Z á p i s   č. 11-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 19.11.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Pavlík, Mgr. Šondová, Bc. Žielinský, Ing. Novák

Omluven:   Knebl

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže, výsledky zveřejněny na STIS. STK uděluje tyto pořádkové pokuty:

 100,-  Kč ST Kopisty, za pozdní zadání výsledků v KP 2.A (8. kolo), jedná se o druhý případ

1500,- Kč TJ Krupka D za nedostavení se k utkání do Libořic v KP 2.A. Pokuta byla snížena

                 na  polovinu, vzhledem k omluvě před utkáním

  100,-. Kč S. Terezín, za nezadání výsledku utkání KP 2.C S. Terezín –  SK Štětí B

  100,-  Kč SKST B. Most B, za pozdní zadání výsledku utkání v divizi

  100,-  Kč SKP ÚL, za nesehrání  utkání v KP 2.C mezi družstvy C a D v termínu

Poslední tři pokuty byly uhrazeny na dnešní schůzi.

 

Přihlášky do divize (KP) družstev žen, termín 30.11.2015, zatím se nikdo nepřihlásil.

 

KP jedn. mužů a žen 30.01.2016 Most, kvóty na příští schůzi.

M ČR mužů a žen 18.-20.03.2016 v Jablonci n.N.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

3.. BT SŽ, 07.11.2015  B. Meziboří (29+6)

1. Karbula Filip             S. Žatec

2. Grubr Vojtěch           SKST DC

3. Nováková Martina     HK

4. Skokan Viktor           TTC LT

 

3. BT MŽ, 14.11.2015 Březenecká (23+2)

1. Fencl Jakub              TTC Litvínov

2. Keller Filip                S. Žatec

3. Kadlec Matěj            Dobroměřice

4. Vítů Václav               TJ Krupka

 

3. BT D, 17.11.2015  H. Děčín (33+6)

1. Mít Michal                 SKST TP

2. Malý Michal              B. Břez.

3. Vízner Jiří                 S. Žatec

4. Urbánek Dominik      S. Žatec

 

 

Další akce:

28.11.2015  PON SŽ   Děčín

19.12.2015  PON D     Litoměřice

20.12.2015  PON MŽ   Březenecká

03.01.2016  4. BT MŽ

09.01.2016  4. BT SŽ

23.01.2016  4. BT D

31.01.2016  KP dr. D   Most

 

Nejbližší ŽT ČR:  05.12.2015        Havířov

                           19.12.2015       Chrudim

                           20.12.2015     D     Chrudim

 

3. Zpráva TMK

 

Návrh na případné pokuty za rozhodčí a trenéry, bude vyhotoven až po doškolení trenérů všech licencí, které proběhne 5.12.2015 v Praze (Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, 14-18 hod.). Bližší informace na stránkách ČAST.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuty za mládež 2014-15: stále chybí TJ Klášterec n.O. Původní pokuta 1000,- Kč již byla navýšena o 50 %, sekretář bude kontaktovat další funkcionáře.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 31.10.2015:  229.717,11 Kč.

Evidenční poplatky:  115.410,- Kč   (k 19.11.2015)        

 

VV ČAST dne 10.11.2015 schválil dotaci pro KCTM ÚL kraje na 2.pololetí 2015 ve výši 30.000,- Kč.

 

5. Různé

 

Členská základna k 16.11.2015 (porovnání s r. 2014)

 

Poř.

RSST

počet členů  2014

počet členů 2015

počet oddílů 2014

počet oddílů 2015

1

Litoměřice

287

274

13

13

2

Louny

263

265

19

19

3

Chomutov

201

192

8

8

4

Ústí n.L.

200

178

8

8

5

Most

191

190

8

8

6

Teplice

180

182

11

11

7

Děčín

165

162

8

7

 

celkem

1487

1443

75

74

 

Oproti stavu v minulém měsíci došlo k navýšení, hlavně díky doplnění 2 oddílů z okresu Děčín.

 

28.11.2015 – porada předsedů KSST v Praze, účast Petr Pavlík.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     čtvrtek  17.12.2015, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl