Z á p i s   č. 2-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 18.02.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Novák   

Omluveni:  Mgr. Šondová, Knebl, Bc.Žielinský

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů

Utkání KP II. C  TTC Roudnice n.L. C – Sn. Varnsdorf (29.01.2016) za stavu 9 : 8, nedohráno, hráč hostujícího družstva Hozman odešel v průběhu posledního zápasu, odmítl pokračovat ve hře, čímž vzdal zápas. STK rozhodla o konečném výsledku 10 : 8 pro domácí. VV s rozhodnutím předsedy STK souhlasí, rozhodl na základě dokladů, které měl k dispozici, tj. zápis o utkání a vyjádření vrchního rozhodčího.

Předseda STK následně obdržel odvolání proti rozhodnutí STK od oddílu Sn. Varnsdorf. VV konstatuje, že toto odvolání není v souladu s příslušnými ustanoveními SŘ čl. 113, nemá potřebné náležitosti a není možné ho projednávat.

 

STK uděluje pokutu 200,- Kč pro SKST Děčín B za opakované pozdní zadání zápisů.

 

KP jedn. mužů a žen 30.01.2016 Most (32+3):

1. Seibert Jakub           Sj. ÚL                                      1. Allertová Sára           SKP ÚL

2. Lukaščuk Josef        SKST B.MO                             2. Kacálková Kristýna   SKST DC

3. Zajíček Pavel            Sj. ÚL                                      3. Houdková Helena     SKST B.MO

    Tschakert Tomáš      TTC LT

Čt.: Seibert, Zajíček       Sj. ÚL

 

VV vyslovuje poděkování SKST B. Most za vzorné uspořádání přeboru.

 

Kvóty na M ČR pro Ústecký kraj 6+4 (Jablonec n.N. 18.3.-20.3.2016).

Nominace, ženy:   Kristýna Kacálková (SKST DC), kraj obsadí pouze 1 místo.

                 muži:   Václav Hruška, Jan Hrnčíř, Josef Hervert (TTC Litoměřice) ,Dominik Boháč (Kalich  

                              Litoměřice), Michal Malý (Baník Březenecká), Martin Hofmann (KST Most).

 

KP družstev žen, předseda STK osloví SKST Děčín, zda přihlásí družstvo. Zatím jen TTC Litvínov.

 

 

Přestupy schválené

Černý Jaroslav             ze Sj. Ústí n.L.              do TJ Trutnov-Poříčí     (s návratem)

 

 

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

4.BT dorostu, 23.01.2016  Děčín (20+3)

1. Malý Michal              B. Břez.

2. Mít Michal                 SKST TP

3. Vízner Jiří                 S. Žatec

4. Blažek Jan                TJ Krupka

 

KP dr. dorostu, 31.01.2016  Most (8+2)

Dorostenci:                                                     Dorostenky:

1. SKST Teplice                                               1. TTC Litvínov

2. TTC Litoměřice                                             2. SKST Děčín

3. SKST Děčín

 

 

 

MP, 31.01.2016  Litoměřice (13+2)

1. Vondráček Filip                    SKST B.MO

2. Brandtl Aleš                         S. Dobr.

3. Novák Ondřej                       SKST DC

4. Čmerda Ondřej                     TTC Litv.

 

 

5.BT SŽ, 06.02.2016     B. Břez. (24+3)

1. Mít Michal                 B. Břez.

2. Grubr Vojtěch           SKST DC

3. Stárek Adam            SKST DC

4. Pail Jáchym              B. Břez.

 

KP dr. SŽ, 07.02.2016   B. Břez. (7+3)

Starší žáci:                                                      Starší žákyně:

1. SKST Teplice                                               1. SKST Děčín

2. SKST Děčín                                                 2. TTC Litvínov

3. OÚ Blažim                                                   3. TJ Krupka

 

5.BT MŽ, 13.02.2016  Děčín (25 chlapců)

1. Stárek Adam            SKST DC

2. Kadlec Matěj            S. Dobr.

3. Vítů Václav               TJ Krupka

4. Jindrák Lukáš           Kam. Šenov

 

 

5.BT D, 14.02.2016  Březenecká (12+6)

1. Malý Michal              B. Břez.

2. Mít Michal                 SKST TP

3. Allertová Sára           SKP ÚL

4. Vízner Jiří                 S. Žatec

 

 

M ČR družstev SŽ a dorostu – Ostrava 05.-06.03.2016. Účast za ÚL kraj:

Dorostenci:       Sever Žatec    

Dorostenky:     TTC Litvínov

Starší žáci:       SKST Děčín

Starší žákyně:   TTC Litvínov

 

Další akce:

6. BT 27.02.2016 starší žactvo              Most

PON NŽ 28.02.2016                              Březenecká

6. BT 12.03.2016  mladší žactvo            Děčín  ?
6. BT 13.03.2016  dorost                      Děčín  ?

KP j. SŽ  19.03.2016                            Děčín

KP j. D    20.03.2016                            Litoměřice

KT SŽ     09.04.2016                             KST Kalich LT

KT D      10.04.2016                             KST Kalich LT

KT MŽ    10.04.2016                             KST Kalich LT

KP j. MŽ 23.04.2016                             B. Březenecká              (pův 25.03., změna-turnaj Linz)

KP dr. MŽ 21.05.2016 – reg. výběry

 

Mezinárodní turnaj mládeže v Rakousku (Linz), termín 25.-28.03.2016. VV souhlasí s účastí 6 mládežníků (výběr kraje). Nominace – Kacálková, Kadlec, Skokan, Stárek, Vondráček, Allertová. Vedoucí výpravy J. Novák. KSST uhradí účastníkům cestovné, částečně ubytování a startovné.  

 

Jelikož uvedení mládežníci nastupují v utkáních KP družstev dospělých, STK prověří, která utkání by bylo třeba odložit, či předehrát. Jedná se o reprezentaci kraje.

 

Krajské soustředění mládeže se bude konat opět v Žatci  v termínu 30.7. - 6.8.2016,  informace a přihlášky - ing J. Novák. Cena pro účastníka 3000,- Kč.

 

 

3. Zpráva TMK

 

Pokuty za rozhodčí a trenéry, bylo urgováno, termín prodloužen do 15.2.2016 Do tohoto termínu neuhradily oddíly: Slavoj Ústí n.L., SKP Ústí n.L., KST Most, B. Březenecká Chomutov, S. Dobroměřice. V případě S. Dobroměřice je třeba doložit potvrzení, že Aleš Brandtl působí jako rozhodčí pro tento oddíl.

 

Pokuta se zvyšuje na dvojnásobek, termín úhrady: 29.02.2016.

 

19.03.2016 při M ČR mužů a žen v Jablonci n.N. proběhne doškolení trenérů všech licencí.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuty za trenéry a rozhodčí – viz zpráva TMK.

Pokuta 200,- SKST Děčín – viz zpráva STK. Termín úhrady: 10.03.2016

 

Dotace od ČAST na provoz KCTM Ústí n.L. byla přislíbena v dubnu 2016.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.01.2016:  218.368,82 Kč.

Evidenční poplatky:  117.010,- Kč   (k 17.02.2016)        

 

 

5. Různé

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     čtvrtek  17.03.2016, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

                                          

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl