Zápis ze schůze komise mládeže Ústeckého kraje

 

 

Datum a místo konání: 22. října v Ústí nad Labem

 

Přítomní:         Ladislav Starý, Jindřich Samek, Vladimír Zajíček, Miroslav Brožek, Milan Knebl,

Jiří Novák

Omluveni:       Luděk Stárek, Alena Brožová

 

Komise mládeže projednala následující body:

 

1.      Úprava organizace turnajů mládeže pro sezónu 2016/2017

   Je potěšitelné, že účast na bodovacích turnajích je vyšší než v minulých ročnících především díky pravidelné účasti hráčů Karlovarského kraje. Díky vyšší účasti a zařazení kvalifikace však dochází k prodloužení délky celého turnaje. Komise mládeže se proto usnesla, že v případě účasti vyšší jak 40 hráčů se kvalifikace nebude hrát skupinově, ale vyřazovacím pavoukem.

   Hráči, kteří budou hrát útěchu, budou nasazeni do jediného pavouka útěchy.

   Abychom lépe zohlednili účast hráčů mimo kraj, budou na turnajích z republikového žebříčku nasazeni hráči do 64. místa v kategorii chlapců a do 32. místa v kategorii děvčat.

2.      Byl schválen termínový kalendář na celou sezónu. Na základě upřesnění termínů republikových žebříčkových turnajů došlo ke změně u termínů PON v prosinci 2016. Kalendář je uveden v příloze.

3.      Byly vydány propozice na letní olympiádu mládeže. K kategorii mladších i starších žáků se za Ústecký kraj zúčastní 2 chlapci a 2 dívky v každé kategorii. Uzávěrka nominace hráčů ještě nebyla stanovena. Propozice turnaje ve stolním tenise na olympiádě jsou uvedeny v příloze.

4.      Komise mládeže se usnesla, že je nezbytně nutné, aby vrchní rozhodčí měl nejen patřičnou licenci, ale i dostatečné zkušenosti s řízením turnajů mládeže. Protože Ústecký kraj dostává na bodovací turnaje dotaci i na zástupce vrchního rozhodčího, je nutné, aby měl platnou licenci (alespoň licence C). Povinností pořadatele je zajistit potřebné rozhodčí.

 

 

 

V Ústí nad Labem 22. října 2016

zapsal: Ladislav Starý