Z á p i s   č. 1-2016

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 21.01.2016 v Ústí n. L.

 

 

Přítomni:    Zajíček, Kincl, Pavlík, Ing. Novák, Knebl, Bc.Žielinský,

                  Brožek, Ing. Starý, Samek

Omluveni:  Mgr. Šondová, Stárek

 

Informace o změně názvu svazu

 

Nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014 zrušil všechna občanská sdružení, která byla automaticky transformována na spolky. K 1.1.2016 je pak povinnost změnit název spolku a tuto změnu spolu s dalšími povinnými údaji zapsat do spolkového rejstříku u příslušného Krajského soudu. Náš svaz tuto povinnost splnil a k datu 19.12.2015 je zapsán jako:

Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje, z.s. (KSSTÚK, z.s.).

Zkratka z.s. znamená zapsaný spolek. Změna musí být provedena ve stanovách (již splněno) a v ostatních vnitřních dokumentech.

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů, zahájena druhá polovina.

 

KP jedn. mužů a žen 30.01.2016 Most, propozice již byly rozeslány.

Kvóty na M ČR pro Ústecký kraj 6+4 (Jablonec n.N. 18.3.-20.3.2016).

 

Předseda STK vypracoval návrh koeficientů mezi ligovými a krajskými soutěžemi, pro sestavení krajského žebříčku mužů 2015-16:

 

KP II.         KP I.          Divize           3. liga            2. liga            1. liga             EL

         30             25                25                  30                 30                 60

Minimální počet zápasů pro zařazení do žebříčku – 15 zápasů v divizi, 18 zápasů v KP I. a 24 zápasů v KP II.

VV souhlasí a koeficienty schvaluje.

 

Přestupy schválené

Kovář Jan                                  z Chemička Ústí n.L.            do  Sj. Severotuk Ústí n.L.

Fencl Pavel                               z S. Lenešice                       do  S. Dobroměřice

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

 

Zahrádka David -  Sn. Varnsdorf, 71.-80.N  (přestup z oddílu Slavoj Praha).

 

Vladimír Zajíček navštívil jako komisař utkání KP I. třídy S. Filipov - Chemička Ústí n.L., dne 9.1.2016. Utkání proběhlo regulérně, nebyly shledány závady.

 

2. Zpráva komise mládeže

 

PON dorostu, 19.12.2015  Litoměřice (12+8)

1. Hervert Josef             TTC LT                                      1. Allertová Sára            SKP ÚL

2. Karbula Filip              S. Žatec                                    2. Chuchlová Jana            TTC LT

3. Mít Michal                 SKST TP                               3. Žáčková Zdeňka            TTC Litv.

 

MP, 19.12.2015  Most (17+2)

1. Vondráček Filip      SKST B. Most

2. Čmerda Ondřej  TTC Litv.

3. Brandtl Aleš              S. Dobr.

 

PON MŽ, 20.12.2015            Březenecká (12+5)

1. Skokan Viktor   TTC LT                                      1. Kacálková Kristýna            SKST DC

2. Stárek Adam             SKST DC                               2. Dosedělová Mich.    B. Břez.

3. Fencl Jakub              TTC Litv.                              3. Brandtlová Sára            S. Dobr.

 

4.BT MŽ, 03.01.2016  Březenacká (21+3)

1. Skokan Viktor   TTC LT

2. Kacálková Kristýna            SKST DC

3. Kadlec Matěj             S. Dobr.

4. Stárek Adam             SKST DC

 

4.BT SŽ, 09.01.2016              Most (22+5)

1. Mít Michal                 SKST TP

2. Grubr Vojtěch            SKST DC

3. Stárek Adam             SKST DC

4. Zámek Vladimír            OÚ Blažim

 

Další akce:

23.01.2016  4. BT D     Děčín

31.01.2016  KP dr. D     Most

31.01.2016  MP              Litoměřice

07.02.2016  KP dr. SŽ            Březenecká

 

Dnešní schůze je společná se členy komise mládeže. Ve schváleném materiálu Organizace soutěží mládeže pro období 2015-16 je uvedeno, že KP jednotlivců budou hrát společně chlapci i děvčata. Přítomní členové se na dnešním zasedání dohodli na změně, t.j. návrat k dřívějšímu systému,  hrát KP jednotlivců ve všech kategoriích odděleně, chlapci i dívky zvlášť.  Počet chlapců ve všech kategoriích 24, dívky neomezeně.

Do průběžného pořadí žebříčku se bude započítávat  jako samostatná akce  turnaj chlapců a turnaj dívek s hodnotou 3.

 

Na základě žádostí a následné diskuse bylo rozhodnuto o změně termínu pro 5. a 6. BT turnaj dorostu a mladšího žactva.

 

5. BT 13.2.2016  místo  dorostu bude mladší žactvo !

5 .BT 14.2.2016  místo mladšího žactva bude dorost !
6. BT 12.3.2016  místo  dorostu bude mladší žactvo !
6. BT 13.3.2016  místo mladšího žactva bude dorost !

 

VV souhlasí se všemi změnami.

 

Soustředění mládeže HBO se uskuteční v termínu 07.-08.05.2016 v Děčíně, společně s LB krajem. Cena ubytování 260,- Kč/os.

 

Mezinárodní turnaj mládeže v Rakousku (Linz), termín o velikonocích 2016. VV souhlasí s účastí 5 mládežníků (výběr kraje). Nominace – Kacálková, Kadlec, Skokan, Stárek, Vondráček. Vedoucí výpravy J. Novák. KSST uhradí účastníkům cestovné, ubytování a startovné. Omluva – v minulém zápisu byla chybně uvedena Nováková.

 

 

Krajské soustředění mládeže se bude konat opět v Žatci  v termínu 30.7. - 6.8.2016,  informace a přihlášky - ing J. Novák.

 

Letní olympiáda mládeže 2017 bude v Brně. Zařazen je i stolní tenis, soutěže budou probíhat 3 dny (navíc se bude hrát i soutěž družstev). Kategorie – SŽ 2002-2003, MŽ 2004-2005. Bližší informace budou vydány.

 

 

 

 

3. Zpráva TMK

 

Návrh na  pokuty za rozhodčí a trenéry zpracoval Jiří Novák.

Přehled pokut byl v příloze č.2 minulého zápisu, T: 15.01.2016

Pokutu uhradilo pouze 7 oddílů. Bude urgováno,  termín prodloužen do 15.2.2016, potom zvýšení o 100 %.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuty: ST Kopisty 100,- Kč -  uhrazeno

Pokuty za trenéry a rozhodčí – viz zpráva TMK.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK,z.s. k 31.12.2015:  225.123,81 Kč.

Evidenční poplatky:  115.810,- Kč   (k 21.01.2016)  

 

Byla vydána směrnice č.1/2016 o poskytování cestovních náhrad v rámci ČAST. VV rozhodl, že výše stravného členům na území ČR bude platná i pro KSSTÚK,z.s., tj. 5-12 hodin  70,- Kč, 12-18 hodin 106,- Kč a více než 18 hodin 166,- Kč.            

 

5. Různé

 

Konference ČAST se bude konat dne 3.4.2016 od 10:30 hod. v sídle asociace v Praze na Strahově.

Kvóta pro ÚL kraj 1 delegát, účast - předseda svazu V. Zajíček.

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     čtvrtek  18.02.2016, od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.

                                           

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl