Z á p i s   č. 3-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 17.03.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Ing. Novák, Knebl

Omluveni:   Pavlík, Mgr. Šondová, Bc.Žielinský

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů

Divize a KP 2. končí 3.4.2016, KP 1. pak 10.4.2016.

 

Termíny Play-off pro divizi:  SF: 09.04. a 10.04.2016, 16.04.2016

                                             F:  23.04. a 24.04.2016, 30.04.2016

 

STK KSSTÚK rozhodla na základě žádosti družstva TTC Litoměřice "B"  o odložení utkání KP1,

Sever Žatec B - TTC Litoměřice C (původní termín  27.3.2016) na 2.4.2016 od 14 hod. Důvodem je reprezentace Ústeckého kraje na mezinárodním  turnaji mládeže v Linci. Jedná se o hráče základu družstva TTC Litoměřice C , V.Skokana, F.Kopeckého.

 

KP družstev žen, přihlášena 2 družstva – TTC Litvínov a SKST Děčín C. Startovné uhrazeno.

Tato družstva se spolu utkají ve dvou utkáních "doma-venku"  o postup do kvalifikace o 2.ligu žen. Termín: do 10.04.2016. Bližší informace rozeslal družstvům předseda STK.

 

Výkonný výbor KSSTÚK,z.s. na dnešní schůzi projednal písemnou reakci pana Radka Bláhy z TTC Litvínov na rozhodnutí předsedy STK Petra Pavlíka ohledně žádosti o udělení výjimky na hostování hráčky Milady Kusákové.

STK rozhodla správně, v souladu se SŘ. Žádost o hostování bylo možné podat jen do14.2.2016. Proto ho ani není možné zadat do systému.

Jak je uvedeno v záhlaví Soutěžního řádu, řídící svazy mohou dělat změny pouze v kapitolách 1 – 3 za příslušných podmínek. V kapitole 4 SŘ to není možné. Žádosti o výjimku tedy nelze vyhovět.

 

Pokuty:  Sever Žatec 500,- Kč - , k utkání divize ve Štětí družstvo nastoupilo ve třech hráčích. Termín úhrady: 31.03.2016.

 

Aby nedocházelo ke kolizím, nebudou pro sezónu 2016-17 plánovány na velikonoční svátky žádné krajské akce.

 

2. Zpráva komise mládeže

 

 

6.BT SŽ, 27.02.2016     Most. (30+5)

1. Mít Michal                 SKST TP

2. Bártko Ondřej           OÚ Blažim

3. Zámek Vladimír         OÚ Blažim

4. Stárek Adam            SKST DC

 

PON NŽ, 28.02.2016     B. Břez. (12+7)

1. Vítů Václav               TJ Krupka                    1. Dosedělová Michaela           B. Břez.

2. Vondráček Filip        SKST B.MO                 2. Brandtlová Sára                    S. Dobr.

3. Žitný David               S. Žatec                       3. Bervídová  Lenka                  TTC Litv           

 

 

M ČR družstev SŽ a dorostu – Ostrava 05.-06.03.2016. Účast za ÚL kraj:

Dorostenci:       Sever Žatec    

Dorostenky:     TTC Litvínov

Starší žáci:       OÚ Blažim

Starší žákyně:   TTC Litvínov

 

Namísto družstva SKST Děčín se zúčastnilo družstvo starších žáků OÚ Blažim, které obsadilo pěkné 11. místo. VV děkuje za přístup a vzornou reprezentaci kraje.

 

6. BT MŽ,12.03.2016     Most (30+5)

1. Stárek Adam               SKST DC

2. Kadlec Matěj               S. Dobr.

3. Vítů Václav                  TJ Krupka

4. Dosedělová Michaela   B. Břez.


6. BT D, 13.03.2016      Březenecká (15+6)

1. Malý Michal              B. Břez.

2. Mít Michal                 SKST TP

3. Grubr Vojtěch           SKST DC

4. Kacálková Kristýna   SKST DC

 

Další akce:

KP j. SŽ     19.03.2016                         SKST Děčín

KP j. D        20.03.2016                        TTC Litoměřice

KT NŽ         02.04.2016                         SKST B. Most

KT SŽ         09.04.2016                         SKST Děčín

KT D           10.04.2016                         B.Březenecká

KT MŽ        10.04.2016                         TTC LT

KP j. MŽ     24.04.2016                         B. Březenecká             

KP dr. MŽ   21.05.2016 – reg. výběry             ?

KP j. NŽ     termín bude určen dodatečně       ?

 

Pozor změna termínu!

Soustředění mládeže HBO se uskuteční v termínu 30.04.-01.05.2016 v Děčíně.

 

Připomínáme - Krajské soustředění mládeže se bude konat v Žatci  v termínu 30.7. - 6.8.2016,  informace a přihlášky -  J. Novák. Cena pro účastníka 3000,- Kč.

 

Mezinárodní turnaj mládeže v Rakousku (Linz), termín 25.-28.03.2016. Změna v nominaci, namísto nemocného F. Vondráčka se zúčastní F. Kopecký, budou mu hrazeny příslušné náklady (startovné, cestovné..)

 

3. Zpráva TMK

 

Školení a doškolení trenérů licence C se uskuteční 30.04.2016 v Děčíně při akci HBO.

 

19.03.2016 při M ČR mužů a žen v Jablonci n.N. proběhne doškolení trenérů všech licencí.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuta 200,-  Kč SKST Děčín, viz zápis z minulé schůze, zatím neuhrazena.

Nová pokuta: Sever Žatec 500,- Kč - , viz zpráva STK.

 

Dotace pro oddíly za uspořádání BT mládeže – návrh připravil předseda KM. Za uspořádání jednoho turnaje odměna 600,- Kč obdobně jako loni.

 

Odměny za uspořádání BT mládeže 2015-16:

Baník Březenecká         5                      3000,-

KST Litoměřice             2                      1200,-

TTC Litoměřice             1                        600,-

SKST Děčín                 4                      2400,-

SKST Baník Most         6                      3600,-

Baník Meziboří              1                        600,-

ST Kopisty                   1                        600,-

Horní Jiřetín                  1                        600,-  

Celkem                        21                   12 600,-

 

Uvedené částky zašle hospodář na účty příslušných oddílů.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 29.02.2016:  204.140,82 Kč.

Evidenční poplatky:  117.010,- Kč   (k 17.03.2016)        

 

 

5. Různé

 

V červnu t.r. se uskuteční konference KSSTÚK,z.s. Jedná se o konferenci volební, to znamená, že bude volen nový výkonný výbor na příští 4 roky. Návrhy na kandidáty je třeba zaslat do 31.5.2016, aby mohla být sestavena kandidátka.

 

Zasedání Rady krajů se koná při M ČR mužů a žen v Jablonci n.N. v sobotu 19.03.2016, účast Petr Pavlík.

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     čtvrtek  21.04.2016, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

                                          

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl