Z á p i s   č. 10-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 29.10.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Pavlík, Mgr. Šondová, Bc. Žielinský, Ing. Novák, Knebl

Za RSST Děčín:  předseda svazu Ing. Z. Meidl

 

Na dnešní jednání byli pozváni předsedové RSST, zúčastnil  se pouze předseda RSST Děčín. Ostatní se nedostavili, aniž by se omluvili.

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže  – odehráno 5 kol Divize a KP II. a 6 kol KP I. Výsledky na STIS.

 

Český pohár – do II. stupně postoupila družstva TJ Krupka A, SKST B. Most B.

 

STK uděluje pokutu 3000,- Kč družstvu SK Štětí A za nedostavení se  k utkání 3. kola ČP do  Libědic

dne 19.9.2015. Utkání skončilo kontumačním výsledkem 10:0 ve prospěch domácího družstva KST Libědice A. Výše pokuty se stanovuje v souladu s Rozpisem ČP. Pokutu uhradí družstvo SK Štětí na účet KSSTÚK v termínu do 15.11.2015.

 

Přihlášky do divize (KP) družstev žen, termín 30.11.2015.

 

Odložení utkání v KP I. třídy – jelikož v termínu KP I. 28.11.2015 se koná PON st. žactva, STK odkládá utkání TTC Litoměřice C – TJ Krupka B a S. Filipov A – S. Žatec B s tím, že je nutno je po dohodě družstev sehrát do konce 1. poloviny soutěže. Důvodem je skutečnost, že turnaje PON se účastní hráči družstev Sever Žatec B a TTC Litoměřice C. Bližší podmínky zašle příslušným družstvům předseda STK.

 

Přestupy schválené:

 

Hybler Martin                z SKP ÚL         do Sj. ÚL

Zajíček Pavel                z S. Lenešice    do Sj. ÚL

Kail Roman                  z OÚ Libořice    do S. Přezletice

 

Střídavé starty schválené:

 

Marinič Vojtěch             z KST Most      do OÚ Výškov

 

2. Zpráva komise mládeže

 

1. BT SŽ, 26.09.2015  Litoměřice (KST Kalich) (33+6)

1. Karbula Filip             S. Žatec

2. Skokan Viktor           TTC LT

3. Grubr Vojtěch           SKST DC

4. Nováková Martina     HK

 

1. BT D, 28.09.2015 Most (30+7)

1. Mít Michal                 SKST TP

2. Allertová Sára           SKP ÚL

3. Vízner Jiří                 S. Žatec

4. Grubr Vojtěch           SKST DC

 

1. MP, 11.10.2015 Kopisty (18+4)

1. Vondráček Filip        H. Jiřetín

2. Žitný David               S. Žatec

3. Vítů Václav               TJ Krupka

4. Brandtl Aleš              Dobroměřice

 

 

2. BT MŽ, 17.10.2015  H. Jiřetín (25+3)

1. Kadlec Matěj            Dobroměřice

2. Stárek Adam            SKST DC

3. Fencl Jakub              TTC Litvínov

4. Keller Filip                S. Žatec

 

2. BT SŽ, 24.10.2015  Děčín (38+11)

1. Karbula Filip             S. Žatec

2. Mít Michal                 SKST TP

3. Stárek Adam            SKST DC

4. Skokan Viktor           TTC LT

 

 

2. BT D, 28.10.2015  Litoměřice (28+5)

1. Hervert Josef                       TTC LT

2. Allertová Sára           SKP ÚL

3.Vízner Jiří                  S. Žatec

4. Malý Michal              B. Břez.

 

Další akce:

 

07.11.2015    3. BT SŽ, B. Meziboří

14.11.2015    3. BT MŽ, B. Březenecká

17.11.2015  3. BT D,   SKST Děčín

28.11.2015  PON SŽ,  SKST Děčín

 

V termínu 26.-27.09.2015 se v Liberci uskutečnil tréninkový kemp mládeže v rámci projektu ČAST Hledáme budoucí olympioniky, pro regionální výběry krajů ÚL a LB.

 

 

3. Zpráva TMK

 

 Návrh na pokuty za rozhodčí a trenéry, úkol trvá.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuty za mládež 2014-15: chybí 1000,- Kč od TJ Klášterec n.O., na urgenci nereagoval.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 30.09.2015:  260.427,01 Kč.

Evidenční poplatky:  115.410,- Kč   (k 29.10.2015)        

 

 

5. Různé

 

Členská základna k 28.10.2015 (porovnání s r. 2014)…

 

Poř.

RSST

počet členů  2014

počet členů 2015

počet oddílů 2014

počet oddílů 2015

1

Litoměřice

287

270

13

13

2

Louny

263

263

19

19

3

Chomutov

201

191

8

8

4

Ústí n.L.

200

178

8

8

5

Most

191

188

8

8

6

Teplice

180

182

11

11

7

Děčín

165

134

8

5

 

celkem

1487

1406

75

72

 

V rámci RSST Děčín nemají zaplaceno (nebo nejsou v registru) – Malá Veleň, Slavoj Děčín, SKST Č. Kamenice (přechod do Markvartic ?), zjistí předseda RSST Z. Meidl.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     čtvrtek  19.11.2015, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl