Z á p i s   č. 09-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 22.09.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Pavlík, Šondová, Žielinský, Novák, Knebl

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže zahájeny – odehráno 1. kolo KP I.

 

Český pohár: odehrány 3 kola, mezi poslední čtyři postoupila družstva TJ Krupka A, KST Libědice A, SKST B. Most B a TTC Litvínov A.

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček žen:

 

STK KSST ÚK na základě žádosti SKST Děčín dodatečně zařazuje hráčku Terezu Svatoňovou (hostování z SKST Liberec) do žebříčku žen Ústeckého kraje jako 18.N. Hráčka dosáhla v soutěžním ročníku 2014-15 ve 2.lize žen úspěšnosti 28,21 %.

 

Přestupy schválené:

Frič Lukáš                    z TJ Krupka                  do        SKST Děčín

Rambousek Jiří ml.       z SKST Č. Kamenice     do        S. Filipov

Andrla Vladimír ml.       z S. Filipov                   do        Sn. Varnsdorf

Neumann Martin            z S. Filipov                   do        Sn. Varnsdorf

Hanuš Jiří                     z SKST Č. Kamenice     do        SK Markvartice

Hanuš Petr                   z SKST Č. Kamenice     do        SK Markvartice

Karlovský Tomáš          z SKST Č. Kamenice     do        SK Markvartice

Gabriel Tomáš              z KST Jirkov                 do        S. Spořice

 

Střídavé starty schválené:

 

Městka Petr      z KST Most                              do        OÚ Výškov

Malý Michal      z B. Březenecká Chomutov       do        KST Jirkov

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

1. BT MŽ, Most 19.09.2015 (26+4)

1. Skokan Viktor           TTC LT

2. Stárek Adam            SKST DC

3. Kacálková Kristýna   SKST DC

4. Keller Filip                S. Žatec

 

 

V termínu 26.-27.09.2015 se v Liberci uskuteční tréninkový kemp mládeže v rámci projektu ČAST Hledáme budoucí olympioniky, pro regionální výběry krajů ÚL a LB. ČAST hradí náklady na trenéry a nájem haly. Ostatní náklady kromě dopravy účastníků hradí KSST, tj stravování a příspěvek na ubytování. Propozice byly vydány.

Konečná nominace - Mašek UL, Novák DC, Pech HJ., Nechyba UL Jedlička UL, Vondráček HJ, Vítů Kr., Fencl Litv.

Vedoucí -  v sobotu L. Mašek a v neděli  M. Konya.

 

3. Zpráva TMK

 

Předseda TMK informoval o zasedání komise, které proběhlo 29.8.2015  v Olomouci při Czech Open.

 

Rozhodnutí VV – rozhodčí, který vlastní licenci C, automaticky má i licenci K. Návrh na pokuty za rozhodčí a trenéry připraví Jiří Novák.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuty za mládež 2014-15: chybí TTC Roudnice n.L., TJ Klášterec n.O., termín prodloužen do 30.9.2015, při nesplnění bude pokuta navýšena o 50%.

V případě SKST Č. Kamenice je třeba ověřit start mládeže v okresních soutěžích družstev dospělých.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 31.08.2015:  261.785,89 Kč.

Evidenční poplatky:  113.510,- Kč   (k 22.9.2015)         

 

 

5. Různé

 

Zasedání Rady krajů se uskutečnilo 12.9.2015 v Praze. Účast – předseda svazu V. Zajíček, informaci podal na dnešní schůzi.

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     čtvrtek  29.10.2015, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

Schůze proběhne jako společné zasedání s předsedy RSST.

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl