Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje, z.s.

 

                                                                   v y p i s u j e

 

              Přebor Ústeckého kraje ve stolním tenisu mužů a žen na rok 2017

 

A/ Všeobecná ustanovení

 

   1. Pořadatel:                                     z rozhodnutí  KSSTÚK pověřen uspořádáním přeboru

                                                           TTC Litoměřice

 

   2. Datum:                                         21. ledna  2017

 

   3. Místo:                                          Litoměřice, herna stolního tenisu v areálu Gymnázia

 

   4. Ředitelství soutěže:                     

       ředitel:                                         Jiří Skokan                                         

       vrchní rozhodčí:                          Vladimír Zajíček

       zást. vrch. rozhodčího:                Ladislav Starý Ing.     

       organizační pracovníci:               zajistí pořadatel

       zdravotník:                                                         

 

5.   Přihlášky:                                                 jmenovité přihlášky  zašlou RSST nejpozději do 18.1.2017 na

adresu vrchního rozhodčího -  vladimirzajicek@tiscali.cz.

Kromě přidělené kvóty náhradníků, uvedou i ostatní RSST 1-2 náhradníky.

                                                                V případě nenaplnění kvót v termínu uzávěrky přihlášek,

                                                                doplní KSST celkový počet z náhradníků, popř. udělí divoké

             karty.

                                                           Pokud okresy nenaplní přidělené kvóty, musí tuto skuteč-                                                   nost oznámit pořadateli do 18.1.2017. Jinak bude uděle-                                                     na pořádková pokuta.                                                          

 

    6. Losování:                                               Bude provedeno před konáním přeboru.

                                                           Losování bude provedeno dle platných žebříčků

                                                           za sezónu 2015/2016.

 

    7. Stravování:                                 možnost občerstvení v areálu herny                                     

    8. Úhrada nákladů:                         KSST hradí náklady na technicko-organ. uspořádání

                                                           přeboru dle přijatých pravidel

 

B/ Technická a ostatní ustanovení

     

      9. Předpis:                                   hraje se podle Pravidel stolního tenisu a podle Soutěžního

                                                          řádu vč. dodatků a podle ustanovení tohoto rozpisu.

                                                          Míčky – Stiga Optimum 40

 

    10. Soutěžní disciplíny:                     I.       dvouhra mužů

                                                             II.      čtyřhra  mužů

                                                            III.      dvouhra žen

IV.              čtyřhra žen

                                  

    11. Podmínky účasti:                      přeboru se mohou zúčastnit pouze závodníci a závodnice

                                               kteří byli nominováni jednotlivými okresními svazy.

                                                                                                                                            

Kvóty pro jednotlivé okresy:

 

okres                                  muži                      náhr.           ženy                                   

Děčín                                      1                      1.                                           

Chomutov                               5                                                                     

Louny                                     1                                                                                 

Litoměřice                              10                     5.                                            

Most                                       6                     2.,3.                                                   

Teplice                                                2                                                         

Ústí n.L.                                  7                      4.                                                                   

celkem                                  32                                         bez omezení                                                                              

    12. Systém soutěže:                            muži            -           8 sk. po 4 úč., první 2 ze skupin postup,

                                                                                  dále pak  vyluč. systémem.

                                                           ženy    -           systém bude zvolen dle počtu účastnic.

                                                                                   Přednostně se třídí dle okresů.           

                                                           čtyřhry            -           vylučovací systém

                                                           Hraje se na tři vítězné sady z pěti.

                                                          

    13. Časový pořad:                          8:00 – 8:45 hod.           prezentace

                                                           8:50 hod.                       slavn. nástup

                                                           9:00 hod.                       zahájení soutěží       

 

    14. Rozhodčí:                                 rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí

 

    15. Titul a ceny:                             vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Přeborník

                                                           Ústeckého kraje ve stolním tenisu pro rok 2017.“

                                                           Vítězové obdrží  peněžité ceny:

                                                           Muži:  1.místo 1000, 2.místo 600, 3.místa 400,- Kč

                                                           Ženy:  1.místo   600, 2.místo 400, 3.místa 200,- Kč

 

    16. Přeborníci 2016:                                   Seibert Jakub                          Sj. Ústí n.L.

                                                           Seibert J., Zajíček P.                Sj. Ústí n.L.

                                                           Allertová Sára                         SKP Ústí n.L.

                                                                      

17. Nominace na M-ČR:    

       

    Na M-ČR se kvalifikují jednak závodníci s přímou účastí dle kritérií ČAST a dále závodníci

    nominovaní  KSST na základě výsledků krajských přeborů a  umístění na krajském žebříčku, dle    

    kvóty pro Ústecký kraj.

                                                          

V Ústí n.L., 28.12.2016

 

Za  Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s.

 

Vladimír Zajíček                                  Petr Pavlík                                      Vlastimil  Kincl

      předseda                                    předseda  STK                                         sekretář