Z á p i s   č. 01-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 20.01.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Pavlík, Novák, Žielinský, Knebl

Omluvena: Šondová

 

1.  Zpráva STK

 

Krajské soutěže družstev mužů –  odehrána podzimní část a první dvě kola u všech soutěží. Výsledky na STIS. STK vydá termíny pro nadstavbovou část.

 

KP mužů a žen, termín 1.2.2015, pořadatel TTC Litoměřice. Propozice vydány.

 

Krajský přebor družstev žen – bude uspořádán jako jednorázový jednokolový turnaj. Předběžný termín 8.3.2015. Přihlášky do 31.01.2015. Startovné 300,- Kč za družstvo.

Zatím přihlášená družstva:  TTC Litvínov, SKP Ústí n.L.

 

 

Střídavé starty schválené

Štěpnička Michal          ze S. Žatec                   do  B. Březenecká

Vízner Jiří                     ze S. Žatec                   do  B. Březenecká

 

Střídavé starty pozastavené

Malý Michal                  z B. Březenecká            do  KST Jirkov, poplatek uhrazen, chybí přest. lístek

 

Návrh koeficientů mezi ligovými a krajskými soutěžemi pro sestavení krajského žebříčku mužů 2014/2015 připravil předseda STK Petr Pavlík:

 

KP II.                KP I.                Divize               3. liga               2. liga               1. liga               EL

             25                   30                     30                     25                   30                    60

 

Minimální počet zápasů pro zařazení do žebříčku – 15 zápasů v divizi, 18 zápasů v KP I. a 24 zápasů v KP II.

VV KSSTÚK schvaluje.

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Výsledky PON:

 

PON dorostu  Litoměřice  21.12.2014 (12+8)

1. Hervert Josef                       TTC LT                                     1. Allertová Sára               SKP ÚL

2. Štěpnička Michal      S. Žatec                                   2. Pazderníková Veronika  KST Jirkov

3. Malý Michal              B. Břez.                                   3. Chuchlová Jana            TTC LT

 

KP družstev dorostu  Žatec  04.01.2014  (6+3)

Dorostenci:                                                     Dorostenky:

1. TTC Litoměřice                                             1. SKP  Ústí n.L.

2. Sever Žatec                                                 2. KST Jirkov

3. SKST Teplice                                               3. TTC Litvínov

 

4. BT MŽ B. Březenecká 10.01.2015  (21+4)

1. Grubr Vojtěch           SKST DC

2. Kopecký Filip                       TTC LT

3. Skokan Viktor           TTC LT

 

 

 

Nejbližší akce:

 

25.01.2015        4. BT dorostu   Žatec

31.01.2015        KP dr. SŽ         Litoměřice

08.02.2015        5. BT MŽ          B. Březenecká

01.02.2015        4. BT SŽ           Most                odložený BT ze dne 11.01.2015

14.02.2015        5. BT dorostu

28.02.2015        5. BT SŽ           B. Meziboří

07.03.2015        6. BT MŽ

21.03.2015        6. BT SŽ           KST Litoměřice

28.03.2015        6. BT dorostu

 

Na ČAST proběhlo dne 9.1.2015 jednání o zřízení střediska pro zkvalitnění tréninkového procesu vybrané mládeže. Zúčastnil se V. Zajíček a J. Novák. KM schválila návrh hráčů, kteří by se měli do tohoto projektu zapojit:: Kacálková / DC/  Nováková, Allertová / UL/ Skokan, Kopecký, Březovský / LT/ Karbula / Zatec/ Stárek, Grubr /DC/ Mít / TP/. Uvedení musí svou účast a zájem potvrdit. 

Středisko mládeže bude při TJ Slavoj Severotuk Ústí n.L. a zahájí činnost 4. února 2015. Tréninky budou probíhat vždy ve středu od 16 do 18 hod. pod vedením zkušených trenérů. ČAST poskytne kraji částku 50.000,- Kč, z níž budou postupně hrazeny náklady na provoz střediska formou měsíčních faktur.

 

VV schválil dotace na  mezinárodni turnaje v Malackách (6.-8.3.15) a Linci (3.-6.4.15) pro vybrané účastníky / kteří se zúčastňuji i BT ČR /, vždy jedno auto. Malacky – 10.000,- vč. spoluúčasti rodičů, Linec 3.000,- Kč

 

Tréninkový kemp v rámci projektu Hledáme budoucí olympioniky se uskuteční v květnu v Litoměřicích.

 

Letní soustředění mládeže v Žatci, J. Novák dohodne termín – předpoklad zač. srpna.

 

3. Zpráva TMK

 

V sobotu 29.11.2014 proběhlo ve sportovní hale v Mostě školeni trenéru licence "C". Účast 8 osob.
S dalším školením se počítá při soustředění mládeže (v rámci akce Hledáme budoucí olympioniky) v květnu v Litoměřicích.

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Na účet svazu došla částka ve výši 1.890,- Kč. Jedná se o první polovinu evidenčních poplatků za ostatní členy – odpovídá to 63 členům po 30,- Kč. Správný počet dle evid. seznamů je však 71 členů. Druhá část bude zaslána vč. dorovnání. Rozhodnutí VV: na jednotlivé RSST bude z účtu KSST zaslána částka 60,-  Kč x počet ost. členů. Až ČAST zašle druhou část, bude ponechána na účtu kraje. Stav k dnešnímu dni:

Děčín                 7 x  60,-          420,-

Chomutov          5 x  60,-          300,-

Litoměřice        26 x  60,-          1560,-

Louny                 6 x  60,-            360,-       .

Teplice               8 x  60,-            480,-

Ústí n.L.           19 x  60,-          1140,-

Celkem             71 x  60,-          4260,-

RSST Most nevykazuje žádné ostatní členy.

Částky budou případně upraveny dle aktuálního stavu k 31.1.2015 a rozeslány.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 31.12.2014:    208.415,74  

Evidenční poplatky od oddílů:  103.640,- Kč

              

Byla vydána směrnice č.1/2015 o poskytování cestovních náhrad v rámci ČAST (novelizovaná 2.1.2015). VV rozhodl, že výše stravného členům na území ČR pro bude platná i pro KSSTÚK, tj. 5-12 hodin  69,- Kč, 12-18 hodin 104,- Kč a více než 18 hodin 163,- Kč.                        

 

5. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK:        úterý 24.02.2015  od 17:00 hodin v Ústí n.L.  

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl