Z á p i s   č. 4-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 21.04.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Ing. Novák, Knebl, Pavlík, Mgr. Šondová, Bc.Žielinský

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů

 

Výsledky Play-off  divize:  

Semifinále:       TTC Roudnice n.L. A – Sever Žatec A      9:3, 6:9, 9:4

                        TJ Krupka A – SKST Děčín A   9:5, 9:3                  

Finále:              TTC Roudnice n.. A – TJ Krupka A

 

 

KP družstev žen:  TTC Litvínov - SKST Děčín B , 1:9 a 3:7. Vítězem je SKST Děčín B, zároveň je účastníkem kvalifikace o 2. ligu – Chrudim, 23.-24.04.2016.

 

Předseda STK zpracoval pracovní verzi krajského žebříčku mužů za sezónu 2015-2016. Po případných připomínkách bude vydán.

 

 

2. Zpráva komise mládeže


KP SŽ, 19.03.2016        Děčín (24+8)

1. Mít Michal                 SKST TP                      1. Kacálková Kristýna               SKST DC

2. Grubr Vojtěch           SKST DC                     2. Žáčková Zdeňka                   TTC Litv.

3. Skokan Viktor           TTC LT                         3. Dosedělová Michaela            B. Břez.

1. Skokan, Kopecký     TTC LT                         1. Kacálková, Dosedělová        DC, Břez.

 

KP D,20.03.2016          Litoměřice (24+5)

1. Hervert Josef                       TTC LT                         1. Allertová Sára                       SKP ÚL

2. Malý Michal              B. Břez.                        2. Kacálková Kristýna               SKST DC

3. Vízner Jiří                 S. Žatec                       3. Chuchlová Jana                    TTC LT

1. Hervert, Chuchel       TTC LT                         1. Allertová, Chuchlová             SKP, LT

 

KT NŽ, 02.04.2016        Most (6+1)

1. Žitný David               S. Žatec

2. Vítů Václav               TJ Krupka

3. Brandtlová Sára        S. Dobr.

 

KT SŽ, 09.04.2016        SKST Děčín (7)             KT D,10.04.2016   B.Březenecká (8)

 

1. Mít Michal                 SKST TP                      1. Mít Michal                 SKST TP

2. Zámek Vladimír         OÚ Blažim                    2. Malý Michal              B. Břez.

3. Bártko Ondře            j           OÚ Blažim                    3. Kopecký Filip                       TTC LT

 

 

KT MŽ, 10.04.2016        Litoměřice (9)

1. Skokan Viktor           TTC LT

2. Stárek Adam            SKST DC

3. Kacálková Kristýna   SKST DC

 

Další akce:

KP j. MŽ     24.04.2016                         B. Březenecká             

KP dr. MŽ   21.05.2016 – reg. výběry             ?

KP j. NŽ     termín zatím neurčen                    ?

 

Soustředění mládeže HBO se uskuteční v termínu 30.04.-01.05.2016 v Děčíně. Propozice vydány.

Nominace: Adam Pech, Zuzana Hauznerová, Karel Jedlička, Radim Nechyba, Václav Vítů, Ondřej Čmerda, Jakub Fencl, Filip Vondráček. Trenéři za ÚL kraj - Konya, Nechyba, Polanský J., Polanská.

 

Znovu připomínáme - krajské soustředění mládeže se bude konat v Žatci  v termínu 30.7. - 6.8.2016,  informace a přihlášky -  J. Novák. Cena pro účastníka 3000,- Kč. Peníze zasílat na účet kraje až po 1.6.2016.

 

Mezinárodní turnaj mládeže v Rakousku (Linz), termín 25.-28.03.2016, informaci podal J. Novák.

 

 

3. Zpráva TMK

 

Školení a doškolení trenérů licence C se uskuteční 30.04.2016 v Děčíně při akci HBO. Podrobnější informace zaslal oddílům sekretář.

 

19.03.2016 při M ČR mužů a žen v Jablonci n.N. proběhlo doškolení trenérů všech licencí.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuty uhrazené:  200,-  Kč SKST Děčín,  500,- Kč  Sever Žatec.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.03.2016:  136.401,93 Kč.

 

 

5. Různé

 

KSSTÚK obdržel dopis od předsedy KST Kalich Litoměřice Ing. Stanislava Jonáše. Jedná se o dotaz, z jakého důvodu nebylo oddílu přiděleno pořadatelství KT mládeže. Tato otázka již byla diskutována na minulé schůzi. VV pověřuje předsedu V. Zajíčka, aby písemně odpověděl.

 

Konference ČAST se konala dne 3.4.2016  v sídle asociace v Praze na Strahově.

Informaci podal předseda svazu V. Zajíček. Usnesení je k dispozici na stránkách asociace.

 

Předseda svazu informoval o stavu členské základny. Oproti loňskému roku došlo k poklesu (1487 – 1474. Náš svaz klesl na 10. místo (ze 14 ti svazů).

 

V červnu t.r. se uskuteční konference KSSTÚK,z.s. Jedná se o konferenci volební, to znamená, že bude volen nový výkonný výbor a kontrolní komise na příští 4 roky. Návrhy na kandidáty je třeba zaslat do 31.5.2016, aby mohla být sestavena kandidátka.

 

Zasedání Rady krajů se konalo při M ČR mužů a žen v Jablonci n.N. v sobotu 19.03.2016, účast Petr Pavlík, podal zprávu. Kromě jiného, návrh na ukončení úhrady evid. poplatku za ostatního člena.  Napříště se budou rady konat 2 x ročně, v Praze. Zápis je k dispozici na stránkách ČAST.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     čtvrtek  19.05.2016, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

                                          

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl