Z á p i s   č. 6-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 16.06.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Knebl, Pavlík, Mgr. Šondová, Bc.Žielinský, Ing. Novák

 

 

1.  Zpráva STK

 

Návrh krajského žebříčku žen předložil předseda STK, VV schvaluje.

 

Přihlášky do krajských soutěží družstev a ČP 2016/17 – chybí pouze ST Kopisty.

 

Družstvo ST Kopisty se nepřihlásilo do KP II. třídy. Na uvolněné místo v KP II. přicházejí v úvahu družstva, která skončila na 11. místech. TJ Klášterec n.O. je již účastníkem KP II. na základě převodu soutěže. STK rozhodla, že uvolněné místo bude nabídnuto družstvu GPD Benešov n.Pl., neboť má více bodů než TTC Roudnice n.L. D (37 – 29).

 

 

Převody soutěží

 

SKST Teplice D            na  Sokol Horní Jiřetín

KST Jirkov D                na TJ Klášterec n.O.

SKST B. Most              na  KST Most              

KST Most                     na  SKST B. Most

OÚ Výškov                  na  OÚ Blažim

S. Terezín                     na  ASK Lovosice

ASK Lovosice              na  S. Terezín

S. Lenešice                  Sp. Lubenec

 

Za každý převod je třeba zaplatit poplatek 1000,- Kč, celkem tedy 8000,- Kč.

 

Přestupy schválené

 

Jan Prchal                    ze  S. Spořice              do  KST Jirkov

Vít Jindřich                   ze  S. Terezín               do  TTC Litoměřice

Jiří Sirůček                   ze  SK Štětí                  do  ST Viktorie Černuc

Miroslav Hrnčál             ze  S. Lenešice             do  S. Žatec

Jan Vápeník                 z   OÚ Výškov              do  KST Libědice

Lubomír Pucherna           SKP Ústí n.L.           do  Inpeko Krásné Březno

Lubor Schneider              Chemička ÚL          do  Inpeko Krásné Březno

Martin Sobíšek               SKST Teplice           do  SKST Děčín

Milan Peterka ml.            SKP Ústí n.L.           do  ASK Lovosice       

 

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček mužů

 

Jiří Hykyš                     TJ Klášterec n/O           251.-300.N

Pavel Broum                Sever Žatec                  51.-60.N          

Miroslav Hrnčál             Sever Žatec                  51.-60.N

Zdeněk Kindl                Chemička Ústí n.L.        91.-100.N         

 

Změna názvu oddílu:  OÚ Libořice - nyní KST Libořice

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Krajské soustředění mládeže Žatec,  30.7. - 6.8.2016, přihlášeno 22 dětí. Cena pro účastníka 3000,- Kč. Peníze zasílat na účet kraje, tj. 203755243/0600.

V ceně je pitný režim a plná penze, nocleh, pronájem sportovišť, návštěva koupaliště.

POZOR!!  Nutno vzít spacák popř. vlastní deku. Polštář a prostěradlo nebrat, je zajištěno. Veškeré informace na tel.:  728 525 763 – Novák Jiří. Nástup 30.7. v 10:00 hodin. Ukončení 6.8. po odehrání závěrečného turnaje – kolem 14. hodiny.

 

 

3. Zpráva o hospodaření

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.05.2016:  54.449,60 Kč.

 

VV ČAST na své schůzi dne 4.5.2016 schválil dotace pro KSST na rok 2016. Náš svaz obdrží po uzavření smlouvy celkovou částku 69.000,- Kč. Z toho je 30.000,- určeno na administrativní výdaje a 39.000,- na základě členské základny pro výdaje dle účelového určení.

 

Startovné do soutěží – k dnešnímu dni chybí 12 oddílů a dále chybí poplatek za převod soutěže od 4 oddílů. Nutno uhradit do 30.06.2016.

 

4. Různé

 

Konference KSSTÚK,z.s. se uskuteční dne 21.06.2016 v Litoměřicích. Zahájení v 17:00 hodin. Pozvánky rozeslány.

 

Příští schůze VV KSSTÚK:   Na příští schůzi bude provedeno losování krajských soutěží, termín bude  

                                              určen až po vydání termínového kalendáře ČÁST.

                                          

 

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl