Z á p i s   č. 06-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 23.06.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Pavlík, Novák, Šondová, Knebl, Žielinský

 

1.  Zpráva STK

 

Termín přihlášek do krajských soutěží: 30.06.2015. Informace o způsobu přihlašování rozeslal oddílům T. Žielinský vč. podmínek a práva účasti.

 

Převody soutěží

Slavoj Sev. Ustí n.L E na TTC Litoměřice C, poplatek 1000,- Kč uhrazen.

SKST Č. Kamenice na GPD Benešov n.Pl., poplatek 1000,- Kč uhrazen

 

Přestupy schválené

Čáp Milan                  z SKST Děčín                 do SKST Teplice

Ságlová Miroslava     z TTC Litoměřice do SK Dobré       (přestup po návratu ze zahraničí)

 

Návrat po přestupu s návratem

Polanský Jan    ze  Sj. Ústí n.L. do SKST Děčín

 

Schválena a rozeslána Směrnice KSSTÚK č. 1/2015 - Rozdělení družstev stejné soutěžní třídy do jednotlivých skupin, určení hracích termínů skupiny.

 

Krajský žebříček žen předložil předseda STK, po doplnění schválen.

 

Losování krajských soutěží družstev mužů bude provedeno na příští schůzi, tj. 24.7.2015.

Ligové soutěže budou losovány 18.7.2015.

 

2. Zpráva komise mládeže

 

KP j. NŽ, 06.06.2015  B.Březenecká Chomutov

 

1. Skokan Viktor           TTC LT                         1. Kacálková Kristýna               SKST DC

2. Kadlec Matěj             S. Dobroměřice                        2. Dosedělová Michaela           B. Břez.

3. Žitný David               S. Žatec                       3. Pešťáková                           SKST DC        

 

1. Skokan, Kadlec                                            1. Kacálková, Pešťáková

 

Schůzka KM proběhla dne 6.6.2015 v Chomutově. Zápis zaslán členům VV, současně vypracován materiál  Návrh organizace soutěží mládeže 2015-16 k připomínkám. Materiál bude schválen na příští schůzi VV.

 

Soustředění mládeže Žatec  1.8.-8.8.2015, přihlášeno je 20 zájemců, platby již jsou zasílány na účet kraje.

 

3. Zpráva TMK

 

Zpráva TMK pro konferenci bude přesunuta do diskuze, na pozvánce je uvedena jako bod programu.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuty:

200,- Kč  SKST B. Most B  - uhrazeno.

 

Sj. Severotuk Ústí n.L. D  za nedostavení se k utkání divize do Litvínova, pokuta dosud neuhrazena, prověří předseda STK.

 

Byla uzavřena smlouva s ČAST o poskytnutí dotace na provoz KCTM, při oddílu Slavoj Severotuk Ústí n.L. Částka 30.000,- Kč došla dne 9.6.2015 na účet krajského svazu.

 

Obdobně jako v minulých letech schválil VV dotace pro RSST. Rozdělení bylo provedeno  na základě členské základny v sout. období 2014-2015:

 

RSST

počet členů

dotace

Děčín

165

3.331

Chomutov

201

4.058

Litoměřice

286

5.774

Louny

263

5.310

Most

192

3.876

Teplice

178

3.593

Ústí nad Labem

201

4.058

Celkem

1486

30.000

 

Uvedené částky byly již zaslány.

 

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 31.05.2015:    62.281,24   

 

 

5. Různé

 

Volební konference ČAST se uskutečnila 7.6.2015 v Praze na Strahově. Zúčastnil se předseda svazu Vladimír Zajíček, podal informaci. Podrobnosti na stránkách ČAST.

 

 

Konference KSSTÚK:               30.06.2015 od 17:30 hodin v Litoměřicích, pozvánky rozeslány

 

Příští schůze VV KSSTÚK:        24.07. 2015, od 16:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl