupují družstva TTC Roudnice n.L. a TJ Smolnice Pevato

KP jedn. mužů a žen, pořadatel TTC Litoměřice, termín 21.01.2017.

 

Přestupy schválené

Gono Milan                  z KST Libořice              do  Sever Žatec

Neumann Martin            z Sn. Varnsdorf                        do S. Filipov

Frič Lukáš                    z SKST Děčín               do TJ Krupka

Andrla Vladimír ml.       z Sn. Varnsdorf                        do Jiskra Svor

Hozman Antonín           z Sn. Varnsdorf                        do Slavoj Praha

Fürst Jan                      z B. Březenecká            do KST Jirkov

 

Střídavé starty schválené

Chuchel Martin              z TTC Litoměřice           do  KST Kalich Litoměřice

Kopecký Filip               z TTC Litoměřice           do  KST Kalich Litoměřice

Malý Michal                  z B. Březenecká            do  KST Jirkov

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

Gärner Darin     Sp. Lubenec     121.-140.N   (návrat ze zahraničí)

Vajgl Lukáš      S. Terezín         101.-120.N

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

1. BT SŽ, 17.09.2016    KST Kalich LT:

1. Skokan Viktor           TTC LT

2. Kopecký Filip                       TTC LT

3. Levora Vojtěch         Luby u Chebu

4. Grubr Vojtěch           SKST DC

 

1. BT MŽ, 24.09.2016, SKST B. Most

1. Vondráček Filip                    SKST B. MO

2. Dosedělová Michaela           B. Břez.

3. Vítů Václav                           TJ Krupka

4. Rada Kvido                          Lomnice

 

 

1. BT dorostu, 28.09.2016         SKST Teplice

1. Mít Michal                            SKST Teplice

2. Malý Michal                          B. Břez.

3. Kopecký Filip                                   TTC LT

4. Kadlec Daniel                       SKST TP

 

2. BT SŽ, 08.10.2016                SKST Děčín

1. Korp Petr                             Kam. Šenov

2. Vítů Václav                           TJ Krupka

3. Kopecký Filip                                   TTC LT

4. Kadlec Matěj                        S. Dobroměřice

 

Další akce mládeže

22.10.2016        2. BT MŽ          TTC Ústí n.L.

23.10.2016        1. BT NŽ           Krupka

28.10.2016        2. BT D            Litoměřice

05.11.2016        3. BT SŽ

12.11.2016        3. BT MŽ

17.11.2016        3. BT D

03.12.2016        PON D

04.12.2016        PON SŽ

17.12.2016        PON MŽ

 

Podzimní kemp HBO se uskuteční v hale SKST Děčín, 15.-16.10.2016 společně s Libereckým krajem. Hráčům bude v sobotu a v neděli zajištěn oběd, hradí KSST. Bližší informace zaslal předseda KM.

 

Předseda KM se zúčastnil porady k ODM v Ústí n.L. dne 4,10.2016.

Olympiáda dětí a mládeže 2017, poř. Jihomoravský kraj, 24.- 29.6.2017. Soutěže ve stolním tenisu proběhnou 25.-27.06. v Brně, Hala Kampus. Kategorie – MŽ  2004 a mladší, SŽ  2002 a mladší,  celkem 8 závodníků a 2 trenéři. Doprava autobusem, trasa z Kadaně a Chomutova, směr Brno.

Členové výpravy obdrží od ÚL kraje vycházkové sportovní oblečení. VV odsouhlasil nákup 2 triček  nominovaným hráčům pro samotnou soutěž.

 

Dne 22.10.2016 se uskuteční schůze  komise mládeže v herně Sj. Ústí n.L.

 

VV blahopřeje Tomáši Polanskému k vítězství na evropském TOP 10 juniorů. Celý turnaj absolvoval bez porážky.

Úspěchem je i zařazení Martiny Novákové (v souč. době v Hradci Králové) do širšího reprezentačního kádru kadetek ČR.

 

3. Zpráva o hospodaření

 

ČAST schválila dotaci ve výši 50.000,- Kč na BT mládeže v  podzimní části sout. období 2016-17. Z dotace bude hrazen pronájem herny (3000,-) a rozhodčí (1000,-). Informace již rozeslal na oddíly předseda KM..

Společně s dotací ve výši 30.000,- Kč na KCTM, došly částky na účet kraje dne 12.10.2016.

Pokuty za mládež 2015-16, termín prodloužen do 15.10.2016. K dnešnímu dni chybí TJ Smolnice, S. Bořislav a Sn. Varnsdorf.

 

V návaznosti na novou směrnici ČAST č. 6/2016 o náhradách rozhodčím (liga + 50,-, tj. 350,-m Kč), zvyšuje KSSTÚK náhradu vrchním rozhodčím krajských soutěží o 50,- Kč, nyní 300,- Kč. Platnost od 13.10.2016.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 30.09.2016:   219.747,51  Kč.

Evidenční poplatky k 30.09.2016:    114.620,- Kč

 

4. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK:  10.11.2016 od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.                                             

Zapsal:  Vlastimil Kincl