Z á p i s   č. 10-2014

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 21.10.2014 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Šondová Mgr, Pavlík, Žielinský Bc., Novák Ing.,

Omluveni:  Knebl

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů - odehrána první 3 kola.Vedoucí soutěží vydal Zpravodaj krajských soutěží č. 3/2014-15.

Evidence žlutých karet – jejich udělení bude zveřejňováno ve Zpravodaji STK. Pokud bude v zápisu o utkání nějaká připomínka nebo poznámka (udělení ŽK, atd.) je nutno jej poslat vedoucímu soutěží, buď neskenovaný nebo originál.

Problémy s fungováním STIS – připomínky připraví Tomáš Žielinský a budou odeslány za KSSTÚK.

 

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

 

Novák Jaroslav            TTC Roudnice         161.-180. N

Janoštík Petr                TTC Litoměřice                11. N

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Výsledky BT:

 

1. BT D  Litoměřice  28.09.2014  (26)

1. Hervert Josef                       TTC LT

2. Březovský Petr         TTC LT

3. Malý Michal              B. Břez.

4. Štěpnička Michal      S. Žatec

 

3. MP   Krupka  04.10.2014  (19)

 

1. Skokan Viktor           TTC LT

2. Kacálková Kristýna   SKST DC

3. Žitný David               S. Žatec

4. Kadlec Matěj            S. Dobroměřice

 

2. BT MŽ,  Krupka  19.10.2014  (45)

1. Kopecký Filip                       TTC LT

2. Grubr Vojtěch           SKST DC

3. Skokan Viktor           TTC LT

4. Stárek Adam            SKST DC

 

Připomínky – rozhodčí v Krupce použil šestičlenné skupiny, není možné, turnaj trvá dlouho. Je třeba, aby pořadatelé dodržovali přijatá pravidla.

 

V Krupce hráli 2 závodníci z LB kraje. Problém zda pořádat BT jako otevřené nebo uzavřené pouze pro ÚL kraj, rozhodnutí je v kompetenci KM.

 

 

Nejbližší akce mládeže:

 

25.10.2014        2. BT SŽ           B. Březenecká

28.10.2014        2. BT D            B. Březenecká

02.11.2014        3. BT MŽ          Litoměřice

08.11.2014        3. BT SŽ           Litoměřice

17.11.2014        3. BT D            B. Březenecká

07.12.2014        PON SŽ           Litoměřice

14.12.2014        PON MŽ           B. Březenecká

21.12.2014        PON D             Litoměřice

 

Projekt Hledáme budoucí olympioniky, pro nejmladší žactvo 7-9 let. Předseda KM ČAST Martin Linert zaslal návrh propozic pro regionální výběr - Liberecký a Ústecký kraj, termín 15.-16.11.2014. ČAST hradí trenéry a nájem prostor, ostatní náklady hradí KSST. Předseda KM Milan Knebl navrhuje účast těchto žáků: Žitný S. Žatec, Čmerda TTC Litvínov, Mašek SKP Ústí, Pech H. Jiřetín, Hegembart Blažim a Nechyba Slavoj UL, všichni 2005 a mladší. Dívky nemáme.

Předseda svazu jednal s Pavlem Steffkem (trenérem ČAST pro talentovanou mládež), navrhuje ročníky 2002, 2003, 2004 a uspořádání pouze v ÚL kraji, např. v Žatci či v Děčíně. Pokud by byla akce v Liberci, pro některé účastníky by to znamenalo velkou dojezdovou vzdálenost.

 

Pokuty za mládež 2013-14, chybí SIAD Bílina. Oddíl nereaguje na urgence, bude řešeno s RSST Teplice.

 

 

3. Zpráva TMK

 

Školení a doškolení trenérů lic. C, návrh připraví M. Knebl, úkol trvá.

 

4. Zpráva o hospodaření

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 30.09.2014:    263.461,74  

                                              

Evidenční poplatky od oddílů:  103.040,- Kč

                                               

 

5. Různé

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:        18.11. 2014  od 17:00 hodin v Ústí n.L.  

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl