Projekt výběru a přípravy talentované mládeže v ČAST

TMK v součinnosti s KM ČAST připravila projekt, jehož cílem je podchytit  talentované hráče stolního tenisu a cíleně ovlivňovat jejich rozvoj tak, aby se v budoucnosti stali úspěšnými hráči na vrcholové úrovni. Dlouhodobě  ovlivňovat  nárůst jejich výkonnosti  v součinnosti s jejich osobními trenéry podle nejnovějších poznatků ze sportovní přípravy talentované mládeže v našem sportu.

Tyto cíle se budou naplňovat následujícím způsobem:

1. Centrální výběrové řízení    se bude konat 3. – 4. září 2016 v Olomouci.

Základním principem výběru talentů bude komplexní posouzení talentu pro stolní tenis na základě vyhodnocení jeho pohybových, technicko-taktických a psychických předpokladů.                Bude sestavena jednotná baterie testů a jednotná metodika jejich vyhodnocení.

Výběrové řízení bude dvoudenní  a budou do něj zahrnuty děti ve věku 8 až 10 let. VŘ bude obsahově a organizačně zabezpečovat realizační tým sestavený z ústředního trenéra ČAST pro talentovanou mládež, dále 1 člena KM a 2 trenérů projektu HBO. Na základě výsledků výběrového řízení bude doplněn tzv.:

 Minikádr – do počtu 24 členů - hráči splňující následující kritéria :

- 4x týdně pravidelný trénink v klubu                                                                                                                                - aktivní zapojení osobního trenéra do projektu                                                                                                               - vedení tréninkového deníku                                                                                                                                              - plnění jednotného tréninkového systému

V mimořádných případech je možné i doplnění minikádru o další členy v průběhu sezóny do max. počtu 30 členů.

2. Centrální výcvikové tábory:

Členové minikádru budou spolu se svými osobními trenéry přizváni 3x ročně na 4 denní a 1x ročně na 7 denní centrální VT, které povede realizační tým minikadetů ČR. Ubytování a tréninkové náklady hráčů a náklady na realizační tým hradí ČAST, stravování hráčů, pobytové náklady osobních trenérů a jízdné hradí kluby.

Dále budou 2x ročně organizovány 3 denní tréninkové kempy pro nejmladší členy minikádru a další sledované hráče. Na těchto kempech budou hrazeny ČAST pouze tréninkové náklady hráčů a náklady na realizační tým, pobytové náklady hráčů a osobních trenérů a jízdné hradí kluby.

3. Dlouhodobá příprava v klubech:

Bude probíhat na základě jednotného tréninkového systému, zpracovaného realizačním týmem minikadetů ČR pod vedením osobních trenérů. Na základě požadavků klubů budou za určitých podmínek prováděny návštěvy vybraných trenérů ČAST na klubovém tréninku a zajišťovat metodickou výpomoc při vedení tréninku.