Z á p i s   č. 5-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 19.05.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Knebl, Pavlík, Mgr. Šondová, Bc.Žielinský

Omluven:    Ing. Novák

 

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů

 

Finále Play-off  divize:              TTC Roudnice n.. A – TJ Krupka A  5:9, 2:9

Vítěz postupuje do 3. ligy.

 

Kvalifikace o 2. ligu žen – Chrudim, 23.-24.04.2016, družstvo SKST Děčín B obsadilo 2. místo (za TTC Brandýs n.L. ) a postupuje do 2. ligy.

 

Byl vydán krajský žebříčku mužů za sezónu 2015-2016. Návrh krajského žebříčku žen připravil předseda STK, po případných připomínkách bude schválen a vydán.

 

Přihlášky do krajských soutěží družstev – pokyny zaslal vedoucí soutěží. Uzávěrka přihlášek: 13.06.2016.

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček, žádost na STK.

Lev Lukáš         TTC Litoměřice             7.N       (návrat ze zahraničí)

 

 

2. Zpráva komise mládežeKP MŽ, 24.04.2016       B. Březenecká Chomutov (22+4)

1. Kadlec Matěj            S. Dobr.                       1. Dosedělová Michaela           B. Břez.

2. Stárek Adam            SKST DC                     2. Brandtlová Sára                    S. Dobr.

3. Vítů Václav               TJ Krupka                    3. Mašková Eliška                    SKST Most

1. Stárek, Kadlec

 

 

KP dr. MŽ   14.05.2016 – (reg. výběry),  Žatec      

1. Louny – Sever Žatec

2. Děčín – SKST Děčín

3. Most A – SKST B. Most A + Sokol. Horní Jiřetín

 

 

KP j. NŽ      15.05.2016  Děčín (21+3)

1. Vondráček Filip        SKST B. Most              1. Dosedělová Michaela           B. Břez.

2. Žitný David               S. Žatec                       2. Bervídová Lenka                   TTC Litv.

3. Piskáček Ondřej       S. H. Jiřetín                  3. Petržílková Eliška                 TTC LT

1. Vondráček, Vítů        Most, Krupka

 

Soustředění mládeže HBO se uskutečnilo v termínu 30.04.-01.05.2016 v Děčíně.

 

Krajské soustředění mládeže Žatec,  30.7. - 6.8.2016, přihlášeno 21 dětí. Cena pro účastníka 3000,- Kč. Peníze zasílat na účet kraje, tj. 203755243/0600, až od 1.6.2016.

V ceně je pitný režim a plná penze, nocleh, pronájem sportovišť, návštěva koupaliště.

POZOR!!  Nutno vzít spacák popř. vlastní deku. Polštář a prostěradlo nebrat, je zajištěno. Veškeré informace na tel.:  728 525 763 – Novák Jiří. Nástup 30.7. v 10:00 hodin. Ukončení 6.8. po odehrání závěrečného turnaje – kolem 14. hodiny.

 

M ČR dorostu Čeladná 30.4.-1.5.2016 – Tomáš Polanský získal 3 zlaté medaile. Velká gratulace jemu i oddílu Sj. Severotuk Ústí n.L.

 

M ČR MŽ se koná v Praze, 21.-22.5.2016.

 

 

3. Zpráva TMK

 

Školení a doškolení trenérů licence C se uskutečnilo 30.04.2016 v Děčíně při akci HBO. Školení bude pokračovat v září druhým dnem opět v Děčíně, termín bude účastníkům sdělen.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

VV rozhodl, že v souladu s rozpočtem, bude obdobně jako v minulých letech všem RSST zaslána dotace z prostředků krajského svazu. Bude rozdělena částka ve výši 30.000,- Kč a to na základě členské základny za období 2015-16.

 

RSST

počet členů

částka

Děčín

169

3.440

Chomutov

199

4.050

Litoměřice

275

5.597

Louny

266

5.414

Most

203

4.132

Teplice

183

3.724

Ústí nad Labem

179

3.643

Celkem

1474

30.000,-

 

VV doporučuje okresním svazům použít prostředky na mládež.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 30.04.2016:  101.795,93 Kč.

 

VV ČAST na své schůzi dne 4.5.2016 schválil dotace pro KSST na rok 2016. Náš svaz obdrží po uzavření smlouvy celkovou částku 69.000,- Kč. Z toho je 30.000,- určeno na administrativní výdaje a 39.000,- na základě členské základny pro výdaje dle účelového určení.

 

5. Různé

 

Konference KSSTÚK,z.s. se uskuteční dne 21.06.2016 v Litoměřicích. Zahájení v 17:00 hodin. Pozvánky budou rozeslány. Znovu připomínáme, že se jedná o konferenci volební, to znamená, že bude volen nový výkonný výbor a kontrolní komise na příští 4 roky. Návrhy na kandidáty je třeba zaslat do 31.5.2016, aby mohla být sestavena kandidátka.

 

Novým předsedou RSST Most byl zvolen Milan Knebl.

 

VV vyzývá RSST Děčín, aby od následující sezóny zajistil zveřejňování výsledků okresních soutěží na STIS.

 

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:    čtvrtek 16.06.2016, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

                                          

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl