Z á p i s   č. 12-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 17.12.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:    Kincl, Pavlík, Mgr. Šondová, Ing. Novák

Omluveni:  Zajíček, Knebl, Bc.Žielinský

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, odehrána první polovina. Výsledky zveřejněny na STIS.

 

Přihlášky do divize (KP) družstev žen, termín 30.11.2015. Přihlášeno družstvo TTC Litvínov, startovné uhrazeno. Údajně má zájem SKST Děčín, chybí písemná přihláška.

 

KP jedn. mužů a žen 30.01.2016 Most, kvóty:

 

Muži: UL 10, DC 3, LT 8, TP 1, MO 3, CV 5, LN 2, Náhr.: MO 1, a  5., DC 2., UL 3. a 4.

Ženy neomezeně.

 

2. Zpráva komise mládeže

 

PON SŽ, 28.11.2015  Děčín (12+8)

1. Karbula Filip             S. Žatec                                   1. Kacálková Kristýna   SKST DC

2. Skokan Viktor           TTC LT                                     2. Žáčková Zdeňka       TTC Litv.

3. Zámek Vladimír         OÚ Blažim                                3. Fleišerová Lucie        TTC Litv.

 

Další akce:

19.12.2015  MP            SKST B. Most

19.12.2015  PON D     Litoměřice

20.12.2015  PON MŽ   Březenecká

03.01.2016  4. BT MŽ  Březenecká

09.01.2016  4. BT SŽ

23.01.2016  4. BT D

31.01.2016  KP dr. D   Most

 

Další soustředění mládeže HBO se uskuteční v termínu 07.-08.05.2016 v Děčíně, společně s LB krajem. Cena ubytování 260,- Kč/os.

 

Mezinárodní turnaj mládeže v Rakousku (Linz), termín o velikonocích 2016. VV souhlasí s účastí 5 mládežníků (výběr kraje). Předběžná nominace – Nováková, Kacálková, Skokan, Stárek, Vondráček. Vedoucí výpravy J. Novák. KSST uhradí účastníkům cestovné, ubytování a startovné.

 

3. Zpráva TMK

 

Návrh na  pokuty za rozhodčí a trenéry zpracoval Jiří Novák.

Přehled pokut je v příloze č.2 zápisu, dotazy směrovat na J. Nováka.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Vzhledem k vyšší ceně plastových míčků, rozhodl VV zvýšit náhradu oddílům, které pořádají akce hrazené KSSTÚK o 100 %, tj. ze 150,- na 300,- , z 200,- na 400,-  a z 250,- na 500,- Kč. Platnost od sout. období 2015-16. Aktuální tabulka paušálních náhrad je v příloze č.1 zápisu.

 

Pokuty uhrazené:  1000.- Kč TJ Klášterec n.O.,1500,- Kč TJ Krupka D.  

Chybí 100,- Kč od ST Kopisty - termín úhrady:  31.12.2015.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 30.11.2015:  229.717,11 Kč.

Evidenční poplatky:  115.410,- Kč   (k 30.11.2015)        

VV ČAST dne 10.11.2015 schválil dodatečnou dotaci pro KCTM ÚL kraje na 2.pololetí 2015 ve výši 30.000,- Kč.

Dodatek ke smlouvě podepsán a spolu s vyúčtováním navýšené dotace zaslán na sekretariát ČAST

Peníze na účet kraje byly  převedeny 15.12.2015.

 

 

5. Různé

 

28.11.2015 – porada předsedů KSST v Praze, účast V. Zajíček, informace na příští schůzi.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     čtvrtek  21.01.2016, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na  Rychtě,  

                                             společně se členy komise mládeže.

 

 

 

Výkonný výbor děkuje všem za spolupráci v roce 2015, přeje příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2016.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Příloha č.1       

 

 

Paušální náhrady za uspořádání přeborů a turnajů v soutěžním období 2015-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategorie

nájem

rozhodčí

medaile

poháry

plakety

fin. odm.

diplomy

míčky

KP mužů a žen

4000

1300

 

 

500

3800

160

500

KP dorostu

2500

1300

1500

 

 

 

160

400

KP staršího žactva

2500

1300

1500

 

 

 

160

400

KP mladšího žactva

2500

1300

1500

 

 

 

160

400

KP nejmladšího žactva

2500

1300

1500

 

 

 

160

400

KP družstev dorostu

2500

800

 

1000

 

 

 

400

KP družstev staršího žactva

2500

800

 

1000

 

 

 

400

KP družstev mladšího žactva

2500

800

 

1000

 

 

 

400

PON dorostu

2500

800

 

1200

 

 

 

400

PON staršího žactva

2500

800

 

1200

 

 

 

400

PON mladšího žactva

2500

800

 

1200

 

 

 

400

PON nejmladšího žactva

2500

800

 

1200

 

 

 

400

KT dorostu

2100

800

 

 

 

 

 

300

KT staršího žactva

2100

800

 

 

 

 

 

300

KT mladšího žactva

2100

800

 

 

 

 

 

300

KT nejmladšího žactva

2100

800

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce jsou uvedeny i ostatní náklady, které hradí KSST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíly, které budou pořádat jednotlivé akce, musí vyfakturovat stanovenou částku za nájem a

míčky nejpozději do 1 měsíce po skončení akce. Při prodlení bude náhrada krácena o 10 %.

Podmínkou uspořádání je herna s min. 4 stoly. Vyúčtování rozhodčích se provádí na zvláštním formuláři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:  KP j. - VR 600, ZVR 500, R 200

 

 

 

 

 

 

           KP dr., PON, KT - VR 500, ZVR 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Příloha č.2

 

 

Pokuty za rozhodčí a trenéry 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddíl, klub

trenéři

rozhodčí

celkem Kč

 

Sj. Severotuk Ústí n.L.

500

500

1000

 

SKP Sever Ústí n.L.

250

0

250

 

TTC Litoměřice

0

500

500

 

SKST Děčín

0

170

170

 

SKST Teplice

0

170

170

 

TJ Krupka

0

500

500

 

SK Štětí

0

500

500

 

TTC Litvínov

0

500

500

 

Sokol Filipov

500

500

1000

 

Sokol Dobroměřice

0

250

250

 

TJ Smolnice

0

500

500

 

Chemička Ústí n.L.

500

500

1000

 

TTC Duchcov

0

500

500

 

OÚ Výškov

500

500

1000

 

KST Most

0

500

500

 

KST Libědice

0

250

250

 

Sokol Spořice

500

500

1000

 

Sokol Třebívlice

0

500

500

 

Baník Březenecká Chomutov

0

170

170

 

Baník Meziboří

500

500

1000

 

Sokol  Bořislav

0

500

500

 

TJ Klášterec n.O.

0

500

500

 

Sp. Lubenec

0

250

250

 

ASK Lovosice

0

500

500

 

GPD Benešov n.Pl.

500

500

1000

 

Slovan Varnsdorf

0

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín úhrady:  15.01.2016

 

 

 

 

č. účtu: 203755243/0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústí n.L., 18.12.2015

 

 

 

 

Vlastimil Kincl, sekretář KSST

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazy směrovat na předsedu TMK Ing. Jiřího Nováka