Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

 

                                                                   v y p i s u j e

              Přebor Ústeckého kraje ve stolním tenisu mužů a žen na rok 2016

 

A/ Všeobecná ustanovení

 

   1. Pořadatel:                                     z rozhodnutí  KSSTÚK pověřen uspořádáním přeboru

                                                           SKST Baník Most

 

   2. Datum:                                        30. ledna  2016

 

   3. Místo:                                          Most – Sportovní hala

 

   4. Ředitelství soutěže:                     

       ředitel:                                         Milan Ublanič

       vrchní rozhodčí:                          Vladimír Zajíček

       zást. vrch. rozhodčího:                Milan Knebl

       organizační pracovníci:               zajistí pořadatel

       zdravotník:                                                         

 

5.   Přihlášky:                                                jmenovité přihlášky  zašlou okresní svazy nejpozději    

do 27.1.2016 na adresu vrchního rozhodčího, stačí

                                                   e-mailem – vladimirzajicek@tiscali.cz.

 

                                                           Pokud okresy nenaplní přidělené kvóty, musí tuto skuteč-                                                   nost oznámit pořadateli do 27.1.2016.                                                         

 

6. Losování:                                                provede vrchní rozhodčí před zahájením přeboru, podle

                                                            platných žebříčků za sezónu 2014/2015.

 

    7. Stravování:                                 možnost občerstvení v areálu haly                                        

    8. Úhrada nákladů:                         KSST hradí náklady na technicko-organ. uspořádání

                                                           přeboru dle přijatých pravidel

B/ Technická a ostatní ustanovení

     

      9. Předpis:                                   hraje se podle Pravidel stolního tenisu a podle Soutěžního

                                                          řádu vč. dodatků a podle ustanovení tohoto rozpisu.

                                                          Míčky dodá pořadatel.

 

    10. Soutěžní disciplíny:                     I.       dvouhra mužů

                                                             II.      čtyřhra  mužů

                                                            III.      dvouhra žen

IV.              čtyřhra žen

                                  

    11. Podmínky účasti:                                  přeboru se mohou zúčastnit pouze závodníci a závodnice,

                                                           kteří byli nominováni jednotlivými okresními svazy.

                       

                                  

                                                                                                                     

Kvóty pro jednotlivé okresy:

 

okres                                  muži                      náhr.               

Děčín                                      3                      2.                    

Chomutov                               5                                             

Louny                                     2                                                         

Litoměřice                               8                                             

Most                                       3                     1.,5.                            

Teplice                                                1                                 

Ústí n.L.                                10                     3.,4.            

celkem                                  32                     5                   kvóty pro ženy nejsou stanoveny                                                                    

                                                                                                           

    12. Systém soutěže:                            muži            -           8 sk. po 4 úč., první 2 ze skupin postup,

                                                                                  dále pak  vyluč. systémem.

                                                           ženy    -           bude zvolen dle počtu účastnic.                                 

                                                                                   Přednostně se třídí dle okresů.           

                                                           čtyřhry            -           vylučovací systém

                                                           Hraje se na tři vítězné sady z pěti.

                                                          

    13. Časový pořad:                          8:00 – 8:45 hod.           prezentace

                                                           8:50 hod.                       slavn. nástup

                                                           9:00 hod.                       zahájení soutěží       

 

    14. Rozhodčí:                                 rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí

 

    15. Titul a ceny:                             vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Přeborník

                                                           Ústeckého kraje ve stolním tenisu pro rok 2016.“

                                                           Vítězové obdrží diplomy a dále peněžité ceny:

                                                           Muži:  1.místo 1000,-, 2.místo 600,-, 3.místa 400,- Kč

                                                           Ženy:  1.místo   600,-, 2.místo 400,-, 3.místa 200,- Kč

                                              

 

    16. Přeborníci 2015:                                   Seibert Jakub                           Sj. Sev. ÚL

                                                           Seibert, Karásek                      Sj. Sev. ÚL

                                                           Allertová Sára                         SKP ÚL

                                                                                                         

17. Nominace na P-ČR:

           

Na P-ČR se kvalifikují jednak závodníci s přímou účastí dle kritérií ČAST a dále závodníci

nominovaní  KSST na základě výsledků krajských přeborů a  umístění na krajském žebříčku, dle kvóty pro Ústecký kraj.

                                                          

V Ústí n.L., 18.12.2015

 

Za  Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

 

 

Vladimír Zajíček                                  Petr Pavlík                                    Vlastimil  Kincl

      předseda                                    předseda  STK                                       sekretář