Zápis ze schůze komise mládeže Ústeckého kraje

 

 

Datum a místo konání: 14. července v Litoměřicích

 

Přítomní: Ladislav Starý, Jindřich Samek, Vladimír Zajíček, Miroslav Brožek, Luděk Stárek

Omluveni: Milan Knebl, Jiří Novák

 

Komise mládeže projednala následující body:

 

1.      Organizace turnajů mládeže pro sezónu 2016/2017

   Během sezóny 2016/2017 budou uskutečněny 4 bodovací turnaje, turnaj PON, krajský přebor družstev, krajský přebor jednotlivců a kontrolní turnaj. Bude zachováno rozdělení turnajů podle věkových kategorií.

   V podzimní části se uskuteční 3 BT mládeže a PON, v jarní části zbylé turnaje

   Dívky budou hrát společně s chlapci všechny turnaje mimo krajských přeborů jednotlivců a družstev. Krajský přebor jednotlivců se nebude započítávat do žebříčku.

   Bodovací turnaje budou rozděleny na část kvalifikace a hlavní soutěž. V hlavní soutěži bude hrát 16 hráčů rozdělených do 4 skupin. 8 hráčů bude podle žebříčku nasazeno přímo do hlavní soutěže, zbytek hráčů bude muset projít přes kvalifikaci. Kvalifikace se bude hrát podle počtu přihlášených hráčů. Pokud bude aspoň 24 hráčů v kvalifikaci, bude se hrát kvalifikace rozdělením hráčů do 8 skupin, kdy z každé skupiny postoupí 1 hráč do hlavní soutěže.

Hráči, kteří se nedostanou do hlavní soutěže, budou hrát útěchu.

První 2 hráči ve skupině hlavní soutěže postoupí do finále A, hráči na 3. a 4. místě ve skupině postoupí do finále B. Obě finále včetně útěchy se budou hrát formou progresivního pavouka.

   V rámci bodovacích turnajů budou zrušeny čtyřhry

   Pokud to bude možné, nesmí na sebe v prvním kole pavouka narazit hráči ze stejného oddílu.

   Na každém bodovacím turnaji budou odměněni 3 nejlepší chlapci a 3 nejlepší dívky.

   Nejlepší chlapec a dívka v jednotlivých kategoriích, kteří zvítězí v krajském bodování, obdrží pohár, případně jiné ocenění.

   Z republikového žebříčku budou nasazeni hráči do 32. místa v kategorii chlapců a 16. místa v kategorii dívek. Zbylí hráči budou nasazeni podle aktuálního krajského žebříčku.

   Za umístění v turnaji obdrží hráči přesně daný počet bodů. Návrh rozdělení bodů za jednotlivá místa v turnaji připraví pan Samek.

   Byl schválen termínový kalendář krajských turnajů mládeže pro podzimní část sezóny 2016/2017 (viz příloha). Termínový kalendář na zbytek sezóny bude sestaven po doplnění republikového kalendáře ČAST.

 

2.      V příštím roce proběhne Olympiáda dětí a mládeže, která se uskuteční v červnu v Brně. Do olympiády byl začleněn i stolní tenis.

Za krajský svaz stolního tenisu byli schváleni následující organizační pracovníci:

            Hlavní vedoucí výpravy - Vladimír Zajíček

            Trenér výpravy - Ladislav Starý

 

3.      Komise mládeže si zvolila za svého místopředsedu pana Jindřicha Samka

 

 

 

4.      Komise mládeže se usnesla, že je nezbytné, aby oddíly, které hrají krajské soutěže, se aktivně zapojili do výchovy nových mladých hráčů. Proto navrhuje, aby každý oddíl, který má alespoň jedno družstvo v krajských soutěžích, měl mezi svými členy alespoň 4 aktivní děti nebo mládežníky. Aktivní člen znamená, že se během sezóny zúčastní alespoň jednoho krajského turnaje. V případě nesplnění této podmínky bude oddílu vyměřena pokuta 1000,- Kč v případě jednoho družstva v krajských soutěžích, pokud bude mít oddíl 2 nebo více družstev, bude pokuta zvýšena na 1500,- Kč.

 

5.      Na závěr krajského soustředění mládeže se v sobotu 6. srpna v herně Severu Žatec uskuteční turnaj, na který jsou zváni i ostatní děti kraje.

 

 

V Litoměřících 14. července 2016

zapsal: Ladislav Starý