Z á p i s

 

z Konference Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s., konané dne 21.6.2016 v Litoměřicích

 

Přítomni:  Meidl Zdeněk, Starý Ladislav, Vaníček Pavel, Nedoma Jiří, Čejka Vratislav, Štěpánek Ivan,

                Zálewský František, Skokan Jiří, Samek Jindřich, Brožek Miroslav, Tauš Jiří, Freimann

                Karel, Bláha Radek, Traspe Jan, Karásek Jiří, Seibert Karel, Hrádek Antonín, Čtvrtečka

                Petr, Mrázek Michal, Lehký Milan, Sojka Theodor, Jurista Josef, Vukliševič Zdeněk,

                Větrovský Milan, Kabourek Jiří, Koutský Jaroslav, Káninský Jaroslav, Jonáš Stanislav,

                Zajíček Vladimír, Šondová Karina, Kincl Vlastimil, Knebl Milan, Pavlík Petr, Žielinský Tomáš,

                Novák Jiří, Sekyra Jiří, Čenkovič Jaroslav, Vaniš Marek, Novotný Radim.

                Za ČAST:  Jiří Veselka, omluven

 

 1. Zahájení provedl předseda  svazu p. Zajíček. Přivítal přítomné, nechal schválit program, jednací řád a dal zvolit pracovní předsednictvo ve složení Vladimír Zajíček – předseda, Karina Šondová, Vlastimil Kincl – členové.
 2. Do jednotlivých komisí byli navrženi a zvoleni:

mandátová komise - Ing. Štěpánek Ivan – předseda, Kabourek Jiří, Vaníček Pavel – členové,

návrhová komise - Ing. Hrádek Antonín – předseda, Ing. Karásek Jiří, Seibert Karel – členové,

volební komise - Ing. Meidl Zdeněk – předseda, Zálevský František, Freimann Karel – členové.

 1. Zprávu o činnosti svazu za uplynulé období přednesl předseda Vladimír Zajíček.
 2. Předseda STK Petr Pavlík zhodnotil mistrovské soutěže družstev dospělých, Český pohár a krajské přebory jednotlivců. Zároveň informoval o hodnocení soutěží jednotlivými oddíly.
 3. Zprávu komise mládeže přednesl její předseda Milan Knebl.
 4. Mgr. Jiří Sekyra informoval o kontrole vedení účetnictví svazu za období 06/2015 – 05/2016.
 5. Hospodář svazu pan Kincl vypracoval zprávu o hospodaření za období 2015-16 a návrh rozpočtu na období 2016-17. Tento materiál byl poskytnut všem delegátům v písemné podobě.
 6. Zpráva mandátové komise: z 54  pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 35  delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 64,8%, konference je schopná přijímat usnesení.
 7. Přestávka, večeře.
 8. Volby do VV a KK – zvolen: Zajíček Vladimír,  Šondová Karina, Kincl Vlastimil,  Pavlík Petr,  Žielinský Tomáš, Novák Jiří, Starý Ladislav.  Dále pak kontrolní komise ve složení Sekyra Jiří, Špička Zbyněk, Vaníček Pavel.
 9. Jako delegát na konferenci ČAST v roce 2017 byl zvoleni Vladimír Zajíček.
 10. Předání pohárů  krajským přeborníkům družstev dospělých (vítězům divize) – muži TJ Krupka, ženy SKST Děčín B. Dále pak předání dárkového koše Milanu Kneblovi u příležitosti ukončení jeho působení ve výkonném výboru. Konečně pak předání knihy Jaroslavu Čenkovičovi - dlouholetému funkcionáři a hráči oddílu SK Štětí, jakožto i členu kontrolní komise krajského svazu.
 11. Diskuse

 

- byl diskutován návrh na zrušení play-off v divizi mužů. V hodnocení se vyslovilo 10 oddílů pro

  zachování. Hlasování – play-off zachovat s tím, že bližší podmínky ( počet odehraných zápasů)

  určí STK. 34 delegátů  pro, 2 proti, 3 se zdrželi.

 

- start žen v soutěžích družstev mužů – neomezeně, stejně jako v uplynulé sezóně.

 

- otázka právní subjektivity oddílů a RSST a problémy vyřizování žádostí o změnu názvu spolku

  (zapsaný spolek) u Krajského soudu v Ústí n.L. Oddíly by uvítaly návod jak postupovat.

 

- přihlášky do soutěží, startovné, rozdělení družstev do skupin KP II. - informace vedoucího

  soutěží Tomáše Žielinského. Evidenční seznamy, termín15.7.2016.

 

- návrh, aby byly napříště předány poháry i vítězným družstvům KP I. a všech tří skupin KP II.

  (Karel Freimann).  Konference schvaluje.

 

 

Návrhy z diskuse, které delegáti schválili, jsou zapracovány v usnesení, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

14. Návrh na usnesení přednesl Ing. Antonín Hrádek. Delegáti schválili.

 

15. Závěr provedl předseda svazu pan Vladimír Zajíček.

 

 

 

 

Zapsal:   Vlastimil Kincl