Z á p i s   č. 05-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 19.05.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Pavlík, Novák, Šondová

Omluven:  Knebl, Žielinský

 

1.  Zpráva STK

 

Play Off divize (finále)

TTC Litoměřice B -  Slavoj Ústí n.L. D    9:2

Slavoj Ústí n/L D  -  TTC Litoměřice B    4:9

 

TTC Litoměřice B je vítězem divize a má právo postupu do 3. ligy.

 

Kvalifikace o postup do 2. ligy žen, skupina B Teplicích, SKP Ústí n.L. B obsadilo 1. místo a postupuje do 2. ligy.

 

VV projednal návrh směrnice o rozdělení družstev stejné soutěžní třídy do jednotlivých skupin a určení hracích termínů. Návrh předložil Tomáš Žielinský. Po doplnění bude schválena.

 

Termín přihlášek do krajských soutěží: 30.06.2015.

 

Krajský žebříček žen zpracují Petr Pavlík a Jiří Novák.

 

Na základě rozhodnutí ČAST, VV KSSTÚK rovněž rozhodl používat od sezóny 2015-16 plastové míčky ve všech krajských soutěžích dospělých a mládeže.

Okresní svazy si rozhodnou samostatně, jaké míčky budou používat.

 

2. Zpráva komise mládeže

 

KP j. MŽ, 26.04.2015    Děčín

 

1. Skokan Viktor           TTC LT                         1. Kacálková Kristýna               SKST DC

2. Grubr Vojtěch           SKST DC                     2. Dosedělová Michaela           B. Břez.

3. Kopecký Filip                       TTC LT                         3. Žáčková Zdeňka                   TTC LV.

 

1. Grubr, Stárek            SKST DC                     1. Žáčková, Jakešová              TTC LV

 

Nominace na MČR MŽ

 

1. Skokan, TTC Litoměřice, 2. Grubr, SKST Děčín,  1.N Kopecký, TTC Litoměřice, 2.N Stárek, SKST Děčín.

Nováková, SKP ÚL – přímá účast, 1. Kacálková, SKST DC, 1.N Dosedělová, B. Břez., 2.N Žáčková, TTC LV.

 

08.-09.05.2015 hledáme budoucí olympioniky, Litoměřice, účast 21 dětí (8 LB, 13 ÚL). Informoval předseda svazu, akce hodnocena kladně.

 

16.05.2015        KP dr. MŽ, 16.05.2015  TTC Litoměřice

 

chlapci                                                děvčata

1. TTC Litoměřice                                 1. SKST Děčín

2. SKST Děčín                                     2. TTC Litvínov

3. S. Dobroměřice                                3. KST Jirkov

4. S. Horní Jiřetín

5. SKP Ústí n.L.

6. Sj. Severotuk Ústí n.L.

7. TJ Krupka

Okres Chomutov nebyl zastoupen.                                                                 

 

09.-10.05.2015  MČR j. SŽ (Liberec) – hráč Petr Březovský  dostal zákaz činnosti na 2 týdny vzhledem k nesportovnímu chování na těchto přeborech.

Vzhledem k této skutečnosti se nemohl zúčastnit MČR v Havířově. Z nominovaných náhradníků se nakonec zúčastnil 2. náhradník Jiří Vízner, neboť Michala Malého zapomněl oddíl B. Březenecká přihlásit. Bližší vysvětlení je na stránkách krajského svazu. 

 

16.-17.05.2015  MČR j. D (Havířov): 1. Polanský Tomáš + 3. místo ve čtyřhře a v mixu.

KSSTÚK  blahopřeje a děkuje za vzornou reprezentaci kraje.

 

Další akce:

 

23.-24.05.2015  MČR j. MŽ (Jaroměř)

 

06.06.2015      KP                B. Březenecká   

 

Projekt KCTM při Sj. Severotuk Ústí n.L. byl zaslán  na ČAST. Požadavkem bylo ještě zpracování ročního tréninkového plánu. Zpracoval vedoucí trenér Josef Braun, na dnešní schůzi byl schválen TMK.

 

3. Zpráva TMK

 

Školení a doškolení  trenérů licence C se uskutečnilo v pátek 8.5.2015 v herně TTC Litoměřice. Účast-   školení 14, doškolení 2.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Pokuty:

200,- Kč  SKST B. Most B za porušení SŘ v utkání divize s TTC Litvínov A. Termín: 15.4.2015,

k dnešnímu dni neuhrazeno!

 

Sj. Severotuk Ústí n.L. D  za nedostavení se k utkání divize do Litvínova 3000,- + 322,- náhradu cest. výdajů komisaři, celkem 3322,- Kč. Termín úhrady 15.05.2015, neuhrazeno.

 

Poslední termín úhrady obou pokut: 31.5.2015.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 30.04.2015:   118.111.24   

Evidenční poplatky od oddílů:  104.920,- Kč

 

5. Různé

 

Volební konference ČAST se uskuteční 7.6.2015 v Praze na Strahově. Kvóta pro ÚL kraj 1 delegát. Nahlásit o 30.4.2015. Zúčastní se předseda svazu Vladimír Zajíček.

 

Rada krajů – Liberec 9.5.2015, zúčastnil se Tomáš Žielinský, zápis zaslán členům VV. Pro letošní rok je možno počítat s dotací ve výši  69.600,- Kč (z toho 30 tis. na administrativu a zbytek dle účelového určení).).

 

Konference KSSTÚK:               30.06.2015 v Litoměřicích, pozvánky budou zaslány

 

Příští schůze VV KSSTÚK:        úterý  23.06.2015  od 17:00 hodin v Ústí n.L.  

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl