Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

 

                                                           v y p i s u j e

 

Pohár olympijských nadějí kategorie starší žáci

 

1. Pořadatel :                                  Z rozhodnutí VV KSSTÚK pověřen uspořádáním turnaje SKST Děčín

 

   2. Datum :                                       17. prosince 2016

 

   3. Místo :                                        Herna stolního tenisu SKST Děčín

 

   4. Ředitel turnaje                             Jana Polanská

       Vrchní rozhodčí :                         Vladimír Zajíček

       Zást. vrchního rozhodčího :        Jiří Sekyra

    

   5. Účastníci :                                   24 starších žáků a žákyň nominovaných komisí mládeže.

 

Omluvenky poslat nejpozději do 14.12.2016 na e-mail stary@ekodat.cz, jinak pokuta 100 Kč.

                                                          

    6. Losování :                                  Losování bude provedeno před zahájením turnaje

                                                                                             

7. Úhrada nákladů :                       KSST hradí náklady na technicko-organizační uspořádání přeboru v souladu s přijatými pravidly.

     

    8. Systém soutěže :                       Hráči budou rozděleni do dvou samostatných turnajů po 12 hráčích dle umístění na žebříčku po třetím bodovacím turnaji. Prvních 12 hráčů bude zařazeno do turnaje A, ostatní hráči do turnaje B.

V obou turnajích hráči hrají ve dvou šestičlenných skupinách 1.stupně. První tři z každé skupiny utvoří novou šestičlennou finálovou skupinu o umístění na 1 až 6. místě, stejně tak 4., 5. a 6.hráči základních skupin utvoří skupinu o 7. až 12. místo. Vzájemné zápasy se započítávají.

Hráči hrající turnaj B získají body za 13. – 24. místo dle konečného umístění v turnaji. Hráči turnaje A získají navíc 10 bodů.

 

9. Předpis :                                     Hraje se podle Pravidel stolního tenisu a podle Soutěžního řádu vč. dodatků a podle ustanovení tohoto rozpisu. Turnaj se bude hrát míčky Butterfly G40+.

                                                                                  

    10. Časový pořad :                        Zahájení v 9:00 hodin.

 

    11. Rozhodčí :                                Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní

                                                          rozhodčí.

 

    12. Ceny:                                       První 3 závodníci v každé kategorii obdrží poháry.

           

V Ústí n.L. 8.11.2016

 

Za Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

 

Vladimír Zajíček                                 Ladislav Starý                                      Vlastimil Kincl                                                                                                      předseda svazu                                  předseda  KM                                          sekretář